12 Ocak 2018
Sayı: KB 2018/02

Topluma Ortaçağ karanlığı dayatılıyor!
Okullarda gerici adımlar tırmanıyor
Türkiye ekonomisine dair pembe hayaller, katı gerçekler
Uyuşturucuyla mücadele yalanıyla, devlet terörü meşrulaştırılmak isteniyor!
Erdoğan’ın Fransa ziyareti
Osmaniye ve Elazığ hapishanelerinde işkence
Grev hakkıma dokunma!
Eaton işçileri delege tanıtım toplantısı
“Taşerona kadro” yalanına işçilerden tepki
“İşimizi geri alana kadar direneceğiz!”
Devrimci bir sınıf hareketi yaratmak!
Kadınlar ve toplumsal devrim
Lawrence Tekstil grevi
Ekim Devrimi’nin 100. yılında Kollontay’ı okurken... / II
Suriye krizi ve emperyalist hegemonya mücadelesi
Sermayenin ihtiyaçlarına göre şekillenen “Endüstri 4.0”
Yürekten adanmışlık: İvan Vasilyeviç Babuşkin
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

“Taşerona kadro” yalanına işçilerden tepki

 

İşçi ve emekçi düşmanı AKP iktidarı “Kamuda tüm taşeron işçilerine kadro” yalanını, geçtiğimiz günlerde çıkardığı 696 sayılı KHK ile hayata geçirdi.

İktidara geldiği ilk günden itibaren özelleştirmelerle kamu KİT’lerini sermayeye peşkeş çeken, taşeronlaştırmayı alabildiğine yaygınlaştıran ve kiralık işçiliği hayata geçiren gerici iktidarın “müjdeler” eşliğinde duyurduğu bu düzenleme tabi ki taşeron işçilerinin sorunlarını çözmekten bir hayli uzak.

Söz konusu düzenlemede kamuda çalışan taşeron işçilerinin büyük bölümü kapsam dışı bırakıldığı gibi; sınav, mülakat, başka illere sürgün gibi birçok saldırıyı da kapsıyor. En önemlisi ise kadroya geçmek için taşeron işçilerinin yapacakları başvuruyla birlikte bundan öncesindeki bütün hakları için “feragatname” imzalaması isteniyor. Yani taşeron işçilerinin yılları bulan emekleri, tazminatları bir çırpıda gasp ediliyor. Haklarının gasp edilmesini istemeyen işçiler kadro hakkını kaybetme kaygısıyla bu “feragatnameyi” imzalamak zorunda kalıyorlar.

Hafta boyunca kamudaki çeşitli alanlarda taşeron işçilerinin yaptığı eylem ve açıklamalar bu düzenlemenin nasıl bir anlam taşıdığını tüm çıplaklığı ile ortaya koyuyor.

Sağlık örgütlerinden taşeron düzenlemesine tepki

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), taşeron düzenlemesi kapsamında sağlık emekçilerinin kadroya geçirilmesiyle ilgili yaşanan sorunlara dair 5 Ocak’ta İstanbul Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan TTB Başkanı Raşit Tükel, taşeron çalışmanın 2000’li yıllardan beri artan bir uygulama olduğunu ve 900 bini kamuda olmak üzere 2.5 milyona yakın taşeron işçisi bulunduğunu belirtti. 696 sayılı KHK’ya değinen Tükel, “KHK taşeron işçilerinin kadro sorununu çözmeyecek, yeni sorunlar, eşitsizlikler, adaletsizlikler ve haksızlıklar yaratacak niteliktedir” ifadelerini kullandı. Kamudaki taşeron işçilerinin %70’inin sağlıkta çalıştığını belirten Tükel, sağlıkta taşeron çalıştırmanın sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Taşeron çalıştırmanın insan onuruna aykırı olduğunu vurgulayan Tükel, belediye ve KİT’lerde çalıştırılan işçilerin kapsam dışında bırakılmasını teşhir ederek tüm taşeron işçilerine ayrımsız ve koşulsuz kadro talebini dile getirdi. Ayrıca 18 şehir hastanesinde çalışmak durumunda kalacak işçilerin “ihtiyaç fazlası” denerek başka kent ve kurumlara sürgün edileceğini vurguladı. Tükel, açıklamayı sağlıkta ve tüm iş kollarında taşeron çalıştırmanın yasaklanması gerektiğini ifade ederek sonlandırdı.

Toplantıda ayrıca SES Eşbaşkanı Gönül Erden ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Radyoloji Teknisyenleri Derneği adına ise Heybet Aslanoğlu da konuştu.

Taşeron yemekhane işçileri: Kadro istiyoruz!

Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi hastaneleri yemekhane işçileri de 5 Ocak’ta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde basın açıklaması yaptılar.

İşçiler, “Taşerona hayır! Kadro hakkımızı istiyoruz! / Cerrahpaşa ve Çapa Yemekhane işçileri Dev-Turizm İş Marmara Bölge Şubesi” yazılı ozaliti açtılar.

AKP iktidarının bir KHK ile “taşeronluğu kaldırdık” yalanını ortaya attığına dikkat çekilerek “Ayrımsız şartsız kadro istiyoruz” dendikten sonra basın metni okundu. Eğitim şartı olmayacağı, asıl iş-yardımcı iş ayrımı yapılmayacağı söylenerek “müjde” aldatmacasıyla yapılan düzenlemede, bu ayrımların devam ettiğine dikkat çekildi. Bunun gibi bir ayrımı kendilerinin yaşadığını dile getiren işçiler, yaptıkları işin asıl iş kapsamına alınmadığını ve kadro haklarının gasp edilmeye devam ettiğini ifade ettiler. Kadro hakkı elde edilene kadar mücadelenin süreceği vurgulanarak sonlandırılan basın açıklamasının ardından SES ve Sosyal-İş adına da konuşmalar yapıldı.

İSKİ taşeron işçilerinden 3 günlük iş bırakma

İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri’nde de (İSKİ) çalışan taşeron işçileri 8 Ocak’ta Eyüpsultan’da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Kadro taleplerini dile getiren işçiler, muhatap bulamadıklarını söyleyerek 3 günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını vurguladı.

Basına konuşan taşeron işçiler “Şu an burada İSKİ’de çalışan işçilere kadro yok. Asıl işi biz yapıyoruz ve bu haktan biz de yararlanmak istiyoruz. Çaycısına, temizlikçisine, çöpçüsüne kadro varsa bakım onarımda çalışan biz de kadro istiyoruz. Biz kanal işi, bakım onarım ve her türlü arıza işlerini yapan çalışanlarız. 7-24 çalışan işçiler olarak biz de kadro istiyoruz. Bunun için kendi aramızda 3 günlük iş bırakma eylemi yapıyoruz. Siyasi yetkililerden bir açıklama olana kadar buradayız” dediler.

İZBAN’da başvurular kabul edilmiyor

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, son KHK ile getirilen “taşerona kadro” düzenlemesi kapsamında kadroya geçmek isteyen ve İZBAN’da çalışan 700 işçinin kadroya başvuru evraklarının İZBAN tarafından teslim alınmamasına tepki gösterdi.

9 Ocak’ta sendika temsilcilik binasında düzenlenen basın toplantısında, açıklamayı DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Açıklamada; İZBAN’da çalışan 500 güvenlik ve 200 temizlik işçisinin evraklarının teslim alınmadığı, 11 Ocak’a kadar bu sorun çözülmezse işçilerin haklarının ellerinden alınmış olacağı ifade edildi.

Genel-İş 7 No’lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu da, İZBAN işçilerinin kadro evraklarının teslim alınmamasına tepki gösterdi.

 

 

 

 

Ayfer Dişkaya’nın direnişi bir ayı doldurdu

 

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde çalışırken sendikaya üye olduğu için işten atılan Dev Turizm-İş üyesi Ayfer Dişkaya’nın direnişi 11 Ocak’ta birinci ayını doldurdu.

Başhekimlik önünde her gün taleplerinin yer aldığı dövizleri açan Dişkaya’yı, hem diğer işçiler hem de hasta ve hasta yakınları yalnız bırakmıyor.

İşçiler fırsat buldukça direnen arkadaşlarının yanına gelerek destek sunarken, hasta ve hasta yakınları da imza atarak desteklerini sunuyorlar.

Sendika çalışanlarının da direnişte yalnız bırakmadığı Dişkaya, sendikalaşmaya başlayıp üyelikler yapıldıktan sonra kendisinin işten atıldığını ifade etti.

Yemek şirketine bağlı 54 işçinin büyük çoğunluğunun sendikaya üye olduğunu belirten Dişkaya, patronun işçi kıyımına devam etmeyi planladığını ancak direniş sayesinde buna girişemediğini söyledi.

Dişkaya son olarak, işine geri dönmek için direnişini sürdüreceğini belirtti.

 
§