22 Aralık 2017
Sayı: KB 2017/49

Devrimci sınıf hareketi!
AKP çürüyen sistemin aynadaki yüzüdür!
Siyasal İslam’ın Filistin riyası
AKP-cemaat kavgası ve “FETÖ’yle mücadele” demagojisi
Metal’de son viraj
Her yönüyle güçlü bir Mesleki Eğitim Kurultayı için...
Devrimci sınıf sendikacılığı!
Taşeron köleliği ve AKP’nin yalanları
“İstihdam Şurası” ve istikrarlı sahtekarlık
Sendika düşmanı Sumitomo’nun şeceresi!
Emperyalist sömürgecilerin yarattığı devlet: İsrail
Filistin’de tarihsel kuşatma
Güney Kürdistan’da maaş eylemleri ve çatışmalar
İşçi ve emekçi kadınlar hakkı olanı istemelidir!
Burjuva kadın, işçi kadının dostu olabilir mi?
Kadın bedeninin cinsel bir metaya dönüştürülmesine karşı mücadeleye!
Mesleki Eğitim Kurultayı hazırlıkları devam ediyor
Darbeye giden yolda kanlı bir katliam: Maraş!
Roboski Katliamı 6 senedir Kürtçe ağıtlarda!
Hoşçakal Hüseyin
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Mesleki Eğitim Kurultayı hazırlıkları devam ediyor

 

Devrimci bir sınıf hareketi için!” şiarıyla Ocak 2018’de gerçekleştirilecek Mesleki Eğitim Kurultayı’nın hazırlık çalışmaları sürüyor. Hazırlıklar kapsamında çeşitli yerellerde hazırlık komiteleri oluşturuluyor.

Kartal’da kurultay hazırlık komitesi toplandı

Kartal’da bir araya gelen DLB’lilerle işçi ve emekçiler, kurultay öncesi planlamalar yaptılar. Toplantıda, kapitalist sistemde mesleki ve teknik eğitim alanına sermayedarların her dönem ilgi gösterdiği, meslek okullarının nitelikli-ucuz iş gücü yetiştiren bir alan olarak görüldüğü ve her dönem ihtiyaca göre mesleki eğitim politikası geliştirdiği üzerinde duruldu. Bugün Türkiye ve dünya ekonomisinde önemli bir etki alanı olan otomotiv gibi iş kollarında mesleki eğitim gören işçilerin çalıştırıldığı örneklerle konuşuldu. Sınıfı devrimcileştirmenin en önemli ayaklarından birinin de mesleki eğitim alanına yönelmek olduğuna değinildi.

Toplantıda Mesleki Eğitim Kurultayı’nda tartışılacak gündemlere hazırlık üzerine somut planlamalar yapıldı. Kurultayın güçlü geçmesi için ön sürecin verimli bir şekilde örgütlenmesi kararlaştırıldı. Kurultay hazırlık komitesi oluşturularak kurultaya kadar düzenli toplantıların, eğitimlerin ve tartışmaların yürütülmesi planlandı.

Küçükçekmece’de komite üçüncü kez toplandı

Küçükçekmece Kurultay Hazırlık Komitesi üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Sınıf devrimcilerinin mesleki eğitime bakışları, mücadele yol-yöntem araçları üzerinde durulan toplantıda, kurultaya dair somut planlamalar yapıldı. Kurultayın güçlü geçmesi adına toplantıların düzenli yapılması ve gündemler üzerine çeşitli materyaller araştırılması kararlaştırıldı. Toplantıda ‘Mesleki Eğitim Kurultayı’nda tartışılacak gündemlere hazırlık üzerine somut planlamalar yapıldı.

İzmit’te kurultay hazırlık komitesi kuruldu

Mesleki Eğitim Kurultayı İzmit Kurultay Hazırlık Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirerek kurultaya ilişkin tartışmalar ve planlamalar yaptı.

Mesleki eğitimin günümüz kapitalist toplumlarında tuttuğu yere ve Mesleki Eğitim Kurultayı gündemleri ile kapsamına dair tartışmalar yürütülen toplantıda, İzmit Kurultay Hazırlık Komitesi kurultayın gündemlerini gençliğin ve sınıfın gündemine taşımaya ilişkin somut planlamalar yaptı. Kurultaya güçlü bir hazırlık için kullanılacak araçlar belirlendi.

Düzenli olarak yan yana gelecek İzmit Kurultay Hazırlık Komitesi, kendi toplantı periyodunu düzenledikten sonra toplantısını sonlandırdı.

