10 Şubat 2017
Sayı: KB 2017/06

Dinci-faşist iktidarın bekası için kuralsız saldırganlık
Krizin bedelini ödememek için örgütlü mücadeleye!
“Gerici-faşist ablukayı püskürtmek boynumuzun borcu olmalıdır”
İşçi sınıfına yasaklı meydan: Taksim!
Kamu Çalışanları Birliği Programı üzerine-4
İş cinayetlerine dur demek için, daha fazla mücadele, daha fazla örgütlenme!
Dağılsak da göç yollarında, yarın bizimdir bütün dünya
Sınıftan haberler
İşçilerin Birliği Sempozyumu başarıyla gerçekleştirildi!
MESS işe giriş taban ücretlerini fiilen düşürdü
Sınıflı toplumlar ve sınıf mücadeleleri
Metal sektöründe kadın işçilerin durumu ve sorunları-II
KHK’lara karşı “kadın direnişi” üzerine
İEKK’nin 8 Mart çağrısı
Boşanmak zor, öldürülmek kolay!
"Bu pazar kanlı pazar!"
Hem okuyor hem “ölüyoruz”
Dinci iktidar kamu kaynaklarıyla sermayeyi besleyecek
Basına sansürde son nokta: Haber yapmak yasak!
Merkel’in Türkiye ziyareti
10 Ekim Ankara Katliamı davasında 2. duruşma
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

MESS işe giriş taban ücretlerini fiilen düşürdü

 

MESS keyfi uygulamalarla toplu sözleşmeyi ihlal ederek işçilerin haklarını gasp ediyor. Son olarak da metal patronları, işe giriş taban ücretini sözleşmeye uymayarak düşürdü.

Metal patronlarının sendikası MESS, 2014-2017 toplu sözleşme kurallarını hiçe sayarak keyfi uygulamalar hayata geçiriyor. Metal Sanayi İş Gruplandırma Sistemi (MİDS) uygulanan işyerlerinde 2017 yılı Ocak ayından itibaren işe girişlerde yapılan düzenleme, sözleşme kurallarına göre değil patronların keyfine göre belirlendi.

Toplu sözleşmeye göre taban ücreti, 8.73 TL/s olması gerekirken 8.14 TL/s olarak belirlendi. MESS uygulamanın işçilerin lehine olduğunu iddia etse de Birleşik Metal-İş Sendikası üyelerinin hakkını korumak için kararı uyuşmazlığa götüreceğini bildirdi.

Konuya ilişkin Metal işçileri Birliği (MİB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“MESS ve uşakları işe giriş ücretiyle haklarımızı gasp ediyor…

Sessiz kalmayalım, haklı taleplerimiz için mücadeleyi yükseltelim!

MESS durdu durdu sonunda toplu sözleşmenin 35. maddesini hatırladı. Bu maddeye göre işe yeni giriş ücretinin, asgari ücret farkı artı enflasyon/2 oranında arttırılarak tespit edilmesi gerekiyor.

Fakat toplu sözleşmede değişmeyen bir madde olmasına rağmen MESS ve uşakları yıllardır, bu maddeyi uygulamaktan kaçınıyordu. 2015 Mayıs’ında “Toplu sözleşme değişemez” diye atıp tutan Türk Metal buna göz yumuyordu, ortak oluyordu. Bir süredir metal işçileri ve MİB bu konuyu gündeme getiriyordu.

Nitekim en sonunda bu maddeyi hatırladı ve taban ücretlerine dair bir liste yayınlandı. Buna göre gruplandırma sistemine girmeyen işyerlerinde işe giriş ücreti 8,14 TL’ye yükseltildi. MESS’in kuklası Türk Metal’in şefi Pevrul Kavlak bunu kendi eseri olarak ilan etti.

Böylelikle işe yeni giren işçi ile 10 senelik işçinin saat ücreti neredeyse eşitlendi. Ömrünü bu fabrikalarda tüketen işçi kardeşlerimiz haklı olarak tepki gösterdi, göstermeye devam ediyor. Bu tepki yıllar boyu satılmış olmaya, emeklerinin hiçe sayılmasına…

Fakat sorun sadece bir değil, birden fazla!

Birincisi MESS’in açıkladığı rakamlar yanlış!! Öyle ki, bu maddeye göre yapılacak hesaplamayla çıkan sonuç 8,14 değil, 8,73 TL! Yani demek oluyor ki, MESS bir hakkı vereyim derken gerçekte kaşla göz arası 60 kuruşu cebine indiriyor!

İkincisi ise MESS bu maddeyi bu yıl uygulamaya soktu ama madde geçen sene de uygulanmak zorundaydı.

Buradan şu sonuçlar çıkar:

İlk olarak bu madde uygulanacaksa işe giriş ücretleri 8,14 değil 8,73 olmalıdır!

İkinci olarak ise MESS suç işlemiş, gasp yapmış, işbirlikçi sendikalar da ona ortaklık yapmıştır. Fakat bu durumda da bu madde sadece bu yıl değil geçtiğimiz yılı kapsayacak şekilde uygulanmak zorundadır. Yani diğer yıllar bir yana en azından 2016 yılında bu madde uygulanmış olsaydı yapılması gereken zamlar, geriye doğru işçiye ödenmek zorundadır.

Bu konuyu hukukçularla da konuştuk. Bize söyledikleri şudur: Bu madde geriye doğru uygulanmak zorundadır, aksi halde dava yoluna gidilir ve kazanılır.

Bu demektir ki, metal işçisi, işe yeni giren işçi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm işçi kardeşlerimiz 2016 yılındaki hak edişlerini de talep etmelidir.

Çünkü MESS ile patronlar bu farkları ödemek zorundadırlar.

Arkadaşlar!

Çok açıktır ki, ortada büyük bir haksızlık, adaletsizlik ve hak gaspı vardır. Uygulanmayan toplu sözleşme hükümleri vardır. İşte bu haksızlığa karşı sesimizi yükseltmek zorundayız. Bu suça ortak olan Türk Metal yönetiminden hesap sormak zorundayız. Bu haksızlığa göz yuman sendika yönetimlerinden hesap sormalıyız.

Birleşmeli ve mücadele etmeliyiz.

Bu yolda taleplerimiz şunlar olmalıdır:

1. İşe giriş taban ücreti 8,14 değil, 8,73 olarak düzeltilmelidir!

2. 35. madde 2016’yı kapsayacak şekilde uygulanmalı ve aradaki farklar işçiye toplu olarak ödenmelidir.

3. Bu suça ortak olan sendika yönetimleri hesap vermelidir!

Arkadaşlar!

Hangi sendikada olursak olalım bu taleplerimiz için birleşmeliyiz. Mücadele etmeliyiz, patronların ve MESS’in karşısına çıkmalıyız. Topluca sendika odalarına ve şubelere yürüyerek işbirlikçi sendika yönetimlerinden hesap sormalıyız. Derhal kayıplarımızın giderilmesini talep etmeliyiz.

Gün mücadele günü!

Gün eylem günü!

Gün haklarımızı MESS’ten, patronlardan, uşaklarından koparıp alma günüdür!

Metal İşçileri Birliği
2 Şubat 2017”

 

 

 

 

 

Çorlu ve Çerkezköy’de metal işçileri buluştu

 

Çorlu ve Çerkezköy’de metal işçileri iki farklı toplantıda buluştu. Toplantılara B/S/H/, Samet Kalıp, Has Group, Sarten, Putzmeister, Üstün Makina gibi fabrikalardan işçilerin yanı sıra işsiz olan metal işçileri de katıldı.

Her iki toplantıda da metal işçisinin Türkiye’nin içerisinde bulunduğu süreçte hem siyasal hem de ekonomik temeldeki mücadelesinin önemi üzerinden canlı tartışmalar gerçekleştirildi. Metal işçisinin işin öznesi olduğu, her aşamada “Söz, yetki, karar işçilere!” şiarı ile “Fiili, meşru, mücadele!”, birleşik militan devrimci bir sınıf hareketi yaratmanın aciliyeti üzerine tartışmalar yürütüldü.

Ayrıca böylesi bir dönemde kullanılacak yol, yöntem ve araçlar tartışıldı. Bunların başında fabrikalardaki taban örgütlenmesine dayalı fabrika komitelerinin kurulması, yayınların daha etkin ve canlı kullanılması, eğitim çalışmalarına hız verilmesi kararları alındı.

 
§