25 Haziran 2005
Sayı: 2005/25 (25)


  Kızıl Bayrak'tan
  Devrimciler ölmez,
devrim davası yenilmez!
  Dersim şehitleri İstanbul’da binlerin
katılımıyla, güneşe uğurlandı
  TKİP İstanbul Örgütü’nden çağrı
  Maoist Komünist Partisi’nin açıklaması
  Katliamı protesto eylemlerinden
  Kürdistan Devrimci Sosyalistleri’nden
açıklama
  Van’da binler katledilen gerillalara
sahip çıktı
  Özelleştirmeye karşı mücadele ve Telekom
  Tayyip Erdoğan Beyrut’a gitti
  Seydişehir Alüminyum işçileriyle konuştuk
  Tersane işçileri iş cinayetlerine
“artık yeter!” dedi
  DİSK’in 15-16 Haziran
Kocaeli-İstanbul yürüyüşü
  Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni
dönem (Orta sayfa)
  “Aydınlar bildirisi” ve
düşündürdükleri
  Üniversitelerimizde faşiste, polise,
sermayeye yer yok!

  ÖSS sınavı 19 Haziran’da yapıldı

  Irak bataklığına saplanan işgalcilerin
direnişi zayıflatma çabaları
  Lübnan seçimlerinden “Suriye karşıtı” ittifak galip çıktı
  İran’da seçimlerin ikinci turunda
iki aday yarışacak
  Bolivyalı işçi ve emekçilerin kararlılığı
sistemi zorluyor
  GOP İşçi Derneği Genel Kurulu
başarıyla gerçekleştirildi
  Cinsel taciz ve tecavüz; Yaygın bir kirli savaş yöntemi
  Rosenbergler;  İnançlarından ödün vermeyen iki onurlu insan
  Paris’te “Dünden bugüne devrimci
hareket” üzerine bir konferans
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

GOP İşçi Derneği Genel Kurulu başarıyla gerçekleşti...

Güçlenerek geleceğe yürüyoruz!

Kurul öncesi süreci yoğun ve yaygın bir çalışma temposu ve disiplinli bir çalışma tarzıyla tamamladık. Kurula birkaç gün kala görsel olarak derneği düzenlemek üzere işbölümü yaptık. Temizliğinden pankartın hazırlanmasına, 15-16 Haziran panosunun oluşturulmasından sinevizyon gösterimine kadar herşeyi en ince ayrıntısına kadar planladık.

Kurulumuzu gerçekleştirdiğimiz 19 Haziran günü sabah erken saatlerde derneğimizi açarak son kalan eksiklikleri gözden geçirdik.

Genel Kurul sinevizyon gösterimi ile başladı. Ardından Yönetim Kurulu adına bir arkadaşımız söz alarak kitleyi selamladı. Divan oluşturmak üzere önerileri istedi. Divan Genel Kurul'un amacını ve önemini anlatan bir konuşma yaptıktan sonra sınıf mücadelesinde yitirdiklerimiz anısına kitleyi saygı duruşuna çağırdı. Ardından programı okudu. Konuşma yapmak ve önerge vermek isteyenlerin Divan'a başvuruda bulunması için çağrıda bulundu.

Yıllarını sınıf mücadelesine adamış olan DİSK Emekli-Sen kurucularından Ezik Ozan dostumuz zaman sorunundan dolayı konuşmasını erken yapmayı talep etti. Bunun üzerine kürsüye çıkarak, Derneği ve Kurulu selamladıktan sonra geçtiğimiz hafta gerçekleşen Emekli-Sen Genel Kurulu'nda yaşanan gelişmelere değindi. Konuşmasının sonunda kendi şiirlerini bizlerle paylaştı.

Daha sonra Yönetim Kurulu adına başkan bir konuşma yaptı. Kurul 15-16 Haziran Direnişi'nin yıldönümüne denk geldiği için, direnişin anlam ve önemine değindi, bugün bize yüklediği görevlere işaret etti. Ardından dünya çapında sermayenin emeğe yönelik çok yönlü saldırısından bahsetti. Sınıf hareketinin parçalı ve dağınık tablosuna işaret etti. Bu düzende işçi sınıfı ve ezilen halkların kurtuluşunun olmadığına vurgu yaptıktan sonra işçi sınıfının yaşadığı en temel sorunun örgütsüzlük olduğunun altını çizdi. Sermayeden, devletten, sendikal bürokrasiden bağımsız taban örgütlülükleri yaratmanın önemini, işçi sınıfının bilinçlenmesi ihtiyacını dile getirdikten sonra şunları söyledi:

