16 Nisan 2005
Sayı: 2005/15 (15)


  Kızıl Bayrak'tan
  “Halk hassasiyeti” değil, ABD hesabına
“derin devlet” operasyonu
  Kitlesel ve devrimci 1 Mayıs’ın anlam ve önemi
  İMF programlarına hayır demek için 1 Mayıs’ta alanlara!
  TEKEL’i bitirme oyunu devrede
  SEKA ve TEKEL’den sonra mücadele
bayrağı TELEKOM işçisinde!
  Trabzon provokasyonu üzerine
  “Derin devlet” tartışmaları
  Sivil faşist teröre balans ayarı

  Trabzon’da faşist kudurganlık sürüyor!

  Faşist saldırılara karşı suç duyurusu
  Taksim Meydanı işçi sınıfı ve emekçilerindir
  İstanbul’a 10 bin yeni polis
  “Demokrat” kılıklı Amerikancı
kalemşörlerin işgal savunuculuğu
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/10 : Emperyalist politikalar yedeğinde
“tarihi Ortadoğu sentezi”
  Maltepe BDSP’den eylem
 1 Mayıs çalışmalarından
Irak halklarının kanıyla sulanan yolsuzluk bataklığı!

 Bağdat’ta yüzbinler işgali lanetledi

 Siyonist cellatlar işbaşında
 Yeni “PKK” ve “Demokratik
Konfederalizm” üzerine
Fransa’da gençlik eylemde
Bültenlerden
Ölümünün 4. yılında Hatice Yürekli yoldaş
Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 
Kızıl Bayrak'tan

Bu yıl 1 Mayıs erken bir tarihte gündeme girdi. 1 Mayıs'ın erken bir tarihte gündeme girmiş olması buna uygun bir atmosferin oluşmasını henüz sağlamadı. Sendikal bürokrasi 1 Mayıs'ın kutlanması için miting başvurusu yaptı. Ancak bunu tamamlayıcı adımlar henüz atılmadı. Denebilir ki bunun için önümüzde yeterli bir zaman var. Ancak zamana güvenerek beklemeci bir tutum içinde olmak 2005 1 Mayıs'ını kazanılması çabasını zora sokacaktır.

Sendika bürokratlarının miting başvurusu için gösterdikleri bu tez canlılığı, güçlü ve hissedilir bir çalışmayla 1 Mayıs havasının yaratılması için göstermediler. Şu ana kadar ki tutumları bunu gösteriyor. Açık ki bu konuda sendikacılardan taban dinamiğini harekete geçirmelerini, yüzbinleri alanlara taşıyacak bir 1 Mayıs'ı örgütlemek için ciddi, kararlı ve enerjik bir çalışma yapmalarını beklemek pek gerçekçi bir beklenti olmayacaktır.

Bu tablo karşısında devrimci güçlerin müdahalesi büyük bir önem kazanmaktadır. İstanbul'da oluşturulan Devrimci 1 Mayıs Platformu bu doğrultuda atılan önemli bir adımdır. Platformun önüne koyduğu program üzerinden bazı somut adımlar atması bunu göstermektedir. Önümüzdeki günlerde bu çabanın daha etkili ve yaygın bir şekilde ilerlemesi, 1 Mayıs'ın örgütlenmesi ve alana devrimci bir müdahalenin zeminini güçlendirecektir.

***

Gazetemizin son sayılarının gündemini önemli ölçüde 1 Mayıs oluşturmaktadır. 1 Mayıs gündemi çeşitli çerçevelerde işlenmektedir/işlenmeye de devam edilecektir. Kuşkusuz bu ihtiyaç. Ancak 1 Mayıs gündeminin çok yönlü olarak işlenmesi ihtiyacı pratikten beslenmeyi zorunlu kılıyor. Sınıf devrimcilerinin yürüttükleri 1 Mayıs çalışmalarının gazeteye yansıtılması bir görev ve sorumluluktur. Bu sorumluluğun yeterince yerine getirilmediği açıktır. Oysa pratikte ortaya konulan çok yönlü çabayı devrimci okurun bilgisine sunmak hem devrimci bir sorumluluk hem de kendi emeğimizin sahiplenilmesi demektir. Bunun gereklerinin bir an önce yerine getirilmesi daha fazla ertelenemez.

Sınıf devrimcileri kendi cephelerinden 2005 1 Mayıs'ını kazanmanın yolunu açacak, somut ve kalıcı sonuçlarla birleştirecek bir yüklenmenin içine girmelidirler. Bu yüklenmenin ne ölçüde yapılıp yapılmadığının bir başka göstergesi de 1 Mayıs çalışmasının tablosunun gazetemize ne kadar taşındığıyla da doğrudan bağlantılı olacaktır.