25 Haziran 2005
Sayı: 2005/25 (25)


  Kızıl Bayrak'tan
  Devrimciler ölmez,
devrim davası yenilmez!
  Dersim şehitleri İstanbul’da binlerin
katılımıyla, güneşe uğurlandı
  TKİP İstanbul Örgütü’nden çağrı
  Maoist Komünist Partisi’nin açıklaması
  Katliamı protesto eylemlerinden
  Kürdistan Devrimci Sosyalistleri’nden
açıklama
  Van’da binler katledilen gerillalara
sahip çıktı
  Özelleştirmeye karşı mücadele ve Telekom
  Tayyip Erdoğan Beyrut’a gitti
  Seydişehir Alüminyum işçileriyle konuştuk
  Tersane işçileri iş cinayetlerine
“artık yeter!” dedi
  DİSK’in 15-16 Haziran
Kocaeli-İstanbul yürüyüşü
  Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni
dönem (Orta sayfa)
  “Aydınlar bildirisi” ve
düşündürdükleri
  Üniversitelerimizde faşiste, polise,
sermayeye yer yok!

  ÖSS sınavı 19 Haziran’da yapıldı

  Irak bataklığına saplanan işgalcilerin
direnişi zayıflatma çabaları
  Lübnan seçimlerinden “Suriye karşıtı” ittifak galip çıktı
  İran’da seçimlerin ikinci turunda
iki aday yarışacak
  Bolivyalı işçi ve emekçilerin kararlılığı
sistemi zorluyor
  GOP İşçi Derneği Genel Kurulu
başarıyla gerçekleştirildi
  Cinsel taciz ve tecavüz; Yaygın bir kirli savaş yöntemi
  Rosenbergler;  İnançlarından ödün vermeyen iki onurlu insan
  Paris’te “Dünden bugüne devrimci
hareket” üzerine bir konferans
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

DİSK'in iki günlük 15-16 Haziran İstanbul-Kocaeli yürüyüşü...

DİSK'in 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 35. yılında düzenlediği İzmit- İstanbul yürüyüşü 16 Haziran günü Kartal Meydanı'nda düzenlenen merkezi basın açıklamasıyla sona erdi. 12 Eylül'den sonra açılan DİSK'in 15-16 Haziran için şimdiye kadar yaptığı “en anlamlı etkinlik” oldu bu yürüyüş. Zira geçtiğimiz yıllarda yapılan etkinlikler büyük oranda salonlara hapsedilen ve sessizlikle geçiştirilen etkinliklerdi. Bugün aradan 35 yıl geçmesine rağmen DİSK yönetimini ve başkanlar kurulunu temsili düzeyde bile olsa bu yürüyüşe zorlayan, 15-16 Haziran'ın geride bıraktığı güçlü deneyim ve hala sınıf hareketine bir esin kaynağı oluyor olmasıdır.

Yürüyüşten notlar...

 * İkinci günkü yürüyüş 16 Haziran günü Gebze'den başladı.

* Gebze-Çayırova hattında bulunan DİSK'de örgütlü fabrikalar ziyaret edildi. (Askam, Makina Takım, Akkardansa, Henkel, Şahin Motor, Tersane İşçileri)

* BMİS'e üye oldukları gerekçesiyle işten atılan Densu işçileri de yürüyüşe katıldı

* İşçilerin toplandığı yerde Süleyman Çelebi kısa açıklama ve konuşmalar yaptı.

* Fabrika ziyaretleri tamamlandıktan sonra saat 17 de Kartal Java'dan Kartal içine 3 kilometrelik bir yürüyüş yapıldı.

* Yürüyüşü ilk olarak Genel-İş Anadolu Yakası 1 No'lu Şube 70 kişilik bir katılımla karşıladı. Sonrasında “Yaşasın işçilerin birliği, İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” pankartıyla Coca Cola işçileri karşıladı.

