18 Haziran 2005
Sayı: 2005/24 (24)


  Kızıl Bayrak'tan
  Devrimci güçlerin önünde Amerikan
saldırı planını bozma görevi duruyor!
  Tayyip Erdoğan’dan Suriye’ye tehdit!
  Her yer Eti her yer direniş!
  Seydişehir işçilerinin 10 Haziran Ankara eylemi
  15-16 Haziran'ın yıldönümünde DİSK’ten yürüyüş
  AB Anayasası’na hayır demek AB’ye hayır demektir!
  Eğitim-Sen tüzük değişikliğine gidiyor
  CHP’nin tarihi ABD emperyalizmine
hizmetin tarihidir
  DTCF’de faşizme geçit yok!
  Ekstra Metal işçisi saldırılara karşı direniyor!
  Dünyada 171 milyon çocuk tehlikeli
işlerde çalışıyor!
  Uluslararası sermayenin küreselleşme saldırısı içinde özelleştirmenin yeri ve önemi (Orta sayfa)
  Sendikalar sınıfsal mücadele vermek
zorunda
  F tiplerinde devrimci tutsaklara yeni saldırılar
  Pakistan işçi sınıfı mücadele tarihinde
yeni bir sayfa açtı

  Bolivyalı işçi ve emekçiler “geçici ateşkes" ilan etti

  Filistin yönetimi: “Filistinli direnişçilerin silahsızlandırılması
gündemimizde yok...”
  İranlı Araplar’ın yaşadığı Huzistan
eyaletinde gerginlik artıyor
  İLGP’den ÖSS’ye karşı basın açıklaması
  Mamak İşçi Kültür Evleri’nden coşkulu ve kitlesel piknik
  Bültenlerden/Genç İşçi
  Bültenlerden/Esenyurt
  Sözleşmeli öğretmen saldırısı; Eğitimde özelleştirmenin ön adımı
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Mamak İşçi Kültür Evleri'nden coşkulu ve kitlesel piknik…

Yoksulluğa mahkum, yozlaşmaya teslim olmayacağız!

Mamak İşçi Kültür Evleri olarak her yıl organize ettiğimiz “Geleneksel Birlik ve Dayanışma Pikniği”nin dördüncüsünü 5 Haziran günü gerçekleştirdik. Kampanyamıza denk gelen pikniğimizi bu eksende bir çalışma olarak örgütledik.

Kampanyamızın önemli bir ayağı olan piknik çalışması günler öncesinden kolektif bir tarzda planlanarak başlatıldı. Oluşturduğumuz piknik komitesi ile birlikte birçok ayrıntıyı tartışan birkaç toplantı gerçekleştirdik. Toplantıların özellikle emekçilere açık bir tarzda, onlarında gerek düşünsel gerekse pratik açıdan katkılarını sunacakları şekilde yapmaya çalıştık. Piknik organizasyonunu en geniş kitleye maletmeye özen gösterdik. Birçok arkadaşımız böyle bir çalışmaya ilk defa katıldılar. Genç ve deneyimsiz arkadaşlarımızın birebir çalışmanın örgütleyicisi olması organizasyon aşamasında bazı eksikliklere yol açtı. Fakat bu durum toplamında piknik çalışmamızı zayıflatan bir etkene dönüşmedi. Tersine yeni birikimlere olanak sağladı.

Ön hazırlık sürecinde el ilanları, afişler ve radyo anonslarını etkili bir şekilde kullanmaya çalıştık. Davetiyelerimizi birebir emekçilere ulaştırdık. Özellikle bu açıdan anlamlı sonuçlar aldık diyebiliriz. Hemen hemen her çalışanımız emekçilerle doğrudan görüşerek davetiyelerimizi etkili bir tarzda ulaştırmaya özen gösterdi. Piknik üzerinden kampanya çalışmasını ivmelendirdik.

