04 Haziran 2005
Sayı: 2005/22 (22)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sermaye iktidarı alaşağı edilmeden
emperyalist kuşatma dağıtılamaz
  Eğitim-Sen ve anadilde eğitim hakkı
  ABD ve uşaklarının karanlık planlarını bozalım!
  “Her yer Seydişehir, her yer direniş!”
  Aliağa’dan Seydişehir’e destek eylemi
  İSDEMİR ve özelleştirme
  Paralı sağlık hizmeti adım adım hayata geçiriliyor
  Eğitim-Sen’in kapatılması AB’den
gelecek direktiflerle durdurulamaz
  Kayseri BDSP’den açıklama
  “20. Yılında Özelleştirme Gerçeği
Sempozyumu” üzerine
  “Asrın projesi” kimin için?
  Ermeni sorunu konulu konferans ertelendi
  Ölümleri çığlık olup durdurmalıyız!
   Gençlik hareketinin sorunlarının çözümünde devrimci bir odak
olabilmek için! / (Orta sayfa)
  İstanbul Üniversitesi’nde yaz okulları paralı hale getiriliyor!
  ÖSS geleceksizliktir!
  Fransız halkından emperyalist AB
projