30 Nisan 2005
Sayı: 2005/17 (17)


  Kızıl Bayrak'tan
   1 Mayıs’ta alanlara!.. İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!
  Halkları köleleştirme saldırısına karşı
mücadeleyi yükseltelim!
  “Tıkırında”ki ekonominin sosyal
gerçekleri
  İç göç MGK'nın gündeminde
  Kütahya’da işçi katliamı! Katliamın sorumlusu sermaye sınıfı ve devleti
  Genelkurmay Başkanı konuştu... ABD çıkarlarını
korumaya devam!
  Özelleştirme saldırısı; Son gelişmeler ve eylemler.
  Vatikan’ın başına bir Nazi seçildi!
  Ermeni soykırımı yeni soykırımlara suç ortaklığı ile gizlenmeye çalışılıyor
  Ülke çapında KESK eylemleri
  Ankara’da SİP-TKP ile BAGEH arasında gerilim
  Güney Kürdistan sorunu üzerine ön düşünceler/H. Fırat
 İstanbul'da BDSP pikniği
1 Mayıs hazırlıklarından

 Ekvador; ABD işbirlikçisi başkan ülkeden kaçtı

 Amerikan adaleti işkenceci aklıyor
 Hatice Yürekli anıldı
Biji 1 Gulan!
Bültenlerden...
Kurtköy; Yıkımlara geçit vermeyeceğiz!
Çok sağcı bir Papa/ Vicente Navarro
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Önümüz 1 Mayıs, dünya işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü.

1886'da Amerikan işçi sınıfının “8 saatlik işgünü” talebiyle yükselttiği mücadele bayrağı tam 119 yıldır dünyanın dört bir yanında dalgalanıyor. Bütün ülkelerin işçileri dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bu bayrak altında biraraya geliyor. İşçiler, emekçiler ve ezilen halklar, bu köhne düzene olan tepkilerini göstermek ve yeni bir dünyaya -insanın sömürülmediği, eşit, adil bir dünyaya- olan özlemlerini haykırmak için alanlara çıkacaklar.

1 Mayıs işçi sınıfının kurtuluş mücadelesine yani devrime ve sosyalizme aittir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu mücadele gününün içini boşaltmak için büyük bir çaba gösterilmiştir. Kan ve zor yolu ile başarılamayan sendikal bürokrasi eliyle yapılmaya çalışılmakta, bu mücadele günü tarihsel ve güncel anlamından koparılarak sıradan bir güne dönüştürülmek istenmektedir.

Komünistler işçi sınıfı ve ezilenlerin mücadele taleplerini haykırmak ve özelde 1 Mayıs'ın içini boşaltma çabalarına karşı durmak için alanlarda olacaklar. İşçi sınıfı ve emekçiler için tek gerçek kurtuluş yolu olan devrim ve sosyalizm özlemlerini haykıracaklar. İşçi sınıfının biricik bayrağı olan kızıl bayrakları dalgalandıracaklar.

Komünistler, bu 1 Mayıs'ta kendi iddia ve misyonlarına uygun bir tutum ve duruş içinde olmalıdırlar. 1 Mayıs kortejlerimizin disiplini, coşkusu, görselliği ve slogan atışı vb. bu tarihsel günün anlamına ve özüne layık olmalıdır. Herbir yoldaşımız 1 Mayıs'ın yüzlerce şehidin kanıyla kızıllaştığını bir an bile aklından çıkarmamalıdır.

Tüm çalışma alanlarımız ve yoldaşlarımız şimdiden buna uygun bir hazırlık ve çaba içinde olmalıdır. Üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için azami bir çaba ve inisiyatif göstermelidir.

***

Önemli hatırlatma:

Geçen haftaki sayımızda gazetemizin matbaaya bir gün önce iletilmesi üzerine tüm okur ve katkı yapan dostlarımıza bir çağrı yapmıştık. Bu çağrımız karşılık buldu. Denebilir ki hiçbir sorun ve zorlanma ile karşılaşmadan gazetemizi belrlediğimiz zamanda baskıya hazırlayabildik.

Ortaya çıkan bu tablo yanılmadığımızı gösterdi. Önemli olan değiştirme iradesinin kararlıca uygulanmasıdır. Yıllardır süregelen çalışma düzeninin değiştirilebileceğine olan inanç ve bunu uygulama iradesi hedeflenen sonucu elde edebileceğini göstermiştir. Bu sonuç bizim için sevindirici ve umut vericidir.

Buradan tüm okur ve yoldaşlarımıza yeni bir çağrıda bulunuyoruz.

1 Mayıs değerlendirmelerinin derli-toplu ve amaca uygun bir şekilde yapılabilmesi için, alanlardaki 1 Mayıs tablosuna ilişkin her türlü haber/yorum ve gözlem yazıları ile görsel malzemeyi 1 Mayıs akşamı mutlaka gazetemize iletmeleri gerekmektedir. Bunun bir zorunluluk olduğunu bilmeli ve buna uygun davranmalıyız. Tüm okur ve yoldaşlarımızın bu çağrının gereklerini yerine getireceklerinden kuşku duymuyoruz.