“Bu amaç ve hedefler doğrultusunda yaklaşık 6 aydır faaliyet yürütüyoruz. Sermaye iktidarı yeni hak gaspları ve kölece çalışma koşullarını işçi ve emekçilere dayatan saldırı yasalarının hazırlığı içerisinde. Birçoğu meclisten geçen ve birçoğu da geçmeye hazır halde bekleyen yasa ve tasarılar işçi ve emekçileri geleceksiz yaşamaya, güvencesiz çalışmaya mahkum eden bir dizi madde içeriyor. Geniş işçi-emekçi yığınları derinden etkileyecek saldırıların gündemde olduğu bir süreçte genel kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Böylesine yakıcı bir süreçte sosyal yıkım olarak adlandırdığımız saldırılara karşı geniş işçi kesimleri bilgilendirmek, bilinçlendirmek, mücadeleye ve örgütlülüğe çağırmak görevi bizleri bekliyor. 6 aylık faaliyetimizi değerlendirmek, dersler çıkarmak, eksikliklerimizi tespit ederek önümüzdeki döneme daha güçlü hazırlanmak ve yeni hedefler belirlemek amacıyla 1. Olağan Genel Kurulumuz'da biraraya geldik. Tüm dostlarımızı bu genel kurulda belirleyeceğimiz ortak hedefler doğrultusunda çalışmaya katılmaya, derneğe güç vermeye ve destek olmaya çağırıyor, genel kurulun başarılı geçmesi dileğiyle hepinizi selamlıyorum…”

Ardından çalışma raporu okunarak oylamaya sunuldu. Daha sonra konuk konuşmacılar kısmına geçildi. Halk Kültür Merkezleri'nden bir dostumuz konuşma yaptı. Bu ülkede işçi sınıfının nicel olarak arttığına ama örgütlülüğün olmadığına vurgu yaptı. Sendikalı işçi sayısındaki azalmaya dikkat çekti. Esnek üretim, taşeronlaştırma, ev içi üretim vb. üretim tarzının örgütlenmenin önünde engel oluşturduğuna değindi. Dernekleri sendika öncesi çalışmada anlamlı bulduğunu ama esas olarak taban örgütlülükleri yaratmanın bir olanağı olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

İşçi Kültür Evleri adına konuşma yapan bir arkadaş, 15-16 Haziran Direnişi'nin işçi sınıfının yolunu aydınlattığına, SEKA'da, Seydişehir'de işçilerin tepkilerinin açığa çıktığına, ancak bu tepkilerin sendikal bürokrasinin denetiminde olduğuna değindi.

Yarım saatlik aranın ardından kürsüyü üyelerimize ve işçilere bıraktık.

Serbest kürsünün ardından sıra önergelerin sunulmasına geldi. Önergeler okunduktan sonra oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Ardından Divan yönetime aday olanların isimlerini yazdırmalarını istedi. Liste Divan'a sunuldu. İsimlerin okunmasının ardından yapılan oylamayla yeni yönetim belirlendi.

Yeni yönetim adına konuşma yapan bir arkadaşımız, örgütlü bir sınıfın yenilmez olduğunu vurguladı.

Kapanış konuşmasının ardından kurul müzik dinletisi ve halaylarla son buldu.

Kurul sonrası komisyon bileşenleri ile bir değerlendirme toplantısı yaptık. Fabrika bağlarımızı güçlendirmenin bir ön adımı olarak kısa zamanda anlamlı bir çaba gösterdiğimizi, kurulu sadece bir gün olarak değil bir süreç olarak ele almak gerektiğini, sonrası süreç için anlamlı ilk adımları attığımızı, daha da güçlenerek faaliyetimize devam edeceğimizi, anlamlı bir kolektif emek harcadığımızı dile getirdik. Toplam faaliyetimiz sonucu kazandığımız deneyimlerle önümüzdeki süreci kucaklayacağız.

GOP İşçi Derneği çalışanları

------------------------------------------------------------------------------------------

GOP İşçi Derneği'nin Genel Kurul faaliyetlerinden...

