26 Nisan 2013
Sayı: KB 2013/17

 Kızıl Bayrak'tan
İşçi sınıfının kızıl 1 Mayıs’ı için ileri!
Kitlesel devrimci bir 1 Mayıs için ileri!
Taşeron köleliğine ve
tazminat hakkının gaspına karşı...
Faşist baskı ve devlet terörüne karşı...
Taksim iradesi, sendikal gericilik
ve reformizm
KESK’e, sendikal gruplara ve öncü kamu emekçilerine çağrı
İstanbul BDSP
1 Mayıs’ta Taksim’e çağırıyor!
BDSP’den 1 Mayıs’a hazırlık etkinlikleri
Sınıf devrimcilerinden
1 Mayıs çağrısı
Metal işçilerinden MESS’e yanıt
Metalde grev yolu gözüktü!
ÇAYKUR grevi kırıldı
“Emekçi yoksa, hizmet de yok!”

Kürt Sorunu Üzerine Konferanslar... /7
Ulusal sorun ve toplumsal devrim
H. Fırat

Çekilme süreci başlarken
“Suriye halkının düşmanları” İstanbul’da buluştu
İran’dan gerici-işbirlikçi rejimlere
sert eleştiri
İzmir’de kitlesel gençlik buluşması!
Devrimci liseliler
1 Mayıs şenliğinde buluştu
Metal işçisinden 1 Mayıs çağrısı
Hatice Yürekli anıldı!
"1915 soykırımı unutulmuyor!”
Çernobil felaketi 27. yılında
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

Kızıl Bayrak'tan...

 

 

 

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’a sayılı günler kaldı. Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’de işçi ve emekçiler alanlara inmek için son hazırlıklarını yapıyorlar. Neoliberal politikalarla kapitalist krizin iktisadi-sosyal faturası omuzlarına yüklenen ve kölelik koşullarında çalışmaya ve yaşamaya mahkum edilmek istenen milyonlarca işçi ve emekçi, bu 1 Mayıs’ta da taleplerini haykırmak, ücretli kölelik düzenine karşı mücadeleyi büyütmek için sermayenin karşısına dikilecekler.

Sınıf devrimcileri de 1 Mayıs hazırlıklarının artık sonuna geldiler. Bu hazırlık döneminde işçi ve emekçilerle buluşmak için bir dizi etkinlik hayata geçirildi, 1 Mayıs’ın güncel çağırısı işçi sınıfına, emekçilere ve gençliğe ulaştırıldı. Sınıf devrimcileri gerçekleştirdikleri eylem ve etkinliklerle işçi ve emekçileri emperyalist savaşa ve kapitalist sömürüye karşı mücadeleyi büyütmek için 1 Mayıs’ta alanlarda olmaya çağırdılar.

Gelinen yerde kalan zamanı daha etkin bir şekilde değerlendirmek, olanakları, zamanı ve enerjiyi işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’a kitlesel katılımını güçlendirmeye ayırmak büyük önem taşıyor. Sınıf devrimcileri bütün dikkatlerini bu görev üzerinde toplamalı, 1 Mayıs’ta işçileri, emekçileri ve gençleri sınıf devrimcilerinin saflarında bir araya getirmeyi başarabilmelidir.

***

Kürt sorunu üzerinden gündemde olan tasfiyeci süreç dolu dizgin ilerliyor. Kürt hareketinin “çözüm süreci” aldatmacasının arkasında sürüklenişi de buna paralel olarak ilerliyor. Bu minvalde gündeme gelen tartışmalar gelinen aşamada gerillanın çekilmesi üzerine odaklanmış bulunuyor. Dahası bugünlerde gerillanın çıkışı üzerinden pratik adımların atılması bakleniyor.

Böylesi bir tablo üzerinden Kürt halkına, işçi ve emekçilere gerçek ve kalıcı çözüm yolunu göstermek, düzenin değirmenine su taşıyan tasfiyeci politikaların iç yüzünü teşhir etmek ise büyük önem taşıyor. Kızıl Bayrak gazetesi olarak bu sorumlulukla hareket ediyor, Kürt sorunu üzerinden yaşanan her türlü gelişmeyi devrimci bir bakış açısı ve perspektifle okurlarımıza sunuyoruz.

Bu çerçevede 6 haftadır yayınladığımız ve Kürt sorunu üzerinden yaşanan güncel tartışmalara devrimci bir açıklık sağlaması bakımından önemli bir içeriğe sahip olan “Kürt Sorunu Üzerine Konferanslar- H. Fırat” yazı dizisinin 7. ve sonuncu bölümünü yayınlıyoruz. Okurlarımızı, bu sayımızla birlikte tamamı yayınlanmış olan yazı dizisini döne döne incelemeye öneriyoruz.

***

Önemli hatırlatma:

Gazetemizin bu sayısını büyük oranda 1 Mayıs sayısı olarak hazırladık. Gazetemizde çeşitli yönleriyle 1 Mayıs tablosunu yansıtan yazılara/değerlendirmelere ve haberlere yer verdik.

Gelecek sayımızda da Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen 1 Mayıslar’ın tablosuna bütünlüklü olarak yansıtacak, gazetemizin sayfalarında 1 Mayıs gündemine yine genişçe bir yer ayıracağız. Bu nedenle her bir okurumuzun, katıldıkları 1 Mayıs’ın tablosunu ayrıntılı olarak iletmesi fazlasıyla önem kazanmaktadır.

Önümüzdeki 1 Mayıs, gazetemizin yayın/baskı günüyle çakışıyor. Bu nedenle 1 Mayıs günü gazeteyi baskıya hazırlamak için yoğun bir çalışma temposu içinde olacağız. Okurlarımızın ve yoldaşlarımızın bu yoğunluğumuzu bir parça hafifletmeleri için her türlü haber/yorum, fotoğraf/görsel malzeme ve değerlendirme ile alandan yapılmış röportajları gazetemize 1 Mayıs akşamı erken bir saatte iletilmeleri büyük önem taşıyor.

Okurlarımız ve yoldaşlarımız bunu gözetmeli, gazeteye ve sitemize olan katkılarını buna göre planlamalılar.

Kızıl Bayrak olarak dünya proletaryasının birlik, mücadele ve dayanışma gününü buradan bir kez daha selamlıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!