7 Ekim 2016
Sayı: KB 2016/37

Emperyalist savaşın “aktif tetikçiliği”ne hazırlanıyorlar
Etkin tetikçilikte durmak yok, yola devam!
Muhalif basın neden hedefte?
Basına “terör” baskısı
15 Temmuz sonrası hapishanelerde yaşananlar
Silivri Hapishanesi’nde OHAL keyfiyeti
1. yılında Ankara Katliamı ve katil devlet gerçeği
Yeni Türkiye’nin “yeni kapısı”
Greif işçilerine bildiri dağıtımı
55. Vicdan ve Adalet Nöbeti
Kapitalizmin özel bir aşaması olarak emperyalizm - V. İ. Lenin
TKİP Programı'ndan... Emperyalizm ve dünya devrimi süreci
Enternasyonal mücadelenin maddi temeli güçleniyor
Komünistler yurtdışında merkezi geceye hazırlanıyor
ABD: Rusya ile Suriye’de ateşkesi askıya aldık
Emperyalistler arasında Halep çatışmaları ve yansıması
Dev-Genç 47 yaşında!
DGB: Ne kadar saldırırsanız saldırın boşuna!
Bahçelievler Katliamı
Çocuklarımız değil, istismar güvencede!
1917 Ekim Devrimi göstermiştir ki işçiler ülke yönetebilir!
İlk köle isyanı ve Spartaküs
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Komünistler yurtdışında merkezi geceye hazırlanıyor

Devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmek için...

 

Yurtdışındaki komünistler 19 Kasım’da, Ekim Devrimi’nin 99’uncu, Türkiye Komünist İşçi Partisi’nin (TKİP) 18’inci yılını kutlamaya hazırlanıyorlar. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen parti gecesi, son yıllarda olduğu gibi yine Almanya’nın Wuppertal kentinde yapılacak. TKİP V. Kongresi’nin güncel çağrısının öne çıkarılacağı etkinlikte, yurtdışı çalışmasının kültürel-sanatsal ürünlerinin yanı sıra Türkiye’den halk müziği sanatçısı ile İranlı bir müzik grubu ve Yunan halk dansları grubu sahne alacak. Tertip Komitesi, yayınladığı çağrıyla, işçi ve emekçileri Ekim Devrimi ve TKİP’nin yıldönümlerini birlikte kutlamaya davet etti. Çağrı metninin tamamı şöyle:

Devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmek için..

İşçiler, emekçi kardeşler,

Ekim Devrimi’nin 99., partimizin kuruluşunun 18. yılını, “Devrimci sınıf hareketi için ileri!” şiarıyla düzenleyeceğimiz bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyoruz. Devrimci bir sınıf hareketi, tek tek ülkelerde ve dünya genelinde siyasal gelişmelerin yönünü değiştirmenin, emperyalist-kapitalist barbarlığa set çekmenin başlıca koşuludur. Diğer bir deyişle; işçi sınıfının mücadele sahnesine çıkması ve giderek devrimci bir sınıf hareketinin gelişmesi günümüzdeki en yakıcı ihtiyaçtır. Komünistler olarak tüm enerji, güç ve olanaklarımızla bu parolayı hayata geçirmek, bu yakıcı ihtiyaca yanıt vermek çabasındayız.

Zira emperyalist dünya burjuvazisinin günümüzdeki en büyük şansı, işçi sınıfının dünya ölçüsündeki örgütsüzlüğü ve dağınıklığıdır. İşçi sınıfı uzun yıllardan bu yana devrimci ideolojisinden, örgütlü mücadele kültüründen ve geleneklerinden izole edilmiştir. Dahası burjuvazinin ırkçı, milliyetçi, faşist, dinci vb. her türlü gerici ideoloji ve kültürünün yoğun bombardımanı altındadır. Bunlardan bağımsız düşünülmeyecek en büyük zaafı da devrimci bir önderlikten yoksunluk olarak yaşamaktadır. Sömürücüler, işçi sınıfını o büyük tarihsel sorumluluğuna, insanlığın kurtuluşu davasına adeta yabancılaştırmayı başarmıştır. İşçi sınıfının mücadele sahnesine çıkıp devrimci bir eksen kuramadığı durumda, tüm emekçilerin ve ezilen halkların milliyetçi, dinsel, mezhepsel kimlik siyasetiyle bölünüp parçalanması, halkların boğazlanması ve birbirine kırdırılması, emperyalistlerin dünyaya kan banyosu yaptırması kaçınılmazdır.

