04 Haziran 2005
Sayı: 2005/22 (22)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sermaye iktidarı alaşağı edilmeden
emperyalist kuşatma dağıtılamaz
  Eğitim-Sen ve anadilde eğitim hakkı
  ABD ve uşaklarının karanlık planlarını bozalım!
  “Her yer Seydişehir, her yer direniş!”
  Aliağa’dan Seydişehir’e destek eylemi
  İSDEMİR ve özelleştirme
  Paralı sağlık hizmeti adım adım hayata geçiriliyor
  Eğitim-Sen’in kapatılması AB’den
gelecek direktiflerle durdurulamaz
  Kayseri BDSP’den açıklama
  “20. Yılında Özelleştirme Gerçeği
Sempozyumu” üzerine
  “Asrın projesi” kimin için?
  Ermeni sorunu konulu konferans ertelendi
  Ölümleri çığlık olup durdurmalıyız!
   Gençlik hareketinin sorunlarının çözümünde devrimci bir odak
olabilmek için! / (Orta sayfa)
  İstanbul Üniversitesi’nde yaz okulları paralı hale getiriliyor!
  ÖSS geleceksizliktir!
  Fransız halkından emperyalist AB
projesine sert tokat!

  Fransa referandumu üzerine

  Lübnan’da dört turlu seçimlerin ilk turu
Beyrut’ta yapıldı
  Mahmut Abbas halkların celladı
Bush’un huzuruna çıktı
  Emperyalist-kapitalist düzen işkenceyi
“yasal güvence”ye kavuşturma yolunda!
  Emperyalist ordular 50 bin askerle Bağdat’a saldırı başlattı
  Maltepe BDSP’den Mayıs şehitlerini
anma eylemi
  Kadın programları yayından kaldırıldı
sömürü, şiddet ve yıkım sürüyor
  Bültenlerden
  “GOP İşçi Derneği 1. Olağan Genel
Kurulu’nda buluşalım!” başlıklı bildiriden
  Vicdani retçi Mehmet Tarhan’a baskılar artarak sürüyor!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

GOP İşçi Derneği 1. Olağan Genel Kurulu'na hazırlanıyor...

Kuruldan güçlenerek çıkmayı hedefliyoruz

Gaziosmanpaşa İşçi Derneği olarak kuruluşumuzdan bu yana 5 ay geçti. 3-4 aylık ön süreci de dahil olmak üzere çeşitli araçlarla amacımızı anlatan birçok eylem ve etkinlik düzenledik. Bölgemizde işçilerin yaşadığı sorunları işleyen, nedenlerini anlatan, çözümü için örgütlenmeye ve mücadeleye çağıran bir yönelim içerisinde olduk. Haziran ayında ise 6. ayımıza giriyoruz. Yasal bir gereklilik olarak yapmak durumunda olduğumuz 1. Olağan Genel Kurulumuz yaklaşıyor. Genel kurulu hem derneğimizi daha yaygın bir şekilde tanıtabileceğimiz, hem de geniş işçi kesimlerine örgütlülüğün anlam ve önemini anlatabileceğimiz bir süreç olarak ele almayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 3 haftalık bir planlama yaptık.

İlk önce dernek çalışmasına aktif olarak katılan güçlerimizle bir ön toplantı yaptık. Sonrasında çevre-çeper ilişkilerimizden oluşan ikinci bir toplantı daha gerçekleştirdik. Bu toplantılarda öncelikli olarak 1 Mayıs sürecini değerlendirdik. Temel eksikliklerimizi tespit ederek kuruldan güçlenerek çıkabilmenin yol ve yöntemlerini tartıştık.

Halihazırda içe dönük en büyük eksikliğimiz fabrika ve işyeri zeminine yeterince yaslanamamak. Kurulu da öncelikli olarak bu temel eksikliğimizi aşabileceğimiz, fabrika zeminine daha sağlam basabileceğimiz bir süreç olarak planladık. İkinci temel yönelimimizi ise bölgede yaygın olarak yaşanan sigortasız, sendikasız, işgüvencesiz, düşük ücrete karşı yaygın ve etkin bir faaliyet yürütmek olarak belirledik. Kurulu da bu amaçlarımıza hizmet edecek, bölgedeki ilerici, öncü işçilere ulaşmamızı sağlayacak, hem Türkiye hem de bölgemizde yaşanan sorunlara karşı işçileri örgütlülüğe ve mücadeleye bir kez daha çağıracak bir süreç olarak planladık.

Bu doğrultuda üç ayrı komisyon kurulmasına karar verdik. Kadın Komisyonu, Genç İşçi Komisyonu ve İşçi Komisyonu oluşturarak bileşenlerini tanımladık. Bildiri, afiş vb. materyallerin yaygın kullanımının yanısıra işçi kitleleriyle birebir ilişki kurmamızı sağlayacak anket, işçi toplantıları, piknik, futbol vb. araç, yol ve yöntemlerle faaliyetimizi çeşitlendirdik.

Bölgemizde bulunan öncü işçileri, işyeri temsilcilerini, ilerici kurum ve sendikaları kurulumuza çağırmak üzere bir planlama yaptık. Tespit ettiğimiz kişi ve kurumlara giderken derneğimizi, amaçlarımızı ve 6 aylık faaliyetimizi anlatabilmek için bir çalışma raporu hazırladık. Davetiye çıkardık.

