4 Mayıs 2012
Sayı: SYKB 2012/18

 Kızıl Bayrak'tan
Coşkulu, yaygın ve kitlesel
1 Mayıs
BDP heyetinin ABD gezisi
Yüzbinlerce işçi ve emekçi Taksim Meydanı’nı doldurdu
İzmir’de coşkulu ve kitlesel
1 Mayıs
Ankara’da kitlesel ve coşkulu
1 Mayıs!
Bursa’da iki 1 Mayıs
Türkiye’nin dört bir yanında
1 Mayıs kutlamaları
Kürdistan’da kitlesel 1 Mayıs
1 Mayıs’ta iş cinayetleri
TOGO’da direniş başladı!
Devrimci mirası yaşatmak,
daha ileriye taşımakla
mümkündür!
1 Mayıs dünya genelinde coşkuyla kutlandı
Almanya’da 1 Mayıs

Avrupa’da 1 Mayıs
Özelleştirmenin önündeki hukuki engeller kaldırıldı

“Karar; cezasızlıktır, karar beraattir,
karar yargısız infazı aklamaktır!”
Karadağ cinayeti davasında 7. duruşma
Fethiye davası üzerine
İzmir Öğrenci Kurultayı
üzerine
“Dilimin sınırları,
dünyamın sınırlarıdır!”
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

 İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, tüm dünyada ve Türkiye’de büyük bir coşku, kitlesellik ve yaygınlıkla kutlandı.

Dünyanın bir dizi ülkesinde milyonlarca işçi ve emekçi alanlara çıkarak kapitalist sömürüye, faşist baskıya, ırkçılığa, emperyalist savaş ve saldırganlığa, işsizliğe, açlık ve yoksulluğa karşı öfke ve tepkisini ortaya koydular. Yeni bir dünya ve gelecek özlemlerini dile getirdiler.

1 Mayıs Türkiye’de de 110 merkezde yüzbinlerce işçi ve emekçinin katıldığı miting ve eylemlerle coşkulu ve kitlesel bir tarzda kutlandı. Bu yılki 1 Mayıs kutlamaları gerek kitleselliği, gerek coşkusu gerekse yaygınlığı bakımından geçen yıllardaki 1 Mayıs kutlamalarına göre daha güçlü gösterilere sahne oldu. 1 Mayıs kutlamaları aynı zamanda başta Diyarbakır almak üzere birçok Kürt ilinde de gerçekleşti.

Kuşkusuz kutlamaların merkezi Taksim Meydanı’ydı. Dost-düşman tüm güçler, gözlerini Taksim’deki 1 Mayıs kutlamalarına dikti.

Taksim 2012 1 Mayısı, kitleselliğin ve mücadele kararlılığının öne çıktığı görkemli gösterilerden birine daha sahne oldu. 500 bin işçi, emekçi ve genç tek yürek halinde sermaye devletinin faşist baskı ve terörüne, emperyalist savaş ve saldırganlığa, kapitalist sömürü ve yıkım politikalarına karşı tepki ve öfkesini dile getirdi.

Dinci-gerici AKP’nin Truva atları vasıtasıyla 1 Mayıs’ı bölmeye ve dolayısıyla zayıf düşürmeye yönelik hesapları büyük ölçüde boşa çıkarıldı. Sendikal ihanetin sınıf saflarından sökülüp atılmasının zeminlerini güçlendirdi.

1 Mayıs tablosu aynı zamanda Amerikancı sermaye hükümetinin sosyal yıkım politikalarının sonuçlarına, Kürt halkının haklı ve meşru mücadelesine karşı yürütülen imha ve inkar politikalarına, bölge halklarına yönelik saldırganlığa ve savaş çığırtkanlığına, gençliğin geleceksizliğe ve karanlığa mahkum edilmesine karşı önemli bir mücadele dinamiğinin ve potansiyelinin biriktiğini de gösterdi.

Gazetemizin bu sayısında 1 Mayıs gündemine geniş bir yer ayırdık. Dünyadaki ve Türkiye’deki tüm 1 Mayıs kutlamalarına en geniş biçimde yer vermeye çalıştık.

2012 1 Mayısı’na ilişkin bu geniş sunumun 1 Mayıs’ın tablosunun doğru ve isabetli değerlendirmelere konu edilmesi bakımından işlevsel olacağı inancını taşıyoruz. Okurlarımızın 1 Mayıs tablosunu bu gözle değerlendireceklerini umuyoruz.

Kuşkusuz sınıf devrimcileri 1 Mayıs tablosunu kendi cephelerinde çeşitli yönleriyle ele alıp değerlendireceklerdir. Bu tablodan çıkarmaları gereken dersler ve deneyimler mutlaka olacaktır.

Bahar dönemini yaygın ve etkili bir faaliyete konu eden sınıf devrimcileri, 1 Mayıs’tan aldıkları güçle önümüzdeki döneme yüklenmeli, 1 Mayıs’ın açığa çıkardığı mücadele dinamiklerini örgütlemek konusunda seferber olmalıdırlar.