Yoğun ve yaygın bir çalışma temposuyla hazırlandık

GOP İşçi Derneği olarak yaklaşık 3 haftadır yoğun bir şekilde 1. Olağan Genel Kurula hazırlanıyoruz. Genel Kurulu derneğimizi, örgütlülüğü ve mücadeleyi geniş emekçi kesimlere anlatabilmenin bir olanağı olarak değerlendirdik. Bu doğrultuda çeşitli araçları birarada kullandık. Yoğun bir ön faaliyet süreci geçirdik. Birçok dostumuzu ve üyemizi aktif olarak sürece katmayı başardık. Çevremizdeki güçlerin katkısını belli ölçülerde aldık. Böylece dost ve yoldaşlarımızın her türden emek ve çabasını kolektif bir enerjiye çevirebildik. Kurulun bize kazandırdığı en önemli deneyim de bu oldu.

Bu başarımızda en temel etken, kurulun ön sürecini amaçlarımız doğrultusunda iyi planlamamız oldu. Kurul öncesi güçlerimizle yaptığımız toplantıda üç ayrı komisyon oluşturduk. Komisyonlarımız işçi ve emekçi kitlelerle birebir ilişki kurabilmenin bir aracı olarak hem fabrika çıkışlarında hem de emekçi semtlerinde yoğun bir anket çalışması gerçekleştirdiler. İki haftada 100'ü aşkın anket yaptık. Anket sırasında birçok emekçiyle hem bölgede hem de çalışma alanında yaşadığı sorunlarla ilgili sohbetler gerçekleştirdik, onları sorunlarına sahip çıkmaya ve mücadeleye çağırdık. Derneğin ve Genel Kurul'un amacını anlattık.

Anketin yanısıra 4 bin bildirinin 3 binden fazlasını fabrikalara, geri kalanını emekçi semtlerine dağıttık. Bildiri dağıtımlarını üzerinde çeşitli taleplerin yazılı olduğu dernek imzalı önlüklerimizle gerçekleştirdik. Bayrampaşa ve GOP bölgesinde yaptığımız dağıtımlarda kimi işçiler servislerden inerek bildirimizi aldılar, ilgiyle okudular.

Sesimizi daha geniş kitlelere duyurabilmenin bir diğer aracı olan afişlerimizi de yaygınca kullandık. 2 bin afişi GOP, Bayrampaşa, Karayolları, Karadeniz ve Gazi mahallelerine yaptık. Buna rağmen afişlerimiz yetmedi.

İşçilerle bağ kurmanın bir diğer aracı olarak fabrikalarla futbol maçları düzenlemeyi planlamıştık. Komisyon üzerinden gerçekleştirdiğimiz futbol maçı amacına uygun bir bileşenle yapılamadı. Daha çok mahallede oturan genç işçi ve öğrenciden oluşan karma bir takımla bir futbol maçı yaptık. Maç sonrası derneğimize gelerek derneğin amaçları ve kurul üzerine sohbet gerçekleştirdik.

Kurul gününe kadar komisyonlarımız düzenli aralıklarla toplandı. Toplam tablonun bir değerlendirmesini yaptı.

Kurul'dan iki gün önce 17 Haziran günü ise derneğimizin kurulu bulunduğu fabrikalar bölgesinde bir basın açıklaması gerçekleştirerek işçi ve emekçileri Genel Kurul'a çağırdık. Önlüklerimiz ve pankartımızla Cebeci Caddesi üzerinde bulunan fabrikaların karşısında yaptığımız basın açıklaması sloganlarla başladı. Ardından bir arkadaşımız basın metnini okudu. Açıklamada ülkemizde ve bölgemizde yaşanan sorunlara değindi, derneğin ve genel kurulun amacını anlatarak işçi ve emekçileri katılmaya ve güç vermeye çağırdı. Yine sloganlarla sona eren basın açıklamasına yoldan geçen kamyon ve arabalar da korna çalarak destek verdi.

Faaliyetimiz boyunca birçok aracı birarada kullandık. Birebir ilişkilere önem verdik. Düzenli toplantılar yaparak disiplinli ve düzenli bir faaliyet örgütlemeyi temel aldık. Amacına uygun bir ön süreç geçirdiğimizi düşünüyoruz.

GOP İşçi Derneği çalışanları

------------------------------------------------------------------------------------------

Serbest kürsüde Genel Kurul'a sunulan öneriler...

