05 Mart 2005
Sayı: 2005/09 (09)


  Kızıl Bayrak'tan
  SEKA kıvılcımını yangına çevirmek için
görev başına!
  SEKA kıvılcım, TEKEL ateş oldu, bürokratların etekleri tutuştu
  Türk-İş BK toplantısı...
Harekete geçiren direnişin gücüdür!
  SEKA işçilerini ziyaret ve destek eylemleri
  SEKA işçisi direnişin simgesi!
  SEKA röp.  “Burada bir ekmek mücadelesi var,
kızgınlık var, kin var, nefret var…”
  BES Ankara eylemi; “Genel grev, genel direniş!”
  Burjuvazinin yeni parti arayışında son perde
  SSK hastanelerinin devriyle sorunlar büyüdü!
Amaç özelleştirme
  Talabani’ye heyet gönderildi... Gerici rejimin şoven politikaları sarsılıyor
   Suriye’yi hedef alan emperyalist-siyonist
tehdit yoğunlaşıyor
  Bush Putin'le görüştü, eli boş döndü
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/4: Sisteme teslimiyetin ideolojisi
  Irak'lı petrol işçileri;  “İşgale karşı direniş Iraklılar’ın doğal
hakkıdır!”
 Küstah işgalcilerden itiraflar
8 Mart çalışmalarından; Hiçbir kuvvet faaliyetimizi engelleyemez!
 “Demokratik Kadın
Hareketi Kurultayı”na BDSP’nin sunduğu tebliğ
Kadın sorunu/ M. Can Yüce
Kadın işçilerin
sorunları ve talepleri
AB ve Kürdistan sorunu/2
İzmir’de KESK şube kurulları... Pazarlık ve hesaplar
Genç İşçi Bülteni'nden
Basından... ABD, AKP’yi gözden çıkardı mı?
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

BES sosyal yıkım saldırılarına karşı Ankara sokaklarındaydı... Eyleme 3 bin emekçi katıldı...

“Genel grev, genel direniş!”

BES üyeleri, “Sosyal Güvenlik Reformu”, “Genel Sağlık Sigortası”, “Kamu Personel Yasası” ve tüm ekonomik-sosyal yıkım saldırılarına karşı 25 Şubat'ta Ankara'da kamu emekçilerinin taleplerini haykırdılar. 22 Şubat'ta BES'in başlattığı yürüyüş 25 Şubat'ta sona erdi. Yaklaşık 3,5 saat süren eylem süresince Ankara'nın merkezi tüm noktaları sermayenin kolluk kuvvetleri tarafından tam bir ablukaya alındı.

Ankara dışından erken saatlerde gelen kamu emekçileri Hipodrom'da çevik kuvvet tarafından ablukayı alındı. Kitlenin kararlılığı sonucu saatler sonra Gençlik Parkı'na ulaşılabildi. Eyleme katılan kitle burada da abluka altına alındı. Sıhhıye yönüne doğru kitlenin önü çevik barikatı ve polis yığınağıyla sarılıydı. Kamu emekçileri, BES 1 No'lu Şube SSK Genel Müdürlüğü önünden, BES 2 No'lu Şube ile Ulus'ta bulunan şubelerinin önünden Opera güzergahına doğru yürüyüşe geçtiler. Adeta bir savaş hazırlığı yapan kolluk kuvvetlerinin çevik, panzer, gözaltı araçlarından oluşan yığınağına kamu emekçileri iki taraftan yüklendi. Yürüyüş kolu Ulus-Opera üzerinden Sıhhıye'ye ulaştığında emekçiler yine çevik barikatıyla karşılaştı. Bu barikat da kamu emekçilerinin kararlı tutumu sonucu aşıldıktan sonra yürüyüş Mithatpaşa güzergahı üzerinden devam etti, Ziya Gökalp Caddesi'nde son buldu.

Eylem, BES'li kamu emekçilerinin kararlılığı ve kitleselliği sayesinde fiili-meşru bir mitinge dönüşmüş oldu. Kitle Ziya Gökalp'e geldikten sonra KESK Genel Başkanı Sami Evren ve BES Genel Başkanı Bülent Kaya yaptıkları konuşmalarda SEKA ve TEKEL işçilerinin özelleştirme karşısındaki direnişlerinin önemine değindiler. SEKA'nın yaktığı kıvılcımın BES'in eylemli süreci ile devam ettiğini vurguladılar. BES'in taleplerini iletmek üzere bir heyet Başbakanlığa uğurlandı. Kitle heyeti halay ve sloganlarla bekledi. Heyet geldikten sonra BES, 4 Mart'ta grev çağrısı yaptı. Kitle, bu çağrıyı “Genel grev, genel direniş!” sloganıyla karşıladı.

