26 Haziran'04
Sayı: 2004/25 (17)


  Kızıl Bayrak'tan
  Kürt halkı özgürlüğü için emperyalizme ve siyonizme karşı mücadeleyi yükseltmelidir!
  Emperyalizme kölelikten kurtulmak için siyasal sınıf hareketini yükseltelim!
  Fabrikalarda mücadeleyi yükseltelim!
  Emekliye vergi!
  “Demokrasi” makyajı tutmuyor!
  Adalet Bakanı DEP’lilere devlet sopasını gösterdi
  “Misafir”le değil emperyalist haydut takımıyla yüzyüzeyiz!
  Irak’ta işgalci fabrikada ücretli köle olmayacağız!
  GOP NATO karşıtı çalışmalardan...
  NATO karşıtı eylem, etkinlik ve faaliyetten
  Mamak’ta NATO Karşıtı eylem ve etkinlikler
  NATO Zirvesi ve düşündürdükleri...
  Kızıl Bayrak 10. yayın yılını geride bıraktı!-2
Daha güçlü, başarılı ve işlevsel bir yayın faaliyetine doğru
  Almanya’dan genç komünistler:
  Dinci gericiliği meşrulaştırmak EMEP’li liberallere kaldı
  Birleşik Metal-İş Sendikası Temsilciler Kurulu Toplantısı yapıldı...
  Ortadoğu halklarını hedef alan saldırgan ittifak güçlendiriliyor
  Irak’ta “yönetim devri” kirli savaş şeflerinin gözetiminde
  Emperyalist barbarlığın yeni simgesi “Gizli İşkence Merkezleri”
  “Sonumuzu kendimiz hazırlıyoruz!”
  Kapitalizm ve çocuk sömürüsü
  Bültenlerden
  Tüm emperyalistler Ortadoğu’dan çekilsin!
  Sincan F Tipi’nde iki Ölüm Orucu direnişçisi yaşamını yitirdi...
  Sermaye Zirve için hükümetin arkasında
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Evet bu hafta geliyorlar. Tarihin en büyük savaş ve suç örgütlerinden biri olan NATO ülkemizde toplanıyor. Bu topraklarda, büyük direnişlerin önemli değerler yarattığı yerde. 46 ülke başkanı, herbirinin elinde masum halkların kanı olan azgın katil sürüsü.

NATO ve emperyalizmin sadık uşağı, katliamda, işkencede ve tecavüzde onlardan bir dirhem eksik kalmayan sermaye devleti ciddi bir telaş içinde. Emperyalizmin, insanlık tarihinin en illet sistemlerinden birinin, silahlı zülum gücünü ağırlamanın sevicini ve tedirginliğini birarada yaşıyor.

Onlar için bir “vadi” oluşturulmuş durumda. Milyonlarca dolarlık harcamalarla korunacak bir fanus bu vadi. Yüzlerce önlem binlerce görevli. Bir rüşt ispatı, bir gövde gösterisi bu. Bir direniş şehrinin orta yerinde Ortadoğu ve nice halkların isyanının nasıl bastırılacağını tartışacaklar. Hiçbir şey ters gitsin istemiyorlar. Gösterdikleri cüret korkularını engellemiyor, artırıyor. Kolay değil efendileri geliyor! Büyük bir “paye” verecek kendilerine. Yeni bir Ortadoğu’da taşeronluk, maşalık, binbir türlü avcı sırtlan görevi...

NATO Zirvesi 28-29 Haziran’da İstanbul’da toplanacak. Temel gündem Büyük Ortadoğu Projesi. Başta Filistin ve Irak halkı olmak üzere Ortadoğu’daki halkların direnişinin nasıl kırılacağını ve Ortadoğu’nun emperyalizmin çıkarları doğrultusunda nasıl yeniden şekillendirileceği konuşulacak. Sovyetler Birliği’ne, dolaysızca sosyalizme, karşı kurulmuş olan bu örgütün yeni konsepti perçinlenecek. Burada da Türkiye’ye önemli bir görev biçilecek.

Zirve günleri yapılacak eylemler fiili ve meşru bir hatta şekillenmeli, kitlelerin politik kararlılığının bir yansıması olmalıdır. Bugüne kadar sürdürülen toplam çalışmanın zaaflarından ve reformist hareketin yalpalamalarından yola çıkarak eylemin dar geçeceğini düşünmek ve eylemin içeriğini ona göre tasarlamak kelimenin tam anlamıyla işin kolayına kaçmaktır. 28-29 Haziran Mecidiyeköy eylemlerinin tarz ve içeriği kitlelerin politik kararlılık ve militanlığını yansıtmalıdır. Mecidiyeköy ne sıradan bir eylemdir ne de bir ölüm-kalım savaşıdır. Sayısız siyasal gündemlerle akan bir sürecin içinde önümüzde çok önemli emperyalist bir zirve var.

28-29 Haziran’da Mecidiyeköy’de gerekli olan geniş ve kitlesel katılım ile direnme kararlılığıdır. Son ana kadar bütün enerji bunların hayat bulmasına verilmelidir. Tüm devrimci güçler buna göre eyleme hazırlanmalı ve alanda bu tutuma uygun bir duruş içinde olmalıdır.