Serbest kürsü bölümünde ilk sözü yıllardır tekstil sektöründe çalışan genç bir işçi arkadaşımız aldı. 8 yaşından bu yana çalıştığını dile getiren işçi dostumuz düşük ücret aldığını, kötü uygulamalara maruz kaldığını dile getirdi. Genç işçilerin yaşadığı sorunlara değinerek derneğin Genç İşçi Komisyonu oluşturmasını önerdi.

Daha sonra sözü liseli bir öğrenci aldı ve meslek liselilerin yaşadığı sorunlara değindi. Derneğin meslek liselilerin sorunlarıyla ilgilenmesi için bir komisyon kurmasını önerdi.

Bir tekstil işçisi arkadaşımız ise asgari ücret sorununa değindi. Ücretleri dahi İMF'nin belirlediği ülkemizde bir işçinin aldığı asgari ücretin insanca yaşamaya yetmediğine, Temmuz ayında Asgari Ücret Testip Komisyonu'nun toplanacağına, derneğin asgari ücretin insanca yaşamaya yetecek bir düzeye çıkarılması için bir kampanya örgütlemesi gerektiğine değindi.

Söz alan bir işçi dostumuz konuşmasında işçi sınıfının bilinçlenmesinin önemine değindi ve eğitim grupları oluşturulmasını önerdi.

Tekstil sektöründe çalışan bir kadın işçi, kadınların çalışma yaşamında yaşadığı sorunları dile getirdi. Hem fabrikada hem de evde çalışan kadınların iki kere ezildiğini ifade etti. Aynı işi yapmalarına rağmen kadın işçilerin daha düşük ücret aldığını, kreş sorununun önemli olduğunu vurguladıktan sonra kadın işçilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla Kadın Komisyonu kurulmasını önerdi.

Genç bir işçi arkadaşımız yoğun ve ağır çalışma koşullarından dolayı işçilerin sanatsal, kültürel ve sprotif faaliyetlere zaman ayıramadığını, bu nedenle derneğin bir futbol turnuvası düzenlemesi gerektiğine değindi.

Lisede okuyan genç bir dostumuz sistemin yoz kültürü sonucu dejenerasyona uğrayan, uyuşturucu kullanan, hırsızlık yapan emekçi çocuklarına alternatif üretebilmek amacıyla kültür-sanat komisyonu kurulmasını önerdi.

Yıllardır tekstil sektöründe çalışan bir başka üyemiz ise işçilerin genel olarak yaşadığı sorunlara değindikten sonra ortak sorunlara ortak çözümler üretmek amacıyla önümüzdeki tarihlerde bir işçi kurultayı düzenlenmesini önerdi.

İşçi Kültür Evleri adına konuşma yapan dostumuz ise bölgede ve fabrikalarda yaşanan gelişmelerin duyurulması, güncel gelişmeleri işlemesi, sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir kürsü olması amacıyla bir bülten çıkarılmasını önerdi.

Kurul'a sunulan önergeler...

* Sermaye iktidarı İMF-Dünya Bankası eliyle işçi sınıfı ve emekçilere daha fazla açlık, yoksulluk ve yıkım dayatıyor. Sağlık, eğitim, barınma, ulaşım vb. haklarımızı gaspediyor. Son çıkan yasalarla kıdem tazminatı, sosyal güvenlik ve emeklilik hakkımızı elimizden almak istiyorlar.

Sermaye devleti sosyal yıkım saldırılarıyla tüm işçi ve emekçilere geleceksizlikten başka bir seçenek tanımıyor. GOP İşçi Derneği'nin sosyal yıkım saldırılarına karşı “Geleceksiz yaşamaya, güvencesiz çalışmaya hayır!” başlığı altında bir kampanya düzenlemesini öneriyoruz.

* Bölgemizde sendikasız, sigortasız, işgüvencesiz çalışma yaygın yaşanan sorunlar arasında. İşçi sınıfının yılları bulan mücadeleleri ile kazandığı bu haklar sermaye iktidarı tarafından bir bir gaspediliyor. Birçok işçi bu gasp yasalarından ya habersiz ya da örgütsüz olmalarından kaynaklı bir güvensizlik içerisinde. Bu anlamda bölgemizde işçilerin kendi haklarını öğrenebilecekleri, sermayenin saldırılarıyla ilgili neler yapabileceklerini tartışarak bunlarla ilgili somut hedefler belirleyebilecekleri bir işçi kurultayı düzenlenmesini öneriyoruz.

