7 Ağustos'04
Sayı: 2004/31 (23)


  Kızıl Bayrak'tan
  Satılmış ve kokuşmuş sendikal ihanet çetelerini alaşağı edelim!
  İMF’ye verilen yeni “niyet mektubu” açıklandı...
  DEP’lilerin TİSK ve Hak-İş ziyaretleri üzerine...
  Sermaye devleti ve medyası emperyalist işgalden yana...
  “Barışsever” Cola Turka... Aynanın arkasına bakın!
  “Hızlı” cinayet ve sermaye medyasının dolaysız sorumluluğu
  Metal TİS’leri ve sendikaların tutumu
  Castleblair işçilerinden teşekkür mesajı...
  Castleblair işçileri Marks & Spencer mağazaları önünde...
  5. Munzur Doğa ve Kültür Festivali sona erdi...
  Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nden siyasi tutsakların açıklaması...
  10. yıl kampanyasını güçlü bir devrimci siyasal çalışma haline getirelim!..
  Ekim Gençliği'nden...
  Kurtlar sofrasındaki ülke: Sudan
  Irak’ta “Müslüman Gücü” hazırlıkları
  İsrailli aydınlar siyonizmi mahkum etti!
  Büyük ve çok boyutlu oyun...
   Hiroşima ve Nagazaki’nin yıldönümünde gerçek barışa giden yol,
  İspanya’nın kırmızı çiçeği, Neruda’nın yasemin demeti...
  Flamenko Lamenko’nun kızıl dansçısı Antonio Gades öldü...
  Bültenlerden...
  Bültenlerden...
  Yoksulluğa ve yozlaşmaya karşı Mamak 1. Kültür Sanat Festivali’nde buluşalım!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Kızıl Bayrak’ın 10. mücadele yılı vesilesiyle başlattığımız tanıtım çalışmamız başladı. Bu çalışmamız henüz başlangıç aşamasındadır. Ancak önümüzdeki günlerde tanıtım kampanyamızı çeşitli araç ve yöntemlerle sürdüreceğiz.

Kuşkusuz bu çalışmamız belli bir zaman aralığına sığdırılan bir çalışma olacaktır. Dolayısıyla sınırlı bir zaman kesiti içinde, bu çalışmayla hedeflenen sonuç ve somut kazanımları asgari düzeyde kazanmak büyük bir önem taşıyor. Açık ki, bir aylık bir zamana sığdırılan bir çalışma son derece sınırlı ve yetersiz kalacaktır. Burada önemli olan, bu tanıtım çalışmasıyla atılan adımı daha sonraki adımlarla sağlamlaştırmak ve kökleştirmektir. Bu doğrultuda sürekli bir çaba göstermektir.

Bu sayımızın orta sayfa yazısı bu konu üzerinde yeterli bir açıklıkla durmaktadır. Biz burada yazıda işaret edilen görev ve sorumlulukları bir kez daha hatırlatmakla yetiniyoruz. Yoğunlaşan ve hedefe kilitlenen bir çalışma ve çabayla bunun başarılmaması için hiçbir neden bulunmuyor. Tüm çalışma alanlarımızın, yoldaşlarımızın ve okurlarımızın iddialı, hırslı ve inisiyatifli bir çalışmayla ortaya konulan hedefleri fazlasıyla başaracaklarına olan inancımız tamdır. Öyleyse hiç zaman yitirmeden görev başına!

***

Önceki hafta ikinci sayfamızdan Eksen Yayıncılık tarafından baskıya hazırlanan Dünya, Türkiye ve Sol adlı yeni bir kitaptan sözetmiştik. Bu kitap önümüzdeki hafta içinde okurlarımızla nihayet buluşacak. Okurlarımız bu kitabı Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirler.

***

Ekim Gençliği’nin Ağustos ‘04 tarihli 74 sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği’nin yeni sayısını tüm Yay-Sat bayii ve kitapçılardan temin edebilirler.