Oysa dünya genelinde emperyalist-kapitalizm çoktandır miadını doldurmuştur. Emperyalist dünya burjuvazisi, kapitalizmin yapısal bunalımına çare bulamamaktadır. Gerçekte onun tek çözümü geçmişte tekrar tekrar olduğu gibi, tüm dünyayı kasıp kavuracak yeni bir paylaşım savaşıdır. Nitekim her yerde ve her alanda emperyalist saldırganlığın hüküm sürdüğü bir dönemdeyiz. Halihazırda sürmekte olan bölgesel boğazlaşmalar, günbegün şiddetlenen ve yeni boyutlar alan emperyalist nüfuz mücadeleleri, militarizme ve silahlanmaya ayrılan kaynakların devasa ölçülere varması vb. olgular, dünya çapında yeni bir kıyımın ayak seslerinden başka nedir ki?

Dünya burjuvazisi uzun yıllardan bu yana ve şimdilik işçi ve emekçilerin ekonomik, sosyal, siyasal kazanımlarına saldırarak; bölgesel savaşlar yürüterek; faşist baskı, devlet terörü ve polis devleti uygulamalarında gemi azıya alarak kendi akıbetini geciktirmeye çalışıyor. Bu uğurda hiçbir ölçü ve sınır tanımadığını IŞİD benzeri vahşet sürülerini halkların başına musallat ederek sergiliyor. Keza geçtik bağımlı ülkeleri, Fransa, Belçika vb. gibi kapitalist metropollerde bile işçi ve emekçilerin tarihsel kazanımlarını gasp etmeye girişiyor. Diğer yandan da ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını körükleyerek, bizzat emperyalistlerin bölgesel savaşlarının mağduru olan mültecileri “sorun”a dönüştürerek, faşist parti ve akımların yükselişini sağlıyor…

Kardeşler,

Sistemin zayıf halkalarından, dolayısıyla çelişkilerin keskin yaşandığı ülkelerden biri olan Türkiye’de olaylar daha şiddetli, gelişmeler daha yıkıcı cereyan etmektedir. Kürt halkına karşı vahşice sürdürülen kirli savaş, 15 Temmuz sonrası Suriye topraklarının işgaliyle yeni boyutlar almıştır.

AKP iktidarı tarafından “Allah’ın lütfu” olarak değerlendirilen darbe girişimi, tüm toplumsal mücadele dinamiklerine yönelik AKP darbesinin bahanesi olarak kullanılmakta, dinci-faşist diktatörlüğün tahkimatı için kuralsız bir saldırganlık hüküm sürmektedir.

Bu gidişatı durdurabilmenin, dinci-gericisiyle, faşistiyle, şoveniyle sermaye iktidarını alaşağı edebilmenin yegâne yolu, işçi sınıfının tüm öteki emekçi katmanları ve ezilenleri devrim ekseninde birleştirecek devrimci hareketidir. Bugünün Türkiye’sinde işçi sınıfının, çığır açan Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin geleneklerine sahip çıkarak, yeni Ekimler yolunda tarihsel inisiyatif sergilemesi, diğer bir deyimle sosyalist devrim dışında bir çözüm yoktur.

Avrupa’da yaşayan işçileri, emekçileri ve gençliği bu mücadeleyi büyütmek üzere “Devrimci sınıf hareketi için ileri!” gecesine katılmaya, Ekim Devrimi’nin ve TKİP’nin yıldönümlerini birlikte kutlamaya çağırıyoruz.

Gece Tertip Komitesi

 
§