*İşçi ve emekçiler uzun ve yorucu çalışma saatleri altında kültür ve sanat gibi sosyal uğraşlara ya vakit ayıramıyorlar ya da ayırabildiklerinde sistemin gerici, yoz kültürüyle karşı karşıya kalıyorlar. Düzenin yoz kültürüne karşı işçi ve emekçilerin alternatif kültürünü oluşturabilmek amacıyla dernek içerisinde kültür-sanat komisyonu kurulmasını ve önümüzdeki sene bir şenlik düzenlenmesini öneriyoruz.

-------------------------------------------------------------------------------------------

GOP-DER Genel Kurul çalışmalarının kazandırdıkları...

Birlik, mücadele, dayanışma!

6 ay önce kurulan derneğimizin 1. Genel Kurulu'nu 19 Haziran günü gerçekleştirdik. 1 Mayıs'ın ardından çalışmalarımızı hızlandırarak hazırlandığımız Genel Kurula ilişkin gözlemlerime geçmeden önce kurula dair hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Dernekler Kanunu'na göre resmi prosedür olarak yapılması gereken genel kurulu bizler emekçi semtlerden fabrikalara kadar politik bir faaliyete, yaygın bir kitle çalışmasının imkanlarına çevirmeyi başarmış bulunuyoruz. Resmi bir kurul havasından çok, derneğimizin kuruluş amacını, hedeflerini, politik ve pratik yönelimlerini anlatan, bölgemizdeki tüm işçi ve emekçileri mücadeleye ve örgütlenmeye çağıran, 15-16 Haziranlar'dan günümüze sınıf mücadelesini anlatan politik bir etkinliğe dönüştürdük.

“Birlik, mücadele, dayanışma!” şiarını kullandığımız binlerce afiş, bildiri ve birebir yaptığımız anketlerle işçi ve emekçilere derneğimizin amacını taşıdık. GOP-DER bölgemizde artık işçi ve emekçiler tarafından ismen tanınmanın ötesine geçmiştir. Bugün bölgemizde fabrikalarından çıkan işçiler duvarlarında çağrı ve afişlerimizi görmekte ve uzattığımız bildirileri “biz daha önce almıştık, yine mi siz geldiniz” diyerek karşılamaktadırlar. Fabrikalarda ve emekçilerin yoğun olarak oturduğu bölgelerde yaptığımız anketlerle de birebir ilişkiler geliştirdik, kurula çağrı yaptık.

Genel Kurul çalışmamızın bizlere kattığı en önemli deneyim, genç ve deneyimsiz arkadaşların yoğun bir pratik faaliyet içerisinde kitle çalışması yürütmesi oldu. 20 gün boyunca sarfettiğimiz emeği tüm dernek çalışanlarımızla ortaklaştırabildik. Politik ve pratik çalışma deneyimimizi ortaklaştırmanın ötesinde birbirimizden her geçen gün yeni şeyler öğrenerek güçlendirdik çalışmamızı.

Diğer yandan kurul faaliyeti ile önümüzdeki dönemde hedeflediğimiz işçi kurultayının ilk adımlarını atmış olduk. Kurul çalışmamızın deneyimleri, artı ve eksi yönleri ışığında örgütleyeceğimiz işçi kurultayının ön hazırlığı oldu bizim için.

Bugün kurul çalışmalarımızdan aldığımız deneyimle faaliyetimizi büyütme günüdür. Kazandığımız deneyimlerin ışığında işçi kurultayı örgütlemenin günüdür. Önümüzde daha büyük bir sorumluluk duruyor. Çünkü 6 aylık çalışmamızın deneyimleri ve imkanları önümüzde duruyor. Bu imkanlar doğrultusunda yeni hedefler belirlemek, daha yaygın bir faaliyet örgütlemek ve derneğimizi daha çok işçi ve emekçinin sahiplenmesini sağlamak gerekiyor. Bu deneyimler doğrultusunda bölgemizdeki işçilerle birebir ilişkilerimizi güçlendirmek, “birlik, mücadele, dayanışma” çağrısını daha gür bir sesle haykırmak, sınıf bilincini tüm sömürülenlere ulaştırmak gerekiyor.

GOP-DER'den genç bir komünist