Piknik günü üç ayrı yerden otobüs kaldırdık. Çoğunluğunu Mamak'tan işçilerin, emekçilerin, gençlerin ve çocukların doldurduğu otobüsler konvoy halinde Tuzluçayır'dan hareket etti. Piknik alanına vardığımızda disiplinli bir şekilde çalışma kolektiflerini oluşturduk. Burada bir arkadaşımız pikniğin içeriğine ve programa dair kısa bir açılış konuşması yaptı. Devamında hep birlikte kolektif olarak ortak sofra kuruldu.

Kahvaltı sonrası sosyal ve sportif etkinliklere geçildi. Önce yedi takımdan oluşan futbol turnuvası yapıldı. Buna paralel olarak birçok insan voleybol vb. etkinlilerin ve yarışmaların parçası oldu. Ardından yine öğle yemeği için ortak sofra kuruldu ve herkes biraraya geldi. Yemek sonrası kimse dağılmadan etkinlik programı için alanı düzenledi. Programda ilk olarak devrim şehitleri için saygı duruşu yapıldı. Ardından Nazım Hikmet ve Ahmed Arif anması gerçekleştirildi. Mamak İşçi Kültür Evleri şiir topluluğunun hazırladığı şiirler kitle tarafından ilgi ile dinlendi. Ardından sözü türküleri ve marşlarıyla Mamak İşçi Kültür Evleri Müzik Topluluğu aldı. Kitle hep bir ağızdan devrimci marş ve türkülere eşlik etti. Dinletilerin devamında bir kurum çalışanı arkadaş kampanyamızın içeriğini ve programını anlatmak üzere sözü aldı. Yapılan konuşma ilgiyle dinlendi. Daha sonra serbest kürsüye geçildi. Serbest kürsü program açısından anlamlı bir yer tuttu. Çoğunlukla gençlerin söz aldığı serbest kürsüde özellikle kampanyanın anlamı üzerine duruldu ve her konuşmacı kampanyanın parçası olacağını ifade etti. Çalışan arkadaşların ve emekçi kadınların da söz aldığı serbest kürsü anlamlı mesajlarla tamamlandı.

Serbest kürsünün ardından Mamak İşçi Kültür Evleri Müzik Topluluğu halaylarla programı sürdürdü. Hemen herkesin katıldığı halaylar alanın coşkusunu daha da arttırdı. Çekilen halayların ardından hep beraber Avusturya İşçi Marşı söylendi. Yumrukların havaya kalktığı marş sonrası tüm kitle hep birlikte piknik alanını topladı. Alan temizlendi ve disiplinli bir şekilde otobüslere yerleşildi.

Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz piknik katılan tüm emekçiler üzerinde olumlu bir etki yarattı. Otobüslerde yaptığımız sohbetlerde katılan herkesin olumlu izlenimlere sahip olduğunu gördük. Genç-yaşlı tüm emekçiler katıldıkları en güzel piknik olduğunu ifade ettiler.

Bizim açımızdan ise geçen yılı aşan bir çalışma örgütlediğimizi söyleyebiliriz. 130 kişinin katıldığı pikniğimizde birkaç eksiklik dışında herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Disiplinli ve devrimci bir atmosferin hakim olduğu bir çalışma örgütlemeyi başardık.

Yeni deneyimlerin ve birikimlerin oluşturulduğu bir süreci daha geride bırakarak kampanya sürecimizi adım adım örgütlüyoruz. Önümüzde bir dizi eylem ve etkinliğin bulunduğu bir sürece giriyoruz. Bu açıdan emekçilerle daha güçlü bir şekilde bütünleşeceğimiz günler önümüzde duruyor. Yeni bir dünya yeni bir kültür için adımlarımızı daha güçlü bir şekilde atmaya devam edeceğiz.

Mamak İşçi Kültür Evleri

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kampanya faaliyetlerimiz sürüyor!

