29 Mart 2013
Sayı: KB 2013/13

 Kızıl Bayrak'tan
Obama emretti: AKP-İsrail kucaklaştı
Çetelere silah sevkiyatının merkezi Esenboğa Havaalanı
Roboski raporu onaylandı, sermaye devleti kendini akladı
Öcalan’ın mesajının anlamı
Sol hareketten ilk değerlendirmeler
İzmir KHK sözcüsü ile konuştuk
Birlik ve kardeşlik çağrısı yükseliyor!
Özelleştirmeye karşı topyekun mücadeleye!
DİSK olağanüstü kongreye giderken
Bosch’ta sudan sebeplerle işten atılan öncülerden Akan Yılmaz anlatıyor
Taşeron yasası, “taşerona çözüm” ambalajıyla meclise gidiyor
Sınıf hareketinden

Kürt Sorunu Üzerine Konferanslar / 3 Ulusal sorunda reform ya da devrim - H. Fırat

Avrupa’da yeni ve yıkıcı kriz dalgası - Volkan Yaraşır
Barack Obama’nın Ortadoğu ziyareti
Arap Birliği’nin 24. zirvesi
Dünyanın dört bir yanında şalterler indi
Kadın istihdamının artırılmasına dönük politikalarla ne amaçlanıyor?
Kamuya tasfiye, emekçiye sürgün!
Ankara’da faşist saldırı ve provokasyonlar
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Av. Gülizar Tuncer ile konuştuk
Kaybedilen bedenler, kaybedilmeyen savaşlar... - T. Kor
Ya kömür tutuşursa!
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

Kızıl Bayrak'tan...

 

 

 

Emperyalist saldırganlığın yeni hamlelerle hız kazandığı, Kürt sorunu üzerinden sahte “çözüm” projelerinin gündeme getirildiği bir süreçte, işçilerin birliği, halkların kardeşliği çağırısı giderek daha fazla önem kazanıyor. Türkiye ve bölge halklarının geleceğini yakından ilgilendiren bu gelişmeler karşısında işçi sınıfının bağımsız devrimci sınıf tutumunu örgütlü bir sınıf gücüne dönüştürmek ve birleşik, kitlesel, siyasal, militan bir sınıf-kitle hareketi üzerinden yaşanan bu gelişmelere müdahale etmek günün görev ve sorumluluğu olarak önümüzde duruyor.
Elbette sınıf-kitle hareketleri nesnel süreçler olarak mayalanmaktadır. Fakat bunun böyle olması, bu süreçleri hızlandırmak ve sınıfı devrimcileştirmek için verilmesi gereken çabayı yadsımaz. Tersine günümüz dünyasında yaşanan gelişmeler bu sorumluluğu tüm yakıcılığı ile döne döne ortaya koymaktadır. Sınıf devrimcilerinin “devrime hazırlık” olarak tanımladığı bu sorumluluk, gündelik olarak hayata geçirilen politik mücadelenin merkezine oturtulmalıdır.

Sınıf devrimcileri tarafından örgütlenen ve sayılı günler kalan “İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği için Sınıfa Karşı Sınıf” kurultayları da bu çerçevede ele alınmalı ve hayata geçirilmelidir. Kurultay çalışmaları her adımında sınıfı devrimcileştirmek ve politik mücadeleye kazanmak bakışıyla örgütlenmelidir. Kurultayların arkasının 1 Mayıs olduğu düşünülürse bu ayrıca önem kazanmaktadır. Zira kurultay çalışmaları kendi içerisinde hayata geçirilecek ve bitirilecek bir kampanya süreci değil, tersine temel siyasal gündemler üzerinden sınıfa dönük politik müdahalenin araçları olarak gündeme gelmiştir.

Hali hazırda devam eden kurultay çalışmalarını bütünlüklü olarak yansıtmak amacıyla gazetemizin bu sayısında kurultay hazırlık süreçlerini, kurultayın gündemlerini ve hedeflerini ortaya koyan röportajlara ve haberlere geniş bir yer ayırmış bulunuyoruz. Tüm okurlarımızı hazırlıkları süren ve sayılı günler kalan kurultay çalışmalarını güçlendirmeye davet ediyoruz.

***

Gelinen yerde devrimci baharın doruğu olan 1 Mayıs dönemine de girmiş bulunuyoruz. Dünyada ve Türkiye'de 2013 1 Mayısı’nın öne çıkan temel gündemlerini ise işçi sınıfına dayatılan çok yönlü sosyal-iktisadi yıkım saldırıları ve her geçen gün tırmandırılan emperyalist saldırganlık oluştuturuluyor. Dünyanın dört bir yanında işçi sınıfı ve emekçiler kapitalist krizin sosyal-iktisadi faturasına ve emperyalist saldırganlığa dur demek için alanlara inmeye hazırlanıyor.

Bir taraftan kurultay çalışmalarını sürdüren, öte yandan 1 Mayıs hazırlıklarını başlatmış bulunan sınıf devrimcileri de 1 Mayıs hazırlıklarını yine bu gündemler üzerinden şekillendirecekler. 1 Mayıs hazırlık sürecinde ve 1 Mayıs alanlarında kapitalist sömürüye, emperyalist savaşa, Kürt halkı üzerindeki baskı ve sömürüye karşı “işçilerin birliği halkların kardeşliği” şiarını yükseltecekler.

Bu tempolu sürecin büyük bir titizlikle örgütlenmesi ise 1 Mayıs'ın kazanılması bakımından büyük önem taşıyor. Sınıf devrimcileri 1 Mayıs gündemleri üzerinden en geniş sınıf ve emekçi kitlelerine ulaşmak ve harekete geçirmek için şimdiden tüm hazırlıklarını yapmalıdırlar.