18 Haziran 2005
Sayı: 2005/24 (24)


  Kızıl Bayrak'tan
  Devrimci güçlerin önünde Amerikan
saldırı planını bozma görevi duruyor!
  Tayyip Erdoğan’dan Suriye’ye tehdit!
  Her yer Eti her yer direniş!
  Seydişehir işçilerinin 10 Haziran Ankara eylemi
  15-16 Haziran'ın yıldönümünde DİSK’ten yürüyüş
  AB Anayasası’na hayır demek AB’ye hayır demektir!
  Eğitim-Sen tüzük değişikliğine gidiyor
  CHP’nin tarihi ABD emperyalizmine
hizmetin tarihidir
  DTCF’de faşizme geçit yok!
  Ekstra Metal işçisi saldırılara karşı direniyor!
  Dünyada 171 milyon çocuk tehlikeli
işlerde çalışıyor!
  Uluslararası sermayenin küreselleşme saldırısı içinde özelleştirmenin yeri ve önemi (Orta sayfa)
  Sendikalar sınıfsal mücadele vermek
zorunda
  F tiplerinde devrimci tutsaklara yeni saldırılar
  Pakistan işçi sınıfı mücadele tarihinde
yeni bir sayfa açtı

  Bolivyalı işçi ve emekçiler “geçici ateşkes" ilan etti

  Filistin yönetimi: “Filistinli direnişçilerin silahsızlandırılması
gündemimizde yok...”
  İranlı Araplar’ın yaşadığı Huzistan
eyaletinde gerginlik artıyor
  İLGP’den ÖSS’ye karşı basın açıklaması
  Mamak İşçi Kültür Evleri’nden coşkulu ve kitlesel piknik
  Bültenlerden/Genç İşçi
  Bültenlerden/Esenyurt
  Sözleşmeli öğretmen saldırısı; Eğitimde özelleştirmenin ön adımı
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Özelleştirmeye karşı Seydişehir işçisinden Ankara'da eylem...

Her yer Eti her yer direniş!

10 Haziran günü Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası'nda çalışan işçiler ve Seydişehir halkı fabrikalarının özelleştirilmesine karşı Ankara'da bir miting gerçekleştirdiler. Seydişehir işçilerine destek olmak amacıyla başka sektörde çalışan işçi ve emekçiler de mitinge katıldılar. Destek için gelen sendikaların çoğu Çelik-İş ve Hak-İş'e bağlı sendika ve şubelerden oluşuyordu.

Seydişehir'den gelen işçi ve emekçiler Toros Sokak'ta toplanmaya başladı. İşçilerin coşkusu toplanma anından mitingin bitimine kadar devam etti. İşçiler ve onlara destek için gelen aileleri, “Her yer Eti her yer direniş!”, “Ölmek var dönmek yok!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Emeğe uzanan eller kırılsın!”, “Bizi satanı biz de satarız!”, “Seydişehir vatandır, vatan satılamaz!” sloganlarını sık sık yükselttiler.

Yürüyüş saat 13:00'da başladı. Miting Abdi İpekçi Parkı'nda yapıldı. Miting alanına gelindiğinde kürsüden konuşmalar yapıldı. İlk önce Seydişehir Şube Başkanı olan Muharrem Oğuz konuşma yaptı. Konuşmasında özelleştirmenin talan olduğunu, Seydişehir Eti Alüminyum işçileri olarak özelleştirmeye izin vermeyeceklerini ifade etti. Arkasından Çelik İş Başkanı H. Ferudun Tankut kürsüye çıktı. Fakat uzun süre konuşmasına devam edemedi. İşçiler, Tankut kürsüye çıkar çıkmaz ıslıklarla ve alkışlarla protesto etmeye başladı. Miting tertip komitesinin yönlendirmesiyle protestolar kesildi. Tankut konuşmasını ancak bu koşulda bitirebildi.

Arkasından kürsüye Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu çıktı. Bu sefer işçilerin tepkisi daha da arttı. Özellikle Salim Uslu kürsüye çıkar çıkmaz işçilerin “Bizi satanı biz de satarız!” sloganı uzun süre dinmedi. Öyle ki tepkileri tertip komitesindekiler bile bloke edemediler. Her susturma çabasına karşı işçilerin tepkisi daha da arttı. Bunun üzerine Seydişehir Şube Başkanı araya girerek işçilerin protestosunun önüne geçti. Ancak bu koşulda Salim Uslu konuşmasını bitirebildi. Daha bir-iki yıl önce “biz özelleştirme felsefesine karşı değiliz” diyen Salim Uslu Seydişehir işçisi önünde bu sözlerini yuttu. En büyük özelleştirme karşıtı kesildi. Fakat Salim Uslu ve Ferudun Tankut'un gerçek kimliğini ve kişiliğini iyi bilen işçilerin üzerindeki demagojik söylemler inandırıcı olmadı. Tepkilerini de en iyi şekilde ortaya koydular.

Mitingin kısa sürede bitirilmesine işçiler “Ölmek var dönmek yok!” sloganlarıyla tepki gösterdiler.

Komünistler eyleme “Özelleştirme talanına son! Zafer direnen emekçinin olacak!/BDSP” şiarlı pankartlarıyla katıldılar. Ayrıca alana bildiri hazırlandı. İşçilerle birebir sohbet edilerek 1000 bildiri dağıtıldı. Alanda ise işçilerle konuşmak ve diyalog kurmak için yoğun bir çaba sergiledik. Özellikle yeni ve deneyimsiz yoldaşlarımız için oldukça öğretici oldu bu deneyim. Miting boyunca Kızıl Bayrak gazetesinin satışını gerçekleştirdik. Satışı işçilerle diyalog kurmanın bir aracı haline getirdik. Birçok işçiyle anlamlı ilişkiler geliştirdik.

