20 Kasım 2015
Sayı: KB 2015/43

Fransa katliamı emperyalizmin kirli ve kanlı yüzüdür
Dinci iktidarın “Milli birlik ve beraberlik projesi” çökmeye mahkumdur
Kahrolsun sömürgecilik, Kürt halkına özgürlük!
Sıkıyönetimin ilk 5 günü: 2 ölü, 12 yaralı
Sahte gündemlerle gerçekleri karartmaya çalışıyorlar
“İstikrar” AKP ile gelemiyor!
Ekonomik ve sosyal yıkım programına karşı topyekûn mücadeleye!
İşsizlik kapitalizmin doğal ve kaçınılmaz bir sonucudur
MİB MYK Kasım Ayı Toplantısı
DEV TEKSTİL Kasım Ayı GMYK toplantısı gerçekleşti!
IFF Aroma’da direnişin 67. gününde eylem
Ekim Devrimi’nin öncesi ve sonrasında kadın çalışması deneyimleri
Kapitalizm öldürür; yaşamak için sosyalizm!
İşçi-emekçi kadın sorunu üzerine
Emekçi Kadın Komisyonları faaliyetlerinden...
Paris katliamı üzerine
AB’nin “Göçmen Krizi” ve kapitalizmin karanlık yüzü
Suriye’de “siyasi geçiş süreci”
Gençlik geleceği için kavgaya!
YÖK açıkladı: Gençler boş yere ümitlenmesin!
Kendi davan için dövüşmezsen, ölürsün başkalarının davası için
Yeni Greifler, yeni metal fırtınaları ile sınıfın Haziranları'na hazırlanmak
Zorbalığa karşı tek kurtuluş yolu devrimci sınıf mücadelesini yükseltmektir!
Alaattin'e...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL Kasım Ayı GMYK toplantısı gerçekleşti!

İnsanca yaşamaya yetecek, vergiden muaf asgari ücret!

 

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası Genişletilmiş Merkezi Yürütme Kurulu Toplantısı, 15 Ekim Pazar günü sendika genel merkez binasında gerçekleştirildi. Seçimlerin ardından işçi sınıfına yönelik kapsamlı bir saldırı hazırlığının yapıldığı, seçim vaatleri içinde yer alan asgari ücretin 1300 TL olması tartışmalarıyla bilinçlerin bulandırılmaya çalışıldığı bir evrede toplanan GMYK’mız sınıfın gündemleri üzerine kapsamlı tartışmalar gerçekleştirdi. Seçimlerin ardından ortaya çıkan tablo ve siyasal gelişmeleri işçi sınıfına yansımaları ekseninde değerlendirerek, önümüzdeki dönem sendikamızın görevleri üzerinde duruldu. Belirlenmiş gündemler çerçevesinde temsilciliklerimizin gerçekleştirdiği ön tartışmalar üzerinden kapsamlı değerlendirmeler ve planlamalar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tartışmalar ve planlamalar çerçevesinde “İnsanca yaşamaya yetecek, vergiden muaf asgari ücret” şiarının öne çıkartılması kararı alan GMYK’mız, şu başlıkları kamuoyunun bilgisine sunar.

- Toplantımızda ilk olarak GMYK toplantılarının amacına daha güçlü hizmet edebilmesi ve sınıf mücadelesi ekseninde misyonunu oynayabilmesi üzerinden bir tartışma yürütüldü. GMYK toplantılarını daha verimli hale getirebilmenin sorunlarının yanı sıra daha işlevsel bir içeriğe kavuşturulabilmesi için belirlenmiş gündemler çerçevesinde ön hazırlık-tartışmaların öneminin altı çizildi. Yerellerde gerçekleştirilecek hazırlıkların bir yandan GMYK’yı güçlendireceği gibi aynı zamanda sendikanın giderek daha kurumsal bir işleyişe kavuşmasını ve yerel çalışmaların daha tanımlı hale gelmesini sağlayacak adımlar olacağı üzerinde duruldu.

- Toplantımızın diğer bir gündemi olarak iki toplantı arası gerçekleştirilen faaliyetlerin aktarımı, deneyim paylaşımı ve ihtiyaca uygun araçlar kullanımı üzerinde duruldu. Faaliyet alanlarında karşılaşılan özgün deneyimler paylaşılarak, ortaklaştırılmaya çalışıldı.

- Toplantımızın diğer bir gündemini ise işçi sınıfının özelde tekstil işçilerinin içinden geçilen sürecin özgünlükleri üzerinden ortaya çıkan gündemleri ve bu gündemler çerçevesinde DEV TEKSTİL’in hedefleri, örgütlenme hattı ve çalışmaları oluşturdu. İşçi sınıfına vaat olarak sunulan asgari ücretin arttırılması tartışmaları ve bu tartışmalar ekseninde yaratılmaya çalışılan yanılmasa üzerinde durularak, hükümet, patronlar ve değişik kesimlerden gelen açıklamalar değerlendirildi. Bu tartışmaların fabrikalara yansımaları değerlendirilerek, sınıfı bekleyen yeni sosyal yıkım saldırıları üzerinde duruldu. Sermayenin işçi sınıfına yönelik saldırılarının bir program dahilinde bütünlüklü yürütüldüğünün altı çizilerek gündemde bekletilen sosyal yıkım saldırıları ayrıntılı bir tartışmaya konu edildi. Ulusal İstihdam Stratejisi, kıdem tazminatının gaspı, güvencesiz-taşeron çalışma, vergiler, mülteci işçiler vb. gündemlerinin de işlendiği toplantıda asgari ücret gündemi bu saldırıların bütünlüğü üzerinden tartışıldı. Asgari ücretin 1300 TL olmasının işçi sınıfına getirileri ve yaratılan yanlış algı vurgulandı. Kimi sendikaların ve kurumların asgari ücret üzerine gerçekleştirdikleri olumlamaların gerçekliği bulandırmak anlamına geldiğinin altını çizen GMYK’mız, artan vergi oranları ve ek yüklerle, yoksulluğun ve sefaletin derinleşeceği vurgusunun yapılabilmesinin önemi üzerinde durarak, sendika çalışmalarının önümüzdeki günlerde bu temelde yoğunlaştırılması kararı aldı. “İnsanca yaşamaya yetecek, vergiden muaf asgari ücret” şiarının öne çıkartılması gerektiği belirtildi. Alanlarda pratik olarak yürütülecek çalışmaların yanı sıra, gündem çerçevesinde gerçekleştirilecek araştırma ve tartışmalarla hazırlanacak yazı vs. ile işçilerin bilgilendirilmesi, sendikanın tutumunun anlatılabilmesi için somut iş bölümü ve planlama gerçekleştirildi. İş bölümü çerçevesinde ortaya çıkacak araştırma, değerlendirme metinleri, önümüzdeki günlerde kamuoyuna sunulacak.

- Tekstil Grup TİS sürecinin de masaya yatırıldığı GMYK toplantısında kapsam içi fabrikalarda örgütlü sendikaların kamuoyuna sınırlı yansıyan tutumları değerlendirilerek, muhtemel bir satış sözleşmesinin imzalanma ihtimaline karşı DEV TEKSTİL’in görevlerinin altı bir kez daha çizildi. Gündemde bulunan asgari ücret zammı tartışmaları üzerinden TİS süreci ekseninde sendikaların ve patron örgütlerinin saldırı niteliği taşıyan tutumları gündemleştirilerek, asgari ücrete gerçekleştirilecek zam tartışmasını satış sözleşmesinin imzalanmasına gerekçe haline getirebilecekleri vurgulandı. Kapsam içi fabrika işçilerine bu temelde ulaşmak ve bilgilendirmek ihtiyacı bir kez daha belirtildi.

- Sendika yayınları ve kullanımı üzerine gerçekleştirilen tartışmalar GMYK’mızın bir diğer başlığı oldu. İkincisi çıkan sendika bültenimizin tekstil işçilerine ulaştırılması sorununun yanı sıra işlevsel kullanımı ve içeriğini güçlendirme ihtiyacı tartışıldı. Facebook ve web sitesinin daha aktif kullanımı, bugüne kadar yapılanlar ve hedefler tartışılarak planlama gerçekleştirildi.

- Toplantımızın son gündemini, sendikamızın tüzüğü gereği Ocak ayı içerisinde gerçekleştireceği genel meclis gündemi oluşturdu. Genel meclis toplantımızın 16-17 Ocak tarihlerinde genel merkez binasında iki gün olarak gerçekleştirilmesi kararı alındı. İlk günün eğitim toplantısı olarak, ikinci günün ise sendikamızın dönemsel hedefleri ve politikalarının tartışıldığı içerikte örgütlenmesi planlanarak somut iş bölümü gerçekleştirildi. İlk gün tartışma başlıkları olarak, “Türkiye sınıf hareketi tarihi”, “Devrimci sınıf sendikacılığı ve sendikalar”, “Tekstil işkolu, tekstil işçilerinin örgütlenme sorunları”, “Tekstil işkolunda kadın ve çocuk işçiler”, “Sınıf hareketi ve hukuksal mücadele” başlıkları belirlendi. Güçlü bir hazırlık yapılabilmesi üzerinde durularak başlıklar üzerinden iş bölümü gerçekleştirildi.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası
Genişletilmiş Merkezi Yürütme Kurulu
17 Kasım 2015

 

 

 

 

DEV TEKSTİL’e
uluslararası ziyaret

 

Greif işçilerinin 10 Şubat 2014’te başlayan ve 60 gün süren işgal deneyimi uluslararası alanda ilgiye konu olmaya devam ediyor. 12 Kasım’da, işgalci işçilerle biraraya gelen uluslararası ziyaretçiler Greif Direnişi, işçi sınıfı ve eylemleri ile deneyimler üzerine tartışmalar gerçekleştirdiler.

Kanada’da bulunan kamu üniversitelerinden Toronto Üniversitesi Ontario Enstitüsü’nde akademik çalışmalar yürüten Dr. Marcelo Vieta ve Asistan Dr. Mümtaz Derya Tarhan, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası Genel Merkezi’nde işgalci Greif işçileriyle biraraya geldi.

Buluşma karşılıklı tanışma konuşmalarıyla başladı. Greif’te örgütlenme ve direniş sürecinin aktarılmasının ardından, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. DEV TEKSTİL’in kurulması temelinde Türkiye’deki sendikalar, sendikal bürokrasi ve sınıf mücadelesinin seyri konuşuldu. Farklı ülkelerde yaşanan özyönetim, işgal ve sendikal hareket çizgisi ele alındı. Neo-liberalizmin dünya çapında işçi sınıfına dönük saldırıları ortaya konarak, uluslararası işçi direnişleri deneyimlerinin önemi belirtildi. Sınıf mücadelesinde devrimci önderlik rolünün altı çizildi.

2007’den itibaren farklı ülkelerden akademisyen, sendikacı, kooperatifçi, işçilerin katılımıyla ‘işçilerin ekonomik buluşması’ temelinde 5 kez toplantı yapıldığını belirten ziyaretçiler, uluslararası çapta deneyimlerin paylaşılacağı ve 2017’de Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılması planlanan toplantıya Greif direnişçilerini davet ettiler.

Anlamlı ve canlı anlatımlarla gerçekleşen ziyarette, Greif Direnişi ile ilgili olarak hazırlanan kitap ziyaretçilere armağan edildi. İletişimin devamlı hale getirilerek, dayanışma zeminlerinin örülmesi temennileriyle toplantı sona erdi.

Kızıl Bayrak / Esenyurt

 
§