21 Şubat 2014
Sayi: KB 2014/08

Greif işçilerinin davası kazanacaktır!
Greif işçileri: Ayak oyunlarınız boşa,
mücadele azmimiz zaferi getirecek!
DİSK’i kuran ruh Greif’ta!
DİSK’in Greif ziyaretinden yansıyanlar
Direniş kapıya dayanınca...
Birleştik ve direnişin kalesi yarattık!
Greif’te direnişin yaratıcılığı: Sınıf sahnede!
Greif’in işgalci kadınları...
Tariş’ten Greif’a dal Budak salan ihanet!
Türk-İş mitinginden yansıyanlar
BDSP 2014 yerel seçim bildirgesi
BDSP: Seçimlerde devrime çağıracağız!
Bir burjuva partisi, bin koltuk kavgası
Sansürü koyulaştırma yasası
Yerel seçim süreci ve kadınlar
Carrefour’da adım adım taşeronlaştırma
Enerji tekelleri için
Kıbrıs sorununa “çözüm”
“Çözüm süreci”nin son perdesi
Venezuela’da
karşı-devrimci çeteler işbaşında
Kuraklık kapıda!
Denizbank’a müşteri olmayacağız!
Gençliğin geleceği işçi sınıfı saflarında!
“Sizleri umutla takip ediyoruz”
Adana’dan Greif işçilerine selam…
Greif’ta işçi demokrasisi
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

BDSP: Seçimlerde devrime çağıracağız!

 

30 Mart yerel seçimlere bağımsız sosyalist adaylarla katılacağını duyuran Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), İstanbul ve Ankara’da aday tanıtım toplantıları düzenledi.

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Sosyalist Başkan Adayı Burcu Deniz'in katılımı ile 18 Şubat'ta, aday tanıtımı ve seçim politikasının açıklandığı toplantı gerçekleştirildi. Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube'de gerçekleştirilen basın toplantısında ilk önce BDSP temsilcisi söz aldı.

Düzene karşı devrim!

Emperyalist kapitalist sistemin yaşadığı krizlerin, bunalımların sınıf ve kitle hareketlerini doğurduğu, dünyanın dört bir yanında isyanların gerçekleştiği ve bunun dolaysız bir yansıması olarak Türkiye'de de Haziran Direnişi'nin gerçekleştiği vurgusunu yaparak söze başlayan BDSP temsilcisi, düzen içi taraflaşma, yolsuzluklar, düzenin her yerinden ortaya saçılan pislikleriyle beraber seçime hazırlandığını, işçi ve emekçileri düzene yedeklemek için bu seçim dönemini kullanacaklarını söyledi. 30 Mart seçimlerinin bir yerel seçim olmasına karşın ülkedeki siyasal tablonun bu seçimlere ayrı önem atfettiğini ve düzen güçleri için güven oyu veya yenilenme anlamı yüklendiği, komünistlerin bu noktada seçimler vesilesiyle düzene karşı devrim şiarını yükseltmesindeki önemi vurguladı.

“Düzene karşı devrim!” şiarını yükselten tek adayın BDSP'nin adayları olduğunu, BDSP'nin de bu sorumlulukla süreci yürüteceğini, yürütülecek mücadelenin sosyalizm maskesi altında kitlelere sandıkları adres gösterenlere karşı da olacağını söyleyerek konuşmasını bitirdi.

Çözüm işçi sınıfı iktidarı!

Ardından BDSP'nin İstanbul adayı Burcu Deniz söz alarak yürütecekleri seçim çalışmasının oy üzerine kurulu bir çalışma olmayacağını, kitleleri devrim mücadelesine katmayı ve sokağa çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Seçim faaliyetlerinin düzen partilerine ve düzene kan taşıyanlara karşı da olduğunu söyleyen Deniz, yerel iktidarlar veya kurtarılmış bölgeler yaratarak düzenin yıkılamayacağını, bozuk düzende sağlam çark olmayacağını, seçimlerin çözüm olmayacağını işçi sınıfının iktidarının çözüm olacağını söyleyerek sözlerini bitirdi.

Greif işgaliyle dayanışma büroları

Son olarak, seçimler vesilesiyle devrim ve sosyalizm propagandasını İstanbul'un dört bir yanına yayacaklarını, bu süreci devrimci sınıf kavgasını büyütmek için değerlendirileceği belirtildi. Açılacak tüm seçim bürolarının sınıf mücadelesinin ve Greif işgaliyle dayanışmanın büyütüleceği bürolar olacağını, tüm büroların Greif işgaliyle dayanışma bürolarına dönüştürüleceğini, devrimci sınıf kavgasına çağrının ve bu çağrıyı büyütmenin hayatta somutlandığı alanın burası olduğunu vurgulandı. Toplantı konuşmaların ardından sonlandırıldı.

Ankara

Ankara BDSP, 19 Şubat günü gerçekleştirdiği basın toplantısında 30 Mart yerel seçimlerindeki tutumunu açıklarken Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını da tanıttı.