Tüm bu hazırlıkların ardından kurul sürecimizi işçi ve emekçilere ilan etmek, onları da kurulumuza çağırmak amacıyla bir basın açıklaması yapma kararı aldık. Basın açıklamamızı 19 Mayıs günü GOP Meydanı'nda gerçekleştirdik. Saat 14:00'te Meydan'a çıktığımızda slogan ve alkışlarla eylemimizi başlattık. Ardından dernek çalışanı bir arkadaşımız basın metnini okudu. İşçi ve emekçilerin yoğun ilgi gösterdiği açıklamamızı kurulumuza yaptığımız çağrı ile sonlandırdık.

Önümüzdeki 3 haftalık süreçte yoğun bir çalışma temposuyla kurulumuzdan güçlenerek çıkmayı hedefliyoruz.

GOP İşçi Derneği çalışanları

-----------------------------------------------------------------------------------------

“GOP İşçi Derneği 1. Olağan Genel Kurulu'nda buluşalım!” başlıklı bildiriden....

(...)

Tekstil, metal, plastik, mobilya gibi değişik sektörlerden yüzlerce irili-ufaklı atölyenin birarada bulunduğu bölgemiz toplamında binlerce işçinin çalıştığı önemli birer işçi havzası durumundadır. Buralar işçilerin en ağır koşullarda çalıştığı, sömürünün en çok yoğunlaştığı alanlardır.

Bölgemizde sigortasız, sendikasız, işgüvencesiz ve düşük ücretle çalışma yaygın olarak karşılaştığımız sorunlar arasındadır. Uzun çalışma saatleri ve yoğun mesailer bunlara eşlik etmektedir.

Küçük atölyelerin yaygınlığı ve dağınıklığı bölgemizde sendikal örgütlenmeyi neredeyse imkansız hale getirmektedir. Orta ve büyük ölçekli işletmelerde dahi sendikalaşmanın zorlukları düşünüldüğünde bu tarz bölgelerde sınıf dayanışmasının ayrı ve özel bir önemi vardır.

Bizim açımızdan dernek fikri bu zorunluluğun bir sonucu olarak ortaya çıkmış; dernek, sendikal örgütlenme öncesi çeşitli atölyelerde çalışan işçilerin biraraya gelerek örgütlenme çalışmalarını ortak bir hatta yürütecekleri, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, mesleki, hukuksal tüm hak ve menfaatlerini öğrenecekleri, kazanmak, korumak ve geliştirmek için biraraya gelecekleri ön süreçler olarak tanımlanmıştır. Zira, bu alanlarda güçlü sendikal örgütlülükleri yaratmanın ve korumanın ön koşulu işçi sınıfını bilinçlendirmekten geçmektedir. Sermayeden, devletten, sendikal bürokrasiden bağımsız güçlü taban örgütlülükleri yaratmak ve bu taban örgütlülükleri üzerinden işçi sınıfını sosyal ve sınıfsal mücadelelere hazırlamak derneğimizin varlık nedenlerindendir.

...Bölgemizde bulunan tüm öncü-ilerici işçileri, kurum ve sendikaları GOP İşçi Derneği 1. Olağan Genel Kurulu'na katılmaya, destek vermeye, güçlendirmeye ve geleceği birlikte kucaklamaya çağırıyoruz.

Tarih : 19 Haziran ‘05 (Pazar)

Saat : 13:30

Adres: Karadeniz Mh. 1168/1 Sk. No: 33 GOP

Tel : 477 33 21

GAZİOSMANPAŞA İŞÇİ DERNEĞİ (GOP-DER)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Yoksulluğa ve yozlaşmaya karşı mücadelemizin 3. yılındayız!..

İşçi Kültür Sanat Evi olarak; hayatı “aylara”, “günlere” göre değil de, “mesailere”, “vardiyalara” göre bölünenlerin, yani “topraktan, ateşten ve demirden hayatı yaratanların” umutlarıyla ördüğü, mütevazı bir kültür sanat kurumuyuz. Kurumumuz emekçi ellerde işlenen bir gergef gibi ilmek ilmek örülerek büyüdü. Her ilmeğinde alınteri olan kurumumuz bizlere dayatılan sömürü, baskı ile daha bir çekilmez olan yoksul ve yozlaşmış yaşama karşı yeni bir dünyayı, yeni bir kültürü yaratmayı amaçlıyor. Bu onurlu yolda yürüyüşümüzün 3. yılını yapacağımız şenlikle kutlayacağız. Tüm Çiğli Organize işçilerini şenliğimize bekliyoruz.

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür,

ve bir orman gibi kardeşçesine...

BU DAVET BİZİM !”

Tarih: 18 Haziran Cumartesi

Saat:19.00

Yer: Çiğli Belediyesi Meclis Salonu, 6. Kat

 

Şenlik Programı:

* Açılış Konuşması

* Şiir Dinletisi

* Tiyatro Gösterimi “İMECE TİYATRO TOPLULUĞU”

* Keman Dinletisi

* Şelpe Dinletisi

* KAVEL MÜZİK TOPLULUĞU