7 Ekim 2016
Sayı: KB 2016/37

Emperyalist savaşın “aktif tetikçiliği”ne hazırlanıyorlar
Etkin tetikçilikte durmak yok, yola devam!
Muhalif basın neden hedefte?
Basına “terör” baskısı
15 Temmuz sonrası hapishanelerde yaşananlar
Silivri Hapishanesi’nde OHAL keyfiyeti
1. yılında Ankara Katliamı ve katil devlet gerçeği
Yeni Türkiye’nin “yeni kapısı”
Greif işçilerine bildiri dağıtımı
55. Vicdan ve Adalet Nöbeti
Kapitalizmin özel bir aşaması olarak emperyalizm - V. İ. Lenin
TKİP Programı'ndan... Emperyalizm ve dünya devrimi süreci
Enternasyonal mücadelenin maddi temeli güçleniyor
Komünistler yurtdışında merkezi geceye hazırlanıyor
ABD: Rusya ile Suriye’de ateşkesi askıya aldık
Emperyalistler arasında Halep çatışmaları ve yansıması
Dev-Genç 47 yaşında!
DGB: Ne kadar saldırırsanız saldırın boşuna!
Bahçelievler Katliamı
Çocuklarımız değil, istismar güvencede!
1917 Ekim Devrimi göstermiştir ki işçiler ülke yönetebilir!
İlk köle isyanı ve Spartaküs
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

İlk köle isyanı ve Spartaküs

 

Heyecan; yoksul halkı ve köleleri ayaklandırmıştı. Bir gün evvel, açlık ve kin duygularının zincirden boşanmış gibi ortaya döktüğü o aşağılık güdüler, unutulmuştu artık. Ellerinde sancaklar sallıyor, mızrakları birbirine vuruyorlardı. Hele köleler, şehir meclisi kendilerine silah dağıttığından onları da böylece geçici olarak kılıç taşımaya layık özgür vatandaşlar mertebesine yükselttikten sonra, sevinçlerini zapt edemez olmuşlardı. Geçiciydi bu yükseliş, meclis onları yükselttiği gibi alçaltabilirdi de; olsun, yine memnundular.”

Köleler ve yoksul halkın binlerce yıl önce yaşadıkları insanlık dışı yaşamı ve bunun karşısında isyanı seçenler, Arthur Koestler’in Spartaküs adlı romanında arı bir dille anlatılıyor. Macar asıllı yazar o günün toplumunu analiz ederek ekonomik, sosyal, felsefi yorumları ile kitabına başka bir zenginlik katmış. Tarihe ışık tutmak için en sıradan yaşlıları, çobanları, köylüleri kitabında bilgece konuşturmuş.

Özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla ezenle ezilenlerin mücadelesi de başlamış oluyor. O dönemde, Güney İtalya’da köleler ve gladyatörler çok ağır çalışma ve yaşam koşulları içindeler. Köleler, sahipleri için her türlü işi yaparken, yine köle olan gladyatörler savaş için hazırlanıyor. Şehirlerin en büyük eğlencesi olan gladyatör savaşları için yetiştiriliyorlar. O zamanlar zulüm ve zorbalık öyle boyutlardadır ki gladyatörler ya birbirleriyle ya da aç yabani hayvanlarla dövüştürülüyor. Sonuçta gladyatör ölüyor. İnsanlar eğleniyorlar.

Yazar o dönemin vahşetini ve devlet yönetiminin entrikalarını bütün yalınlığı ile ortaya koymuş. Sadece onunla da kalmamış aynı zamanda sınıflı toplumların uzlaşmaz çelişkisini de anlatmış. Burada geçen olaylar, tarihin ilk köleci toplumunun yansımalarıdır. Örneğin köleler şehir meclisi tarafından öteki kölelere karşı silahlandırılıyorlar. Şehir şehir ilerleyerek köleleri özgürleştiren Spartaküs’ün ordusuna karşı da şehri korumak için silahlandırılıyorlar. O dönemde Roma mahkemelerinde avukatlık yapmış, daha sonra Spartaküs’e katılmış bir kişi, “Uzun bir süre karanlıkta kaldıktan sonra ışığa çıkanlar öylesine kör oluyorlar ki… İşte bunun için köleleri de silahtan arındırmanın en emin yolunun, bunların eline silah vermek olduğu anlaşılıyor” diyerek köleleri kendi çıkarları için kullanmanın yollarını aradıklarını belirtiyor.

O tarihte Spartaküs’ün orduları Roma’nın peş peşe gönderdiği orduları yeniyor. Ancak üçüncüsünde diğer şehirlerden katılım azalıyor, yağmacı gruplarla düzenli bir topluluk kurmak isteyenler arasında anlaşmazlıklar çıkıyor ve ayrılıyorlar. Spartaküs’ün ordusu kuşatılıyor. Bütün güçlerini ortaya koyuyorlar. Az sayıda aç ve bitkin düşmüş ordu kahramanca çarpışıyor. Kuşatma anında gemilerle Girit Adası’na kadın ve yaşlıları göndermek istiyorlar. Ancak parayı önceden alan korsan kaptan kaçıp gidiyor.