* Yürüyüş kolu alana yaklaştığında coşku ilk kez arttı ve ABD emperyalizmini hedef alan sloganlarla birlikte 15-16 Haziran'ı sahiplenen sloganlar atılmaya başlandı.

* Kartal Meydanı'nda yapılan kitlesel basın açıklamasına BDSP, “Örgütlenme özgürlüğümüz engellenemez!” pankartıyla TİBET işçileri, Eğitim-Sen, ESP, Emekli-Sen, reformist çevreler ve kurumlar katıldı. Ayrıca ALKOM metal işçileri katıldılar.

* Yürüyüşün aksine sık sık 15-16 Haziran sloganları ve direnişte olan Coca Cola işçileriyle birlikte Tibet işçilerinin sloganları öne çıktı.

* S. Çelebi yaptığı konuşmada asgari ücretten hükümete, 12 Eylül'den bugüne degindi, fakat 15-16 Haziran'a fazlaca değinmeyen anlaşılması güç bir açıklama yaptı.

* Yapılan basın açıklamasına 1000'i aşkın bir katılım oldu.

Kızıl Bayrak/İstanbul

-----------------------------------------------------------------------------------------

Devrimcilerden 15-16 Haziran eylemi

BDSP, DHP, Partizan, Alınteri ve Devrimci Hareket 15-16 Haziran işçi direnişinin yıldönümünde ortak bir eylem düzenledi. 16 Haziran günü saat 18:00'de Konak Kemeraltı girişinde yapılan eylemde “Yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz!” pankartı açıldı. Eylemde “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganları atıldı.

Bu arada DİSK, 15-16 Haziran'a ilişkin eylem programının devamı olarak 16 Haziran günü grevde olan Hilton Oteli önünde bir eylem yaptı. Eyleme yaklaşık 150 işçi katıldı. Katılımın büyük çoğunuğunu grevdeki Hilton işçileri oluşturdu.

BDSP İzmir

-----------------------------------------------------------------------------------------

İzelman işçilerinin eylemleri sürüyor

Son günlerde eylemlerine Büyükşehir Belediyesi önünde devam eden İzelman işçileri 20 Haziran günü akşam saatlerinde yine Büyükşehir önünde toplanmaya başladılar. Genel-İş 1 No'lu Şube Başkanı, “43 gündür eylem yapıyoruz. Ama anlaşılıyor ki belediye yönetimine sesimizi iyi duyuramadık. Bundan sonra daha çok ses çıkaracağız” dedi. Konuşmalar bittikten sonra Oleyis üyesi işçilerin grevde olduğu Hilton Oteli'ne doğru kortejler oluşturan İzelman işçileri yürüyüşe geçtiler.

Başında Süleyman Çelebi'nin de olduğu kortejin önü Konak Sümerbank'ta polis barikatıyla kesildi. İzelman işçileri engellemeye karşılık bir süre “Emekçiye değil, çetelere barikat!” sloganını atarak oturma eylemi yaptılar. Daha sonra işçiler ara sokaklara dağılarak Hilton Oteli'ne gruplar halinde gittiler. Hilton önünde bir konuşma yapan Oleyis Genel Başkanı Tamer Aktaş, “Ne pahasına olursa olsun Hilton işçisi hakkını alacaktır” dedi.

BDSP/İzmir

------------------------------------------------------------------------------------------

Eğitim emekçilerinden yöneticilere tepki...

“Eğitim-Sen'i teslim etmeyeceğiz!”

Eğitim-Sen'in tüzüğünü değiştirmek amacıyla aldığı olağanüstü kongre kararını kabul edilemez olarak niteleyen eğitim emekçileri çalışmalara başladılar. 20 Haziran günü yapılan toplantıda sendikaya dönük eleştirel yaklaşımlar sergilendi. Katılımın sınırlı olmasına rağmen yapılan toplantıda öne çıkan başlıklar şunlardı:

Eğitim-Sen in kapatma kararıyla birlikte tüzüğün değiştirilmek istenmesinde temel neden olan anadilde eğitim hakkı en temel insan hakkıdır; bu TÖS'ün, TÖB-DER'in, EĞİT-SEN'in gerek tüzüğünde gerekse programında savunulmaktadır. Eğitim-Sen'e bu hakkı savunduğu için değil savunamadığı için kapatma kararı verilmiştir.

