23 Temmuz 2005
Sayı: 2005/29 (29)


  Kızıl Bayrak'tan
  Faşist terör dalgasının perdesi resmen açıldı
  Uğur Kaymaz Davası'nda saldırı
  Telekom çalışanlarının 19 Temmuz eylemi; Parçalı güçler ve eylemler tablosunun aşılması için daha çok çaba!
  Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD ziyareti; Sermayeye dost emekçiye düşman!
  Cambaztepe emekçilerinden yıkıma karşı militan direniş
ÖSS sonuçlarında değişen bir şey yok!
Limanlar yağmaya açılıyor; Liman işçisi direnişe hazırlanıyor
  F Tipi şehir projesi; İstanbul'a vize uygulamak gerekiyormuş
  İlaç tekelleri Türkiye'de de çocukları kobay olarak kullanmak istiyor; Geleceğimiz satılık değil!
  Kıbrıs tartışmaları ve Ankara Anlaşması
  Direnen Ulagay işçileri kazanacak!
  Türk-İş ve yabancı sermaye; Emperyalizme karşı olmayanlar özelleştirmelere de karşı değildir!
  Kürt hareketinde İmralı süreci ve Türkiye'de Kürt sorunu/3 (Orta sayfa)
  Gelişmeler ve görevler
  Militarizme ve şovenizme karşı aydınlar bildirgesi
  Faşist hareket İran'a yönelik emperyalist saldırganlığın neresinde?

  Bush-Şaron haydutlarının dayattığı "barış" çöktü; Siyonistler kapsamlı bir saldırıya hazırlanıyor!

  Irak'ta katledilen sivillerin sayısı 100 bini aştı
  AB şefleri devlet terörünün zeminini döşüyor
  GOP İşçi Kurultayı'na doğru; Ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretmek için!
  Bültenlerden/ İşçiden işçiye
  İLGP yaz çalışmalarından; Meslek liseleri gerçeği üzerine
  2. Çiğli İşçi Kurultayı hazırlık çalışmaları sürüyor
  Mamak İşçi Kültür Evi Kadın Komisyonu; İşçi Kültür Evleri'yle dayanışmayı yükseltelim!
  Basından; At gözlüğüne çuvalsız uyarı / Ragıp Duran
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Düşük ücrete, sigortasız ve işgüvencesiz çalışmaya karşı GOP İşçi Kurultayı'na hazırlanıyoruz...

Ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretmek için!

Sermaye sınıfının saldırıları her geçen gün yoğunlaşıyor. GOP İşçi Derneği olarak yaşadığımız sorunlara karşı ortak bir mücadele hattı örmeye devam ediyoruz. Kölelik yasaları ve patronların uygulamalarıyla esnek üretimin ne olduğunu, uzun mesai dayatmasını, sömürünün ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Sağlık ve eğitim hakkımızın gaspedilmesi, emekçi semtlerine yönelik yıkımlar saldırıların çok yönlü olduğunu gösteriyor. Bu saldırılar yıllardır emekçilerin sırtında birikiyor. Ancak işçi ve emekçiler azgın sömürü koşullarına rağmen örgütsüz ve dağınık bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

GOP İşçi Derneği olarak bölgemizdeki tüm işçi ve emekçileri sermayenin saldırılarına karşı mücadele etmeye çağırıyoruz. Bugün sömürü koşullarına sessiz kalmak imkansız hale gelmiştir. Alınterimizin karşılığı açlık, sefalet ve insanlık dışı bir yaşamdır. 9 yaşında oyun çağındaki çocuktan 70 yaşındaki dedelerimize kadar genç-yaşlı-çocuk demeden sömürülmemiz kader ya da şanssızlıkla açıklanamaz. Bugün patronlar sermayelerini işçilerin emeğini sömürerek artırmaktadır. Ve bizler, emek gücünü satarak geçinen emekçiler olarak kafamızı kaldırıp ses çıkarmadığımız, kolkola verip hakkımızı aramadığımız sürece bu sömürü artarak devam edecektir.

Pratik faaliyete başladık...

GOP İşçi Derneği olarak ortak sorunlara karşı ortak çözümler üretmek için Kasım ayında düzenlemeyi planladığımız İşçi Kurultayı'nın çalışmalarına başladık. İlk önce tüm güçlerimizle ve çalışmamıza destek veren işçi arkadaşlarla beraber bir toplantı gerçekleştirdik. 25 kişinin katıldığı toplantıda İşçi Kurultayı'nın hedeflerini, araçlarını, ön hazırlık sürecini tartıştık. Ön hazırlık sürecinde Genç İşçi Komisyonu'na düşen görevleri tanımladık. Komisyondaki arkadaşların çalıştıkları alanlar üzerinden imkanlar yaratmak sorumluluğuyla karşı karşıya olduklarını vurguladık.

Kurultayın pratik çalışmalarına afişlerimizle başladık. Fabrika bölgelerini, işçi ve emekçilerin yoğun olarak kullandığı hatları ve yaşadıkları semtleri afişlerimizle donattık. “Düşük ücrete, sigortasız ve güvencesiz çalışmaya karşı İşçi Kurultayı'na hazırlanıyoruz!” şiarlı afişlerden 1500'ünü kullandık. Fabrika bölgelerinde yaygın bir şekilde dağıtmak ve öncü işçilere ilk elden ulaşmanın aracı olarak kullanmak amacıyla planladığımız bültenimizin hazırlıklarına başladık.