Mitinge 8 bin işçi ve emekçi katıldı. Eylem sendika bürokratlarının bildik mücadele sözleriyle bitirildi.

BDSP/Ankara

------------------------------------------------------------------------------------------

Kapatma kararına karşı Eğitim-Sen'den eylem...

“Zafer direnen emekçinin olacak!”

Eğitim-Sen'in kapatılmasına karşı “Örgütlü Toplum Demokratik Türkiye!” başlıklı çağrıya imza atan aydın, sanatçı, akademisyen, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri 11 Haziran günü hazırlanan metni Galatasaray Postanesi'nden Tayyip Erdoğan'a göndermek amacıyla Taksim Meydanı'nda toplandılar. Ancak yürüyüş yapmak isteyen grubun önü çevik kuvvet tarafından kesildi. Bunun üzerine pazarlıklar başladı. Polis grubun slogansız ve bayraksız bir şekilde yürümesi yönünde ısrar etti. Pazarlığı yapan sendika temsilcilerinin bir ara “Bu sadece Eğitim-Sen'in eylemi değil, birçok kişi ve kurumun örgütlediği bir eylem, bu yüzden bayraksız yürünebilir” şeklindeki ifadesi emekçiler tarafından tepkiyle karşılandı. “Barikat kalksın yürüyüş başlasın!”, “Yürüyüş hakkımız engellenemez!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!” şeklinde sloganlar atıldı. Emekçilerin basıncıyla yaklaşık bir saat süren pazarlığın ardından sloganlarla ve bayraklarla yürüyüşe geçildi.

İstiklal Caddesi'ne doğru başlayan yürüyüş coşkulu geçti. Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde İstanbul Tabip Odası Başkanı Gençay Gürsoy basın açıklamasını okudu. Açıklamada “Eğitim-Sen'in kapatılma girişimini, örgütlenme hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelik sürecin bir parçası olarak görüyor ve kınıyoruz” denildi. Ardından KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, Eğitim-Sen'in kapatıması demokrasi mücadelesinde bir dönemeçtir diyerek, Eğitim-Sen'in bayraklarını indirmeye, susturmaya hiçbir gücün yetmeyeceğini söyledi. Yapılan açıklamaların ardından oluşturulan heyet hazırlanan ortak metni Galatasaray Postanesi'nden Başbakan Tayyip Erdoğan'a gönderdi.

“Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Parasız bilimsel anadilde eğitim!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları sıklıkla atıldı. Eyleme yaklaşık 500 kişi katıldı.

Eylemde Sosyalist Kamu Emekçileri Kamu Emekçileri Bülteni'nin son sayısını dağıttı.

Kızıl Bayrak/İstanbul

-------------------------------------------------------------------------------------------

DİSK'ten 15-16 Haziran Direnişi yıldönümünde eylem

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin yıldönümü vesilesiyle DİSK tarafından bir dizi eylem kararı alındı. İlk olarak 15 Haziran günü Çiğli Organize'de düzenlenen yürüyüş, grevdeki Gimas Fabrikası'nın önüne gelinmesiyle devam etti. Çiğli Organize Bölge Müdürlüğü önünde saat 11:00'de toplanan yaklaşık 120 işçi buradan kortej oluşturarak Gimas'a doğru yürüyüşe geçti. Eylemde Birleşik Metal-İş, DİSK Genel-İş ve “Şanlı 15-16 Haziran Direnişimiz Hilton ve Gimas grevlerinde yaşıyor! Yaşasın Hilton ve Gimas grevimiz! Yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz!/DİSK Ege Bölge Temsilciliği” pankartları açıldı. Eyleme sendika yöneticileri de katılım sağladı. Hilton'da grevde olan bir grup Hilton işçisi de destek sundu.

55 gündür grevde olan Gimas işçilerine greve çıktıkları ilk gün dışında ilk defa DİSK ve BMİS tarafından kitlesel bir ziyaret yapılmış olsa da katılımın azlığı düşündürücüydü. Ayrıca yürüyüş saatinin Çiğli Organize'de çalışan işçilerin öğle tatilinden önce yapılmış olması, eylemin etkisini organizedeki işçilere taşıması açısından büyük bir eksiklikti. Eğer eylem ve yürüyüş öğle tatiline denk getirilmiş olsaydı, kitleselliğe dönük bir çalışma olsaydı, onbinlerce sendikasız, örgütsüz işçinin çalıştığı Çiğli Organize'de bu eylem daha büyük bir yankı uyandırabilirdi. Bu yanıyla, 15-16 Haziran işçi direnişine dair DİSK tarafından örgütlenen bir eylemin hem grevde olan bir fabrika ve hem de örgütsüz işçilerin çoğunlukta olduğu bir sanayi bölgesi üzerinden düşünülmüş olması anlamlı gibi görünse de, zamanı ve katılımın zayıflığı gözönüne alındığında çok fazla bir etkisinin olmayacağı açıktır.

Eylemde “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “Yaşasın Gimas, Hilton grevimiz!”, “Yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz!” sloganları atıldı. Eylem Gimas Fabrikası önünde sendika başkanlarının yaptığı konuşmaların ardından bitirildi

DİSK'in 15-16 Haziran'ın yıldönümüne dönük aldığı eylem kararlarından sonuncusu 16 Haziran günü İzmir Hilton önünde yapılacak eylem olacak.

Kızıl Bayrak/İzmir