Eğitim-Sen sorunları karşılamada yetersizdir. Hak gasplarına karşı gerekli cevabı verme konusunda örgütü harekete geçirmemiştir. Sendikanın bu tepkisizliği karşı üyelerine de yansımıştır.

Olağanüstü kongreyi tüzük tartışmalarına indirgeyen bir zihniyet süreci değerlendiremez. Eğitim-Sen'in tüzük değişikliğine sığmayacak sorunları vardır. Olağanüstü kongreyi tüzük tartışmalarından kurtarıp kongreye emek hareketinin yeniden yapılandırılması programıyla gitmek gerekir.

Eğitim-Sen'in geleceğine ilişkin kararları MYK'nın tek başına alması doğru değildir.

Kapatılmak istenen devrimcilerin, demokratların, yurtseverlerin yeraldığı bir sendikadır.

Sosyalist Kamu Emekçileri/Ankara

----------------------------------------------------------------------------------------

Ereğli'de özelleştirme karşıtı mitinge 10 bin kişi katıldı...

“Erdemir madenci omuz omuza!”

Erdemir işçileri ve Ereğli halkı Erdemir'in özelleştirilmesine karşı 10 bini aşkın kişinin katıldığı bir yürüyüş ve miting düzenlediler. 17 Haziran günü düzenlenen yürüyüş Erdemir Bağlık Kapı önünden başladı. Kitlenin büyük çoğunluğunu Erdemir işçilerinin yürüdüğü Türk-Metal korteji oluşturdu. GMİS üyesi maden işçileri ise 500 kişilik kortejleri, madenci kıyafetleri ve baretleriyle yürüyüşte yerlerini aldılar. Türk-İş ve KESK'e bağlı sendikalar mitinge pankartlarıyla katıldılar. Eğitim-Sen sendikanın kapatılması karşıtı sloganlar attı.

Genç komünistler olarak Eğitim-Sen pankartı arkasında eyleme katıldık. Kitle meydandaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Anıtın önünde toplandıktan sonra sendika başkanları konuşmalar yaptılar. Konuşmalardan sonra eylem bitirildi. Eylemde “Erdemir satılamaz!”, “Erdemir'i satanı biz de satarız!”, “Erdemir bizimdir, bizim kalacak!”, “Hükümet şaşırma sabrımızı taşırma!” sloganları atıldı. Maden işçileri “Erdemir madenci omuz omuza!”, “Madenler bizimdir, satılamaz!”, “Madenci feneri sönmeyecek!” sloganlarını alanda sık sık attılar.

Ekim Gençliği/Zonguldak

-----------------------------------------------------------------------------------------

6 maden işçisi daha katledildi!

Geçtiğimiz aylarda Kozlu'da yaşanan göçük sonucu 3 maden işçisinin ölmesinin ardından 17 Haziran günü Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müesesse Müdürlüğü'nde meydana gelen göçükte 6 maden işçisi daha hayatını kaybetti.

Ölen maden işçileri için TTK Genel Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler de katıldı. Tören sırasında GMİS Eğitim Genel Sekreteri Ramazan Denizer Güler'e seslenerek, “Bizi rahat bırakın, biz çalışmak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz” diyerek, hükümetin özelleştirme politikalarından vazgeçmesini istedi. Denizer'in konuşması maden işçileri tarafından alkışlarla karşılandı.

Karadon'da yaşanan madenci ölümleri bir kez daha göstermektedir ki, maden işçileri sürekli ölüm tehlikesi altında çalışmaktadırlar. Bir taraftan madenler özelleştirilirken, diğer taraåftan hiçbir önlem alınmadığı için madenci katliamları gerçekleşmektedir.

Kızıl Bayrak/Zonguldak