17 Temmuz günü Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasıyla kurultay hazırlık çalışmalarımızı ilerici kamuoyuna duyurduk. Saat 15:00'te başlayan basın açıklamasında kurultayın amacını vurguladık. Öncü işçilere çağrı yaptık. Sermayenin saldırılarını püskürtecek tek gücün işçi ve emekçilerin örgütlü mücadelesi olduğunu, fakat bugün bu mücadeleyi verecek olan işçi ve emekçilerin büyük bir dağınıklık içerisinde olduğunu dile getirdik. Basın açıklamamızı “İşçi kurultayının gerçekten işlevli olabilmesi için öncü işçi ve emekçiler tarafından sahiplenilmesi gerekiyor. Bu nedenle fabrikalardaki, sanayi havzalarındaki öncü işçileri kurultayın ön hazırlık sürecine ve kurultaya katılmaya ve kendi sorun ve taleplerini dile getirecekleri bir kürsü olarak kullanmaya, bunu mücadeleyi geliştirecek bir imkan olarak değerlendirmeye çağırıyoruz” ifadeleriyle bitirdik.

Eylemde “Düşük ücrete, sigortasız ve işgüvencesiz çalışmaya karşı GOP İşçi Kurultayı'na hazırlanıyoruz!/GOP-DER” imzalı pankartın yanısıra “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Düşük ücrete, sigortasız, iş güvencesiz çalışmaya hayır!” yazılı dövizler açtık. Çevrede bulunan halkın ilgi gösterdiği eylemde “Birlik, mücadele, dayanışma!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!”, “Köle değil işçiyiz, insanca yaşamak istiyoruz!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganlarını attık.

GOP İşçi Derneği olarak tüm güçlerimizle ve çalışanlarımızla birlikte üç aylık yoğun ve ısrarlı bir çalışma döneminin ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. Örgütlü mücadelemizi işçi ve emekçilere yaymak, gücümüzü ortaklaştırmak, sınıfsız ve sömürüsüz dünya özlemimizi bilince çıkarmak için yola koyulduk. Bu yolu yürürken işçi sınıfının yaşadığı örgütsüzlük ve dağınıklığı aşmak için ısrar ve sabırla mücadele edeceğiz.

GOP İşçi Derneği'nden işçiler

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretmek için

24 Temmuz'da buluşuyoruz!

OSB ve İMES çevresinde 50 bin işçiyiz. Patronların karşısında koskoca bir ordu. Sorunlarımız ise diz boyu. Sigortalarımızın ödenmemesi, güvencesiz çalışmak, sendikasız çalışmak, düşük ücrete mahkum edilmek, hatta örneklerine son dönemlerde sıklıkla rastladığımız gibi ücretlerimizin ödenmemesi vb... Sorunlar listesini daha da uzatabiliriz. Ancak bir gerçek var ki, bir işyerinde yaşanan sorunlar diğer bir işyerinde yaşananlardan ne bir eksik, ne de bir fazla. OSB ve İMES patronları biraraya gelerek bizim çalışma ve yaşam koşullarımızı belirliyorlar. Ne kadar ücret alacağız, yüzde kaç zam alacağız, hangi sosyal haklardan faydalanacağız? Bunların kararını kendi işyerindeki-atölyesindeki patron değil, öncelikle İMES ve OSB yönetimleri veriyor.

Peki, bu denli örgütlü patronlar karşısında bizler ne haldeyiz? Yaşadığımız sorunlar karşısında ilk önce yakınmayı sürdürüyoruz. “Birlik olmak lazım” sözlerini sıklıkla tekrarlıyor, ancak bunun için adımlar atmaktan da bir o kadar çekiniyoruz. Sorunlar karşısında adım atmak için aynı kaderi paylaştığımız işçi arkadaşlarımızı son derece güvenilmez buluyoruz. İşyerinde kendimizi yalnız hissettiğimiz gibi, çalıştığımız işyerini de o “kötü” koşullara sahip tek işletme sayıyoruz. Çözümü mevcut koşulları değiştirmekten öte, çaresizce iş değiştirmekte buluyoruz. Birbirinden farksız olan çalışma koşulları ile karşılaştığımızda umutsuzluğumuz daha da büyüyor, karamsarlığımız daha da artıyor.

Bu şekilde düşünebilmemizin ve davranabilmemizin en temel sebebi sahip olduğumuz gücün farkına varamamaktır. Biz işçi sınıfıyız. Koskocaman emek ordusunun sadece bu bölgede olan 50 bin kişilik bölüğüyüz. Üretimi biz ayakta tutuyoruz. Hayat bizlerin sayesinde dönüyor. Bizler nasırlı ellerimizle dünyayı varediyoruz.

Bizlerin kanını emerek geçinen ve her geçen gün daha fazla güçlenen patronlara karşı hakkımız olanı (aslında bize ait olanı) almak için gücümüzü birleştirmek, örgütlenmek gerekiyor.

OSB-İMES İşçileri Derneği, örgütlenmenin önündeki engelleri aşabilmenin en temel yolunun yaşadığımız güvensizlikleri, kaygıları, korkuları ve başkaca zorlukları tartışıp çözüme kavuşturmaktan geçtiğini görüyor. Bu amaçla 24 Temmuz 2005'te tüm işçilere açık bir toplantıya hazırlanıyor. Tüm bölge işçilerini sorunlarımızı ve örgütlenmenin önündeki engelleri tartışmanın ve çözümler üretebilmenin bir adımı olan bu işçi toplantısında buluşmaya çağırıyor!

Toplantıya çalıştığımız işyerlerindeki işçi arkadaşların da katılımını sağlayalım, sorunlarımızı başka işyerlerinden gelen arkadaşlara taşıyalım. Hep beraber ortak sorunlara ortak çözümler üretelim.

Birleşen işçiler yenilmezler!

OSB-İMES İşçi Derneği

Adres : Yukarı Dudullu Mah. Kerem Sok. No.5/3 Ümraniye/İstanbul

Telefon: 0216 540 35 80