11 Nisan 2014
Sayi: KB 2014/15

Greif direnişi yeni bir dönemin kapılarını açtı
Greif işgal okulu ve kısa dersleri
60 uzun gün: “Greif İşgali!”
Kavga bitmedi daha yeni başlıyor!
İzmir’de Greif için üç eylem!
Greif işçilerine saldırı
dört yanda protesto edildi
İki ayrı dünyaya ait iki ayrı insan…
Greif’te iki düzen, iki dünya karşı karşıya!
İşgal fabrikasında
coşkulu dayanışma etkinliği!
Greif işçileri kararlılıklarını İzmir’e taşıdı
Özelleştirmeye karşı Ankara’da eylem!
Sağlık işçilerinden
iş bırakma eylemi!
Kölelik ve sömürü düzenine karşı
devrimci sınıf kavgasına!
Osmanlı’dan günümüze 1 Mayıslar
İşçi sınıfı Taksim’e,
Türk-İş Kadıköy’e!
İzmir’de işçi sınıfının
devrimci 1 Mayıs’ını örgütleyelim!
Devrimci 1 Mayıs faaliyetlerinden...
“Taksim işçi ve emekçi mücadelesi açısından bir bellektir!”
Canları alan
şeytanların hırsıdır!
Perinçek, AKP ile ittifaka hazır!
AKP gericiliği
sınır tanımıyor!
Kayıp çocuklar ülkesi
Paraları sıfırlayanlar
yoksullara sadaka dağıtıyor!
Türkiye’de
göçmen olmak...
Avrupa: Sosyal demagoji ve faşist hareketlerin seçim başarıları - A. Eren
Küba’ya karşı yeni
emperyalist komplo
Suriye’deki kirli savaş ve ortalığa saçılan pislikler!
Brüksel’de 50 bin
işçi ve emekçi yürüdü
Direnişe, özgürlüğe,
1 Mayıs’a!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Greif işçilerine saldırı dört yanda protesto edildi

 

10 Nisan günü Greif işçilerine yönelik polis saldırısı, bir dizi kentte yapılan eylemlerle protesto edildi.

Ankara

Greif işçilerine yönelik polis saldırısını protesto etmek için saat 18.00’de Güverpark’ta toplanan kitle, Greif işçilerinin taleplerini haykırdı.

Eylemde yapılan basın açıklamasında “Polis terörü sökmedi, sökmeyecek!” denilerek gözaltıların serbest bırakılması istendi. Eylem çeşitli konuşmalarla devam etti. Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Şube’den bir eğtim emekçisi söz alarak, işçilerin kölelik dayatmalarına karşı ülkenin dört bir yanında direndiğini ifade etti.

Devrimci İçi Hareketi adına yapılan konuşmada da sendikalar tarafından yalnızlaştırılan direnişlerin devletin saldırılarına daha açık hale geldiği söylendi ve konuşmanın sonunda “Direnen kazanır!” denildi.

Güvenpark’ta oturma eylemi olarak süren saldırı protestosunda DHF adına yapılan konuşmada, düzen güçlerinen gün geçtikçe daha fazla saldırıya geçtikleri, buna karşın direnişin de güçlendiği ifade edildi.

BDSP adına yapılan konuşmada Haziran Direnişi’ne işaret edildi. Haziran’ın direniş sloganının Greif’te de öne çıktığı belirtilerek “Bu daha başlangıç mücadeleye devam!” sloganına vurgu yapıldı.

DLB adına yapılan konuşmada da işgalin önemine değinilerek işçi sınıfının kurtuluşunun gençliğin de kurtuluşu olacağı ifade edildi.

Eylem halaylar ve sloganlarla sürdü. Hep birlikte Avusturya İşçi Marşı söylendi. “Mücadele bitmedi, bitmeyecek!” denilerek Greif işçilerinin de eylemcilerin de yeniden mücadele içinde olacağı vurgulandı. Eylem sloganlarla sonlandırıldı.

Adana

Saat 18.00’de İnönü Parkı’nda yapılan eylemle, Greif işçilerinin yalnız olmadığı haykırıldı.

“Faşist baskı ve terör sökmedi, sökmeyecek! Greif işçisi yalnız değildir!” yazılı pankartın açıldığı eyleme, Diren Akkapı emekçileri de “Taşerona, köleliğe, sömürüye son! Greif işçisi yalnız değildir!” pankartıyla katılarak destek verdi.

Basın açıklamasında, Greif işçilerine yapılan saldırıya değinilerek, Greif işçilerinin işgal eyleminin Greif sermayedarları ve sendikal bürokrasi de dahil olmak üzere bir bütün olarak sermaye düzeninin otoritesini sarstığı ifade edildi. İşçilerin emeğini gasp ederek saltanatlarını sürenlerin saraylarında “işgal, grev, direniş” sloganlarının yankılanmaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklama, Greif işçilerine yönelik saldırıya son verilmesi, işçilerin taleplerinin kabul edilmesi ve gözaltıların derhal serbest bırakılması talebiyle bitirildi.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun çağrısıyla düzenlen eyleme İHD, TÖP-G, SYKP, SDP, Yeni Dünya için Çağrı ve Halk Cephesi’nin de aralarında olduğu devrimci ve ilerici kurumlar katıldı.

Kayseri

Kayseri Greif İşçileriyle Dayanışma Platformu, saat 18.00’de Meydan’da basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eylemde basın açıklamasını yapan BDSP temsilcisi Uğur Candar, Greif işçilerinin yılmadıklarını belirtti ve Kayseri Greif İşçileriyle Dayanışma Platformu’nun direnişçi Greif işçilerini selamladığını, sabahki polis saldırısını nefretle kınadığını söyledi.

Basın açıklamasının ardından DİSK Devrimci Yapı İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Haydar Baran bir konuşma yaptı. Greif işçilerine yönelik saldırının Türkiye işçi sınıfına yönelik saldırıların parçası olduğunu belirten Baran şunları söyledi: “Greif işçileri sadece Greif yönetimine karşı mücadele etmiyorlar, Aynı zamanda bürokratik yönetim anlayışına karşı da mücadele ediyorlar. Greif işçileri sadece kendileri için, gelecekleri için mücadele etmiyorlar. Milyonlarca işçi ve emekçinin dili, gözü, kulağı oluyorlar. Kayseri’de bulunan işçi ve emekçileri Greif işçileriyle dayanışma bayrağını yükseltmeye çağırıyorlar.”

Eyleme BES Kayseri Şube Başkanı Fatmagül Bayat da destek verdi.

Gebze

Greif işçilerine dönük azgın polis saldırısı Gebze İşçilerin Birliği Derneği’nin çağrısı ile yapılan eylemde protesto edildi. Gebze Eski Çeşme önünde toplanan kitle ajitasyon konuşmaları ile yaşanan süreci Gebzeli işçi ve emekçilere anlattı.

“Taşeron çalışmaya ve düşük ücretlere karşı direnen Greif işçilerine polis saldırdı… Greif işçilerinin talepleri kabul edilsin!” şiarlı ozalit açan Gebze İşçilerin Birliği Derneği üyeleri, Gebze Kent Meydanı’na doğru sloganlarla yürüyüşe geçti. Yürüyüşte “Taşeron çalışma yasaklansın!”, “İnsanca yaşamaya yeten ücret istiyoruz!” ve “Haramilerin saltanatını yıkacağız!” şiarlı, Gebze İşçilerin Birliği Derneği imzalı dövizler de taşındı.

Gebze Kent Meydanı’na gelindiğinde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasından sonra, slogan ve ajitasyonlarla, yürüyüşün başladığı Eski Çeşme önüne dönüldü.

Eyleme direnen Feniş Alüminyum işçileri ve ESP de destek verdi.

Bursa

Sağanak yağmurda yapılan eylem Setbaşı’nda başladı. Yolun tek şeridi trafiğe kapatılarak yapılan eylemde “Bu daha başlangıç mücadeleye devam! İşgal, grev, direniş!” pankartı açıldı. Yol boyunca işçilerin direnişini anlatan ve polis saldırısını kınayan konuşmalar yapıldı.

Polis Heykel girişinde trafiği açarken eylemciler buna izin vermedi ve yoldan yürümeye devam etti.

Heykel’e gelindiğinde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, polis baskınının işçilerin direnişini engelleyemediği söylenirken, polisin şafak baskınıyla gerçekleştirdiği operasyonun tarihinin manidar olduğu söylendi.

Bursa Greif Direnişiyle Dayanışma Platformu DİSK’i, saldırı karşısında, DİSK Tekstil’in başına çöreklenen sendika bürokratlarını beklemeden derhal bir eylem planı ortaya koymaya ve tüm DİSK üyelerini Greif işçilerinin taleplerinin kabul edilmesini sağlayacak eylemli dayanışmaya çağırdı.

Eylem gözaltıların serbest bırakılması ve Greif işçilerinin taleplerinin kabul edilmesi talebiyle sona erdi.

BDSP, DİP, İMD ve Partizan’ın oluşturduğu Greif Direnişiyle Dayanışma Platformu’nun örgütlediği eyleme BAMİS-BATİS, DHF, EHP, ESP, İşçi Meclisi ve Halk Cephesi de destek verdi.

Kartal

“Greif işçilerine polis azgınca saldırdı. Hesabını soralım! BDSP” şiarlı pankartın arkasında biraraya gelen kitle sloganlarla bir süre bekledi. Saat 19.30’da İntiba önünde başlayan eylemde, Bankalar Caddesi’nden ve Çay Bahçeleri’den geçilerek Kartal Meydan’ında basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yürüyüş boyunca çekilen ajitasyonlarla saldırı teşhir edildi ve Greif işgalinin yanında olma çağrısı yapıldı. Taşeron köleliğine karşı direnen işgalci işçilerin sesi taşındı. Konuşmalarda hırsızların, rantçıların sokaklarda olduğu, hakkını arayan işçilerin gözaltına alındığı vurgulandı. Greif işgalinin yol gösterdiği vurgusu yapılmasının yanında direnişin devam ettiği söylenerek, fabrikanın çatısında bulunan işçiler selamlandı.

Basın açıklamasında ise hesap sorma çağrısı ve kararlılığı haykırıldı. Açıklamada yaşanan süreç aktarıldıktan sonra sendikal bürokrasiden ve Greif direnişine sahip çıkmayan herkesten hesap sorulacağı vurgulandı.

Basın açıklamasının ardından Devrimci Anarşist Faaliyet temsilcisi söz alarak “Taşeronlaştırmaya ve kölece çalışma koşullarına ‘İşgal grev direniş’ diyerek 60 gündür direnişi yükselten Greif işçilerine dönük azgın saldırıyı DAF olarak kınıyoruz” dedi.

Eyleme DAF, Devrimci Hareket, Partizan, Halk Cephesi, Halkevleri, SDP/Dev-Lis, BES 3 No’lu Şube üyeleri destek verdi.

Kadıköy

Greif içileriyle Dayanışma Komitesi tarafından örgütlenen eylem “Heryer Greif her yer direniş!” sloganıyla Boğa’da başladı. Bağdat Caddesi’nde yürüyüş sürdü.

“İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” sloganlarıyla süren eyleme Kadıköy halkı da destek verdi. “Diren Greif Kadıköy seninle!” sloganları atıldı. Gerif işçilerinin direnişin simgesi olduğu vurgulandı. Greif İşçileriyle Dayanışma Komitesi adına açıklama yapan Selçuk Kaygısız “İşçiler yalnız değildir. O fabrika direnişin kalesidir” dedi. Daha sonra eylem sonlandırıldı.

Antalya

Antalya’da Greif işçileri için destek eylemi gerçekleştirildi. Greif Direnişiyle Dayanışma Platformu’nun düzenlediği eylemde işçilerin yalnız olmadığı ifade edildi.

“Greif işçileri yalnız değildir!” şiarlı pankartın açıldığı eylemde, baskıların, saldırıların direnişçileri ve mücadele edenleri vazgeçirmeyeceği vurgulandı.

Yalova

Kedi Kolektif, YADÖ-DER, Anti-Kapitalist Müslümanlar, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu Yalova’da Greif direnişine yönelik saldırıyı protesto etti.

Kent meydanındaki eylemde şunlar ifade edildi: “Bugüne kadar sendika yetkilileri, patronlar ve devlet yetkilileri ile yapılan görüşmelerde sonuca varılmadığı gibi işgali bitirebilmek adına bir çok girişimde bulunulmuştur. Grev kırıcıları, sendika ağaları, patronların kapatıyoruz yalanlarına karşı direnen işçiler bu sefer de devletin polis şiddeti ile karşı karşıya kalmışlardır. İşgalin başladığı günden bu yana onurlu direnişinden ödün vermeyen tüm işçilere bin selam olsun.

Açıklama Greif işçileriyle dayanışmanın süreceği vurgulanarak bitirildi.

Manisa

Greif’e yönelik polis saldırısına tepki eylemlerinden biri de Manisa’da yapıldı. Manolya Meydanı’nda yapılan eyleme BDSP, KESK ve bağlı sendikalar ile Köy Enstitüleri katıldı. Eylem oldukça coşkulu geçti.

 

 

 

 

Essen, Köln/Lövenich, Dom: BİR-KAR günboyu eylemdeydi...

Her yer Greif, her yer direniş!

 

Greif işçilerine yönelik azgın polis saldırısı Almanya’da yapılan eylemlerle protesto edildi.

Greif işçilerine dönük saldırı duyulur duyulmaz, Türkiye gibi yurtdışı da gün boyu çeşitli eylemlere sahne oldu. Bunlardan biri Essen’deki Türk Konsolosluğu önünde yapılan protesto eylemiydi. BİR-KAR’ın çağrısı üzerine NRW’deki güçler burada toplandı.

Üzerinde “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” şiarının yazılı olduğu BİR-KAR pankartı ve çok sayıda bayrak ve dövizin taşındığı protesto eylemi saat 13.00’te başladı. Kitle öfke yüklüydü. Sermaye devletinin, 60 gündür Paris komünarları misali yiğitçe direnen Greif işçilerine saldırısı öfkeli sloganlarla protesto edildi.

Eylemde ayrıca, BİR-KAR’ın saldırıya ilişkin Almanca ve Türkçe açıklaması okundu. Ardından BİR-KAR temsilcisi bir konuşma yaptı. Kısaca, polisin acımasız saldırılarına, kitlesel gözaltılara rağmen Greif direnişinin devam ettiğini, kırılması beklenen direnişin şimdi her yere yayıldığını, tüm kentlerde yaygın protesto eylemleri gerçekleştirildiğini dile getirdi. Sözlerini, “Ülkede her yer Greif haline getirildi, şimdi sıra bizde, yurtdışında da her yer Greif olmalıdır” diyerek konuşmasını bitirdi. Konuşma “Her yer Greif, her yer direniş!” sloganı ile karşılandı.

Protesto eylemine ADHK ve DİDİF de destek sundu. Eylem sırasında konsolosluğun kapıları kapatıldı, işlem yapmak için gelenler de dışarı bırakılmadı.

Bir kez daha Greif ana merkezinin önüne gidildi

İkinci eylemin adresi ise daha önce üç kez önünde eylem yapılan Köln/Lövenich’teki Greif merkeziydi. Eylem çağrısını Alınteri-Yaşanacak Dünya, ADHK, ATİK, AGİF, EÖC gibi kurumlar yapmıştı. Topluca bu kez sloganlar eşliğinde buraya yönelindi.

BİR-KAR ve adı geçen kurumların pankart ve bayrakları ile katıldığı eylem saat 16.00’da başladı. Geçen seferkinin tersine bu kez kapılar kapatılmış, içeri girilmesin diye polis fabrika girişini tutmuştu.

Önce BİR-KAR’ın son saldırıya ilişkin hazırladığı Almanca metin okundu. Ardından Alınteri adına bir konuşma yapıldı. Bunları BİR-KAR gençlik temsilcisinin ara ara kısa ajitatif konuşmaları izledi. Bu arada, sloganlar hiç susmadı.
Bu kez de, kısa bir yürüyüş gerçekleştirildi. Köln/Lövenich’teki eylem bu yürüyüşün ardından sonlandırıldı. Kitle dağılmadan, yeni eylem adresinin Dom Kilisesi’nin önü olduğu açıklandı.

Protestocular Dom Kilisesi’nin önünde

Köln/Lövenich’teki protesto eylemine katılanlar saat 17.30’da Dom Kilisesi’nin önünde biraraya geldi. Göstericilerin sayısı biraz daha artmıştı. Yine aynı kurumlar, eylemde kendilerine ait pankart ve bayraklarla yerlerini aldılar.

Eylemde, önce BİR-KAR’ın Greif direnişine dönük polis saldırısını teşhir eden açıklaması okundu. Sonra Alınteri-Yaşanacak Dünya, ADHK, ATİK, AGİF ve EÖC adına bir konuşma yapıldı. Gür biçimde öfke yüklü sloganlar atıldı.

Kilisenin önü her zamanki gibi kalabalıktı. Gelip geçenler meraklı bakışlarla protestocu kitleyi izliyordu. BİR-KAR Gençliği temsilcileri bunu fırsat bilerek, Greif direnişi ve gelinen yerdeki seyri konusunda Almanca olarak bilgilendirme amaçlı konuşmalar yaptılar, dayanışma çağrısında bulundular.

Dom’daki eylem yeni gelişmelere duyarlı olunması ve yeni eylemlerde buluşma çağrısı ile sona erdirildi.

Kızıl Bayrak / Almanya


 
§