“Yoksulluğa mahkum, yozlaşmaya teslim olmayacağız” şiarlı kampanyamıza, ara vermeden devam ediyoruz. Kampanyamız çerçevesinde bir dizi, kısa film gösterimleri yapmayı da planlamıştık. Bu sinevizyon gösterimlerinin ilkini 12 Haziran günü gerçekleştirdik. İzleyeceğimiz filmin kampanyamızı beslemesi gerekiyordu. Bu yüzden seçici davrandık. Çevremizdeki insanlar çoğunlukla Yılmaz Güney'i istediği için ‘ARKADAŞ' filmini izlemeye karar verdik.

Etkinliğimiz akşam saat 17:00'da başladı. Gösterimden önce Şakirpaşa İşçi Kültür Evi adına bir arkadaşımız, yürüttüğümüz kampanya ile ilgili kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından hep beraber filmi izledik. Etkinliğe katılanlar filmi dikkatle izlediler. Filmin bitmesinin hemen ardından etkinliğe katılan arkadaşlarla izlediğimiz film üzerinden bir tartışma yürüttük. Etkinliğimiz, karşılıklı tartışmanın ardından sona erdi.

Etkinliğe yaklaşık 40 kişi katıldı. Ayrıca kampanyamız çerçevesinde bir futbol turnuvası düzenliyoruz. Kampanyamız üzerinden, düzenlediğimiz tüm etkinliklerimizin birbirini beslediğini görüyoruz. Faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor...

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi çalışanları/Adana

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mamak İşçi Kültür Evleri kampanya faaliyetlerinden…

Mamak İşçi Kültür Evleri olarak yoksulluk ve yozlaşma karşıtı kampanyamız farklı eylem ve etkinliklerle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz pikniğin ardından 12 Haziran günü kampanya eksenli bir işçi-emekçi toplantısı yaptık. Mamak İşçi Kültür Evi'nde yaptığımız toplantı öncesi afiş ve el ilanı kullanarak işçi ve emekçilere ulaştık.

Toplantı bir çalışanımızın kampanyamızın içeriği ve çalışmanın durumu üzerine yaptığı konuşmayla başladı, ardından karşılıklı söyleşiyle devam etti. Katılımcıların mahallelerimizde yaşanan güncel ve somut sorunlar üzerinden sürdürdüğü tartışmalar anlamlı oldu.

Tartışmalarda yoksulluk ve yozlaşma sorununun kapitalist sömürü düzeninden kaynaklandığı, çözümünün ise uzun soluklu bir mücadeleyi gerektirdiği belirtildi. Bunun için öncelikle en geniş işçi ve emekçi kitlesinin sorunlar etrafında biraraya gelebileceği örgütlenmelere ihtiyaç olduğu ifade edildi. İşçi ve emekçilerin örgütlü bir şekilde kendi öz inisiyatifleri doğrultusunda şekillenen bir mücadele sürecinin yakıcılığı üzerine duruldu. Somut olarak kampanya üzerinden benzer toplantıların süreç içerisinde devam ettirilmesine olan ihtiyaç vurgulandı. İşçi Kültür Evleri'nin bu açıdan önemli bir mücadele mevziisi olduğu bir kez daha ifade edildi.

Mamak İşçi Kültür Evleri olarak kampanya sürecinin pratik ayağını örmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda bir dizi materyali işçi ve emekçilere ulaşmak için etkili bir tarzda kullanıyoruz. İlk olarak merkezi afişlerimizi mahallelere yapmaya başladık. Yüzlerce afişimizi Mamak'ın emekçi mahallelerine ulaştırdık. Bunun yanısıra yine merkezi olarak çıkarmış olduğumuz duvar gazetelerini etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Bire bir emekçilerin ulaşabileceği ve okuyabileceği yerlere duvar gazetelerimizi asıyoruz. Bu materyalimiz çevreden oldukça ilgi topluyor. Birçok emekçi dostumuz duvar gazetesinin kampanya açısından ne kadar isabetli bir tercih olduğunu söylüyor.

Bunların yanısıra önümüzdeki süreçte özel sayılarımızı ve kuşlarımızı da etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Ayrıca bir takım yerel aracı da kampanya sürecinde kullanacağız.

Mamak İşçi Kültür Evleri çalışanları