Yürüyüş kolunun en önünde “Sosyal güvenlik, gelir idaresi, kamu personeli yasası geri çekilsin!” pankartı taşındı. BES İstanbul şubeleri “Sözleşmeli köle olmayacağız!” pankartı taşıdılar. Eylemde “Genel grev, genel direniş!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “Emeklilik hakkımız engellenemez!”, “SSK halkındır satılamaz!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “SEKA işçisi yalnız değildir!” sloganı atıldı. Barikat önlerinde ise sıklıkla “Emekçiye değil İMF'ye barikat!” slogan atıldı.

Eyleme yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Eyleme BES Ankara şubeleri kitlesel katıldı, işyeri pankartıyla katılan emekçiler dikkat çekti.

Eyleme HÖC, Partizan, ESP, Alınteri, Odak, Mücadele Birliği, Kaldıraç, Halkevleri, EMEP, SDP, ÖDP pankartlarıyla katıldılar.

Komünistler eyleme “SEKA işçisinin onurlu direnişini selamlıyoruz!/BDSP” pankartıyla katıldılar.

“SEKA işçisi yalnız değildir!”

BES eyleminin ardından devrimci grupların inisiyatifiyle Türk-İş Genel Merkezi önünde bir eylem düzenlendi. Ziya Gökalp Caddesi'nden başlayan yürüyüş ve sloganlarla başlayan eylem BDSP, Partizan, ESP, Alınteri, Odak, Kaldıraç tarafından yapıldı. 100 kişinin katıldığı eylemde “SEKA işçisi yalnız değildir!”, “Her yer SEKA, her yer direniş!”, “SEKA, TEKEL, Ravelli direniyor, yaşasın sınıf dayanışması!”, “Yaşasın genel grev, genel direniş!”, “Kahrolsun sendika ağaları!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atıldı.

Türk-İş'in önünde yapılan açıklamada, SEKA'nın özelleştirme saldırısına karşı yükseltilen bir direniş mevzisi olduğu ve buraya dönük herhangi bir müdahalenin hesabının işçi sınıfı ve emekçiler tarafından sorulacağı vurgulandı. Ayrıca Türk-İş'in ihanetçi politikaları teşhir edildi. SEKA direnişine yönelik her türlü saldırıya karşı “biz burada olacağız” denildi ve çağrı yapıldı.

Kızıl Bayrak/Ankara

---------------------------------------------------------------------------------

Süleyman Çelebi yine patron ağzıyla konuştu

Gaziantep'te kurulu bulanan Akteks Akrilik ve İplik Fabrikası'nda toplusözleşme görüşmeleri tıkanmış durumda. DİSK Tekstil'in örgütlü olduğu fabrikada yaklaşık 1500 sendikalı işçi var. Alınan bilgilere göre fabrikaya ilişkin toplusözleşme görüşmeleri, patronun uzlaşmaz tutumu nedeniyle 2,5 aydan bu yana tamamlanamamış durumda. Sendika şube başkanı, eğer o tarihe kadar anlaşma olmazsa, fabrikada 4 Mart'ta greve çıkılacağını ifade ediyor.

Bu arada işçileri toplusözleşme süreciyle ilgili bilgilendirmek için sendika tarafından hafta sonunda geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Fuar Düğün Salonu'na yapılan toplantıya DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de katıldı ve bir konuşma yaptı. Çelebi bol keseden attığı o bildik konuşmalarından birini yaptı. Fakat toplusözleşmeyle ilgili bazı sözleri özellikle dikkat çekiciydi. Daha çok patronlardan ya da patron temsilcilerinden duymaya alıştığımız şekilde konuşan Çelebi, konuşmasının bir yerinde, “İşverenlerin de sıkıntıları olduğunu biliyoruz. İşverenler de çok haksız değiller. İşsizlik artıyor, yatırım yapılamıyor, özellikle Çin'den ve Uzakdoğu'dan gelen ürünler, tekstilde rekabet gücünü azaltıyor” dedi.

Normal koşullarda greve hazırlanan işçilere bir sendikacı kalkıp da bu sözleri söyleyemez. Ama bu sendika DİSK Tekstil, başındaki sendikacı da Süleyman Çelebi olunca, şaşırmak için bir neden kalmıyor.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tüpraş'ta taşeron işçiler iş bıraktı

Üç aydır ücretlerini alamayan Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde çalışan 800 taşeron işçi iş bıraktı. Ücretleri ödenene kadar çalışmayacaklarını açıklayan işçiler rafineride inşaatı süren bir dizel yakıt ünitesinde çalışmaktaydılar.

Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde inşaat-montajı süren DHP Ünitesi'nde çalışan 800 işçi 28 Şubat günü sabah işbaşı yapmadı. İşçiler, “ücretlerimiz ödeninceye kadar çalışmayacağız, cebimizde evimize ekmek götürecek para yok, çoluk çocuğumuzun yüzüne bakacak halimiz kalmadı” diyorlar. 22 Şubat günü aynı nedenle iş bırakan işçiler uyarıda bulunmuş, eğer ücretleri ödenmezse 28 Şubat günü işbaşı yapmayacaklarını açıklamışlardı.

Kızıl Bayrak/İzmir