03 Aralık 2005 Sayı: 2005/47 (47)

  Kızıl Bayrak'tan
  Yerel işçi kurultayları çalışmasının güncel sorunları üzerine
  Güvenlik Zirvesi ve Meclis'te suçlara örtü hazırlanıyor
  Suçların üstünü örtme operasyonu sürüyor
  İMF Türkiye raporu; Saldırı ve yıkım programlarına devam
Kurumlar vergisi düşürüldü; Sermayeye hizmette sınır yok!
"Büyük Eğitimci Yürüyüşü"; Zafer direnen emekçinin olacak!
  Yürüyüşün İstanbul kolu; Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
  Eğitim emekçilerinin eylemlerinden
  Ümraniye İşçi Kurultayı toplanıyor!
  11 Aralık'ta söz, karar, inisiyatif Ümraniye'nin öncü işçilerinde!
  Asgari ücret oyunu başladı
  Asgari ücret mi, askeri ücret mi? / Yüksel Akkaya
  Milli Güvenlik Siyaset Belgesi üzerine/2 ABD emperyalizmine çok yönlü bağımlılık ve sadakatin itirafı / Orta sayfa
  Kimlik tartışması
  Düzen partileri değerlerimize el uzatamaz!
  İşkence uçakları, CİA ajanları Türkiye'de
  Şaron hükümeti yıkılırken bile toprak ilhakına devam ediyor
  Enerji tekelleri Irak'ı yağmalamak için pusuda bekliyor!
  Dünyada işçi hareketlerinden...
  Şemdinli'de açığa çıkan devlet terörüne karşı çalışmalar ve gençlik eylemleri
  Gazi'de Şemdinli protestosuna azgın polis saldırısı; Saldırıya yanıt direniş oldu!
  Gazi sokakları bir direnişe daha tanıklık etti!
  27 Kasım'dan bugüne
  ABD Latin Amerika'ya karşı
  Kuyrukçu liberalizmde derinleşme
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Gazetemizin bu sayısında değerlendirilen konular itibarıyla, önümüzdeki günleri birkaç gelişme üzerinden yoğun bir faaliyete konu etmek gerekiyor.

İlki, asgari ücretin belirlenecek olmasıyla ilgili. İşçi sınıfı bir kez daha açlık sınırının da altında bir sefalet ücretine mahkum edilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda her ne kadar “işçi temsilcisi” sıfatıyla Türk-İş oturuyor olsa da (ya da tam da bu nedenle), asgari ücret yine patronların arzuları doğrultusunda belirlenecek. Görevimiz, ücret düşürme saldırısına karşı sınıfın tepkisini örgütleyebilmek ve bu tepkileri eylemli bir hatta seferber edebilmektir. Düşük ücret, yerel işçi kurultayı çalışmalarına konu ediliyor olsa da, kapsamı itibarıyla daha genel ve yaygın bir faaliyeti gerektirmektedir. “İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret” talebi için mücadele, yerel kurultayların temel gündemlerinden birini oluşturduğuna göre, bu çalışmaları en etkin biçimde örgütlemek görev ve sorumluluğuyla davranmalıyız.

Yerel İşçi Kurultayları önümüzdeki haftalar içinde gerçekleştirilmeye başlanacak. İlki 11 Aralık günü İstanbul’un iki bölgesinde (Ümraniye ve Sefaköy) gerçekleştirilecek olan yerel işçi kurultaylarının azami bir başarıyla sonuçlanması için daha fazla çaba ve enerjinin harekete geçirilmesi gerekiyor. Ayları bulan sınıf temelli bir çalışmanın ortaya çıkaracağı başarı, devrimci sınıf hareketinin yaratılması çabasında anlamlı ilk adımları açığa çıkaracaktır.

Sınıf cephesindeki bir diğer gelişme, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrıcısı olduğu 17 Aralık’ta Ankara’da yapılacak olan “Demokratik Türkiye, Halk İçin Bütçe” mitingidir. Eğitim emekçilerine yönelik gözü dönmüş saldırıların ardından, bu karar, özelde KESK’e bağlı emekçiler cephesinden son derece anlamlıdır. Bu anlamın devlete de tok bir yanıt olabilmesi için mitinge son derece güçlü bir hazırlık şarttır. Çağrıcı kurumların nasıl hazırlandığı veya hazırlanacağı da önemli olmakla birlikte, sınıf devrimcileri için bağlayıcı olan kendi hazırlıklarıdır. Sınıfın, en azından bir kesiminin, düzenin karşısına kitlesel bir güç ve kararlı bir duruşla çıkabilmesi, en çok sınıf devrimcilerini ilgilendirmektedir. Güçlü eylemlerin sınıf kitleleri üzerinde yaratacağı moral etkinin devrimci sınıf çalışmasına katkıları inkar edilemez.

Öyleyse, sınıf devrimcileri bulundukları tüm alanlarda 17 Aralık Ankara mitingine etkin ve kitlesel bir katılımı sağlayabilmek için hazırlıkları şimdiden başlamalı, planlamalarını buna göre yapmalıdırlar. 

Burada 17 Aralık mitingiyle ilgili bir başka hatırlatma daha yapmak durumundayız. Bilindiği gibi genç komünistler, Ekim Gençliği’nin 10. yıl kampanyasını kesintisiz bir biçimde sürdürüyorlar. Bu kampanya çalışması 17 Aralık günü yapılacak merkezi bir etkinlikle tamamlanacaktı. Ancak 17 Aralık merkezi Ankara mitinginin gündeme gelmesi ve bu mitinge katılma sorumluluğu önümüzde durmaktadır. Bu nedenle, genç komünistler 17 Aralık günü yapmayı planladıkları merkezi etkinliği bir hafta sonrasına (24 Aralık) ertelemek ve hazırlıklarını bu gelişmeyi hesaba katan bir tarzda planlamak zorunda kalabilirler.