 

 

 

 

Ankara’da 19 Aralık söyleşisi

 

Ankara’da DGB ve DLB tarafından “Katliamcılık bu düzenin mayasında var” başlıklı söyleşi düzenlendi. Söyleşide Burdur Hapishanesi’ne düzenlenen operasyonda devletin katliamcı yüzüne bizzat tanıklık etmiş ve kolu koparılmış olan Veli Saçılık da yer aldı.

Veli Saçılık söyleşide 19 Aralık özelinde hapishane katliamlarının Türkiye’de neo-liberal politikaların uygulanması için birer ilk adım olarak görüldüğüne ve solu düzen içi bir konuma getirme amacı güttüğüne vurgu yaptı. Dönemin DSP-ANAP-MHP koalisyonunun temelini attığı bu politikaların üzerinden AKP’nin yükseldiğini belirten Saçılık, devrimcilerin hapishane direnişlerinin genel tarihinden bahsetti ve devrimci iradenin her seferinde devlet dayatmalarına karşı zafer kazandığını belirtti. Günümüzde hazırlıkları yapılan tek tip elbise saldırısına ilişkin “Tek tip elbiseyi devrimcilere ancak üzerlerine dikerek giydirebilirler” dedi.

Veli Saçılık’tan sonra söz alan BDSP temsilcisi ise hapishanelerde katliamların yaşandığı dönemde yönetememe krizinin ve aynı zamanda ekonomik krizin de kapıda olduğunu dile getirdi. Ecevit’in “eğer hapishanelere operasyon yapmaz isek IMF ile anlaşamayız” söylemlerinden söz etti. Aynı zamanda 19 Aralık’ta devrimcilerin ortaya koyduğu iradenin teslim alınamadığını dile getirdi.

Bugün hâlâ hapishanelere yönelik saldırıların devam ettiği, tek tip elbisenin bu kadar gündeme gelmemesinin sebebinin 19 Aralık operasyonunda devrimcilerin teslim alınamadığının bir göstergesi olduğu, DSP-ANAP-MHP koalisyonun başlattığı hapishanelere yönelik saldırıların bugün AKP iktidarının tek tip saldırısı ile devam ettiği vurgulandı. “Bizler bu saldırıları göğüslemek istiyorsak devrimci irademizi güçlendirmeliyiz ve hapishanelerde sergilenen direnişi sokaklarda da örgütlemeliyiz” denilerek söyleşi bitirildi.

 

 

 

 

Esenyurt’ta Erdal Eren anması

 

12 Eylül askeri faşist cuntasının katlettiği Erdal Eren idam edilişinin 37. yıl dönümünde, 17 Aralık günü Esenyurt’ta anıldı.

Erdal Eren şahsında devrim şehitleri için saygı duruşuyla başlayan anmada ilk olarak belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Belgeselin ardından şiir dinletisi sunularak hep bir ağızdan Erdal için yazılan “Büyü” şarkısı söylendi.

Daha sonra anma; Türkiye devrimci hareketi, Denizler’den Erdallar’a, Erdallar’dan Habipler’e, Ümitler’e direniş geleneği ve bunun karşısında sermaye devletinin katliamcı kimliği üzerine yapılan söyleşiyle sürdürüldü. Emperyalist-kapitalist sistemin tüm dünyada katliamcı bir kimliğe sahip olduğu, bunun en güncel örneğinin Ortadoğu ve Filistin’de yaşandığı dile getirildi. Coğrafyamızda yakın dönemde yaşanan katliamlar ve Kürt halkına dönük yürütülen imha savaşına değinildi.

Sermaye devletinin katliamcı geleneğine karşı Denizler’den, Mahirler’den, İbolar’dan, Erdallar’dan devralınan devrimci-direnişçi mirasın bugün komünistler şahsında sürdürüldüğü ve mirasın daha da ileri taşınması gerektiği üzerinde duruldu.

 

 

 

 

Avcılar’da devrimci faaliyet

 

Devrimci Gençlik Birliği (DGB) İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü önünde “Emperyalizme karşı Deniz ol! Direnen Filistin halkı kazanacak!” şiarlı bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Bildiride sermaye devletinin emperyalizm ve siyonizmle olan işbirliği teşhir edildi. Filistin halkının işgal edilmiş toprakları için yıllardır vermiş olduğu mücadeleyi asıl savunanların devrimciler olduğu anlatıldı. “Bizler işgalci İsrail tanklarına karşı taş atan 15 yaşındaki çocuk general Faris Odehleriz, Filistin’de savaşan Deniz Gezmiş’leriz, kendi özgürlüğünü dünya halklarının özgürlüğü ile birleştiren Ernesto Che Guevara’yız. Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz” ajitasyonları eşliğinde bildiriler üniversiteliler ve liselilere ulaştırıldı.


 
§