05 Mart 2005
Sayı: 2005/09 (09)


  Kızıl Bayrak'tan
  SEKA kıvılcımını yangına çevirmek için
görev başına!
  SEKA kıvılcım, TEKEL ateş oldu, bürokratların etekleri tutuştu
  Türk-İş BK toplantısı...
Harekete geçiren direnişin gücüdür!
  SEKA işçilerini ziyaret ve destek eylemleri
  SEKA işçisi direnişin simgesi!
  SEKA röp.  “Burada bir ekmek mücadelesi var,
kızgınlık var, kin var, nefret var…”
  BES Ankara eylemi; “Genel grev, genel direniş!”
  Burjuvazinin yeni parti arayışında son perde
  SSK hastanelerinin devriyle sorunlar büyüdü!
Amaç özelleştirme
  Talabani’ye heyet gönderildi... Gerici rejimin şoven politikaları sarsılıyor
   Suriye’yi hedef alan emperyalist-siyonist
tehdit yoğunlaşıyor
  Bush Putin'le görüştü, eli boş döndü
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/4: Sisteme teslimiyetin ideolojisi
  Irak'lı petrol işçileri;  “İşgale karşı direniş Iraklılar’ın doğal
hakkıdır!”
 Küstah işgalcilerden itiraflar
8 Mart çalışmalarından; Hiçbir kuvvet faaliyetimizi engelleyemez!
 “Demokratik Kadın
Hareketi Kurultayı”na BDSP’nin sunduğu tebliğ
Kadın sorunu/ M. Can Yüce
Kadın işçilerin
sorunları ve talepleri
AB ve Kürdistan sorunu/2
İzmir’de KESK şube kurulları... Pazarlık ve hesaplar
Genç İşçi Bülteni'nden
Basından... ABD, AKP’yi gözden çıkardı mı?
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 
Kızıl Bayrak'tan

Bahar dönemine sınıf hareketinde yaşanan sıcak gelişmelerle giriyoruz. SEKA işçisinin 2 aya yaklaşan direnişi tüm toplumun gündemine girmiş bulunuyor. SEKA direnişi sahsında toplum ölçüsünde bir saflaşma yaşanıyor. Bu saflaşma aynı zamanda özelliştirme karşıtı eylemli bir döneme girildiğinin de işaretidir.

Diğer taraftan SEKA direnişi sol hareketin devrimci ve reformist güçlerini de harekete geçirmiş durumda. SEKA direnişi kendi sınırlarını çoktan aşmış bulunuyor. Denebilir ki solun önemli bir kesiminin dikkati SEKA direnişine kilitlenmiş durumda. SEKA ölçüsünde bir direniş, bu toplumdaki temel sınıflar ve bu sınıflar arasındaki mücadelenin tayin edici önemini bir kez daha tartışmasız olarak göstermiştir. İşçi sınıfının tayin edici konumu ve misyonu bu direniş nezdinde apaçık ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle SEKA işçilerinin yaktığı direniş ateşini tüm fabrika ve işletmelere yaymak yakıcı ve güncel bir görevdir. SEKA işçilerinin açtığı yolda yürümek ve direniş ateşini büyütmek, sermayenin saldırılarını püskürtmenin ve işbirlikçi sendika bürokratların ihanetinin önünü kesmenin de biricik yoludur.

***

8 Mart, bu hafta sonu çeşitli kentlerde yapılacak miting ve etkinliklerle kutlanacak. Bu 8 Mart, son yıllarda yapılan 8 Mart kutlamalarından farklı bir tablo sundu. Uzun bir aradan sonra 8 Mart üzerinden çeşitli ayrışmalar yaşandı. Bu ayrışmaların en önemlisi kuşkusuz ki, İstanbul'da yaşandı. “Devrimci bir 8 Mart için ileri” çağrısı etkisini gösterdi. Ayrışma sadece roformist-feminist çevrelerle yaşanmadı. Aynı zamanda ortak devrimci iradeyi boşa çıkarmayı amaçlayan dar grupçu-sekter anlayışla da bir ayrışma yaşandı. Şimdilik şu kadarını ifade etmeliyiz ki, devrimci bir platformu boşa çıkarma çabası geri tepmiştir. Çeşitli manevra ve oyunlara dayalı hesaplar bozulmuştur. Hiçbir çaba bu gerçeği değiştirmeyecektir. Bu sürece tanık olan tüm devrimci güçler, ortadaki ciddiyetsizliğin ve ikiyüzlülüğün tüm ayrıntılarını biliyorlar. Sırası gelince bunların ortaya konması ve teşhir edilmesi devrimci bir görev ve sorumluluk önümüzde durmaktadır.

Bu sene Dünya Emekçi Kadınlar Günü 6 Mart'ta Beyazıt Meydanı'nda kutlanacak. Saat 11:00'de Saraçhane'de İstanbul Belediyesi önünde toplanılarak Beyazıt Meydanı'na yürünecek. Tüm ilerici, devrimci güçleri mitinge katılmaya ve destek olmaya çağırıyoruz...