Basın toplantısı Birleşik Metal-İş Sendikası Binası’nda saat 17.00’de gerçekleştirildi. “Bozuk düzende sağlam çark olmaz! Düzenin pisliğini sandık değil, devrim temizler!” şiarlı sinevizyon gösterimiyle başlayan toplantıda ilk sözü BDSP temsilcisi aldı.

BDSP temsilcisi: Emekçilerin cevabı ‘devrim’ olmalı!

BDSP temsilcisi, bunalımlar ve savaşlar döneminden geçerken ekonomik-sosyal krizlerin var olduğunu belirtti. Kapitalizmin bu krizleri yönetemediğini söyleyen BDSP temsilcisi, krizlerin faturasının emekçilere ödetilmeye çalışıldığını, bunun için de faşist baskı ve terör aygıtlarının devreye sokulduğunu vurguladı.

Temsilci, emekçilerin üzerindeki ölü toprağının atılmasının vesilesi olarak Haziran Direnişi’ne işaret ederken, emperyalist-kapitalist sistemin miadını doldurduğunun altını çizdi. İşçi sınıfının ve emekçi kitlelerin tek cevabının ‘devrim’ olması gerektiğinin tarihsel deneyimler ışığında bir kez daha gözler önünü serildiğini ifade etti. Böylesi bir süreçte emekçileri aldatmanın, kandırmanın ve yanılsamaya itmenin bir aracı olarak seçimlerin var olduğunu belirtti. Sistemi yönetenlerin ve burjuva partilerin her fırsatta seçimleri sorunların çözümünün adresi olarak göstermeye çalıştıklarını, tam da bu sebeple işçi ve emekçilerin karşısına tek alternatif olan devrim ve sosyalizm bayrağıyla çıkmanın yakıcı ve acil olduğunu vurguladı.

Böylesi bir süreçte çözümün devrimci sınıf mücadelesini yükseltmek, seçimi, parlementoyu, tüm kurumlarıyla birlikte düzeni teşhir edebilmek ve tek çözüm yolunun düzeni yıkmaktan geçtiğini emekçilere gösterebilmek gerektiğinin altını çizdi. Devrimci sınıf mücadelesinin Greif direnişinde somutlandığını, Greif işçilerinin kendilerine dayatılan baskı ve sömürüye karş, militan bir direniş biçimi olan işgal bayrağını fabrikalarında dalgalandırdıklarını belirten BDSP temsilcisi, Greif işçilerinin de hem patrona hem de kendilerine dost olarak görünen sendikal bürokrasiye karşı mücadele ettiklerini ve çözüm yolunu gösterdiklerini belirtti.

Şinasi Topçu: Tek yol işçi ve emekçilerin iktidar mücadelesidir!

Seçim bildirgesinin okunmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Sosyalist Başkan Adayı Şinasi Topçu bir konuşma gerçekleştirdi.

Seçim bildirgesinde ve yapılan konuşmada altı çizilen konuların anlamlı olduğunu ve güncel görevin bu programı işçi ve emekçilere daha etkin bir biçimde ulaştırmak, bu uğurda mücadele etmek, işçi ve emekçileri bu programın bir parçası haline getirmek olduğunu belirten Topçu, emekçilerin kendi özgürlükleri ve bağımsızlıkları için mücadele edebilmesinin, kendi geleceklerini ellerine alabilmesinin ve örgütlü bir şekilde mücadele etmelerinin en yakıcı görevlerden biri olduğunu söyledi. Bağımsız sosyalist adaylar olarak yegane amaçlarının bu olduğunu belirterek, düzen partilerinin yalanlarla emekçileri aldatmaya çalıştığını, diğer taraftan sol ve sosyalistlik adına işçi ve emekçileri düzene bağlama misyonunu üstlenmiş sol parti ittifaklarının var olduğunu ifade etti. Topçu, düzen partilerinin ve reformist adayların, işçi ve emekçilerin çıkarına hizmet etmediğini gösterme sorumluluğuyla karşı karşıya olunduğunu, bağımsız sosyalist adaylar olarak en önemli amaçlarından birinin de bu olduğunu belirtti.

Topçu “Bugün emekçiler her ne kadar kendilerine ait olmayan düzen partilerine oy verseler de biz şunu çok iyi biliyoruz: Düzen partilerine oy veren tüm emekçi kardeşlerimiz orada birer kiracılardır! Biz onların kiracı olduklarının bilinciyle, onları ev sahibi yapmak adına, geleceklerine sahip çıkmaları adına mücadele edeceğiz!” dedi. Bu düzenden kurtulmanın yegane yolunun işçi ve emekçilerin iktidar mücadelesine hazırlanmasından geçtiğini belirten Topçu, bu mücadeleyi başarıyla yürüteceklerini, devrim ve sosalizm davasına işçi ve emekçileri kazanacaklarını belirtti.

Konuşmanın ardından basın toplantısı sonlandırıldı.

Kızıl Bayrak / Ankara-İstanbul

 
§