O zaman da Spartaküs ve isyancı köleler bir kırmızı bayrak asıyorlar çadırlarının üstüne. O firar edip ordular kuran gladyatör ve sırtından kırbaç eksik olmayan kölelerin öfkesi öyle büyük ki güçlü şehir ordularına karşı özgürlük savaşı veriyorlar. Ne var ki yenilgi iç anlaşmazlıklarla geliyor. Ve nihayet trajik son geliyor. Yüzlerce köle savaşta katlediliyor, kalanlar çarmıha geriliyor.

Ama Spartaküs ismi hala yaşıyor. Önemli olan cüret etmek. Zulmün olduğu yerde isyanın meşruluğu, ezilenler adına bizlere şanlı bir tarih sayfası bırakıyor.

Nasıl ki o günlerde olaylar kendi kahramanlarını çıkarıyorsa bugün de böyle. Dönemin kölelerini ayaklandıran öncü Sparkatüs’ümüz tarih sahnesinde yerini aldı.

Tarih ezilenlerin ezenlerle savaşımının tarihi ve bizlere onlarca deneyim bırakıyor. Spartaküs sadece yazılara değil aynı zamanda pek çok filme de konu olmuş. Derslerle dolu bu kitabı okumanızı ve filmlerini izlemenizi tavsiye ediyorum.

Ümraniye’den bir işçi

 

 

 

 

Bizi kurtaracak olan mücadeledir!

 

Kayseri’de organize sanayi cehenneminde çalışıyorum. Her yıl biz işçilerin hali daha da kötüye gitti. Sömürüldük, aşağılandık, küçük düşürüldük, hakarete uğradık, iş cinayetlerinin kurbanı olduk. Biz ürettikçe refahımız artacağına sefaletimiz büyüdü. Onurumuzla yaşayan biz işçiler, bu ülkenin ezilenleri 15 Temmuz’da ve tüm savaşlarda can verdik. Bir bakın 15 Temmuz’da can verenlerin ekseriyeti gariban halk çocuklarından oluşuyordu. Haksız kazançla semiren asalak patronlar ise ortada gözükmediler.

Kayseri’de çalışan tüm işçiler gibi ben de evime ekmek götürmek için çabalıyorum. Bütün baskılara, sömürüye, olumsuzluklara rağmen çocuklarımın geleceği için çalışıyor, alınteri döküyorum. Bizim bunca sıkıntı içinde olmamızın nedeni birliğimizin olmamasıdır. Patronların semirdikçe semirmesinin nedeni çıkarları için birleşmeyi bilmelerinden kaynaklanıyor. Bizleri hayatın her alanında bölmek için çaba gösteren patronlar, iş yerlerinde de birliğimizin önüne geçmek için bölücülük yapıyorlar. Kürt-Türk, Alevi-Sünni diyerek bizleri ayrıştırıyorlar.

Patronlar bölmek zorundalar. Bölmezlerse biz işçileri istedikleri gibi yönlendiremezler. Biz işçiler bölücü patronlara karşı hayatın her alanında ekmeğimizi büyütmek, insanca yaşamak için birleşmeliyiz. Bilinçli olmadığımız, aramızda birliğimizi tesis etmediğimiz için bazı işçi arkadaşlar patronun gücünden korkuyor, onun güvenini kazanmak için yanı başındaki arkadaşına ihanet edebiliyor.

Patronlar bizim birlik olmamızdan korkuyorlar. Çünkü birleşirsek sömürü düzenleri bozulur. Villalardaki şatafatlı yaşamları son bulur. Patronlar o kadar zalimler ki, yasalardaki işçilerin lehine olan ne varsa onu yok etmek istiyorlar. Var olan patron partileri de, meclisteki milletvekilleri de patronların rahatı için mesai yapıyorlar. Kölelik yasasını çıkardılar. Yetmedi, şimdi de kıdem tazminatımızı gasp etmek istiyorlar. Güya kıdem tazminatlarımız fona devredilecek. İşçi kardeşlerim bu fonlar hep zenginler için kuruldu. En son işsizlik fonu kurdular. Fonda kaynak büyüdü. İşsiz kalan işçilere kullandırmadıkları fonu patronlara peşkeş çekmek için kullanıyorlar.

Biz mücadele ettikçe patronlardan haklarımızı almanın yolu açılır. Kayseri İşçi Birliği bunun için var. Memleketin her yerinde, birleşmeli, örgütlenmeli emeğimizi korumak için harekete geçmeliyiz.

Kayseri’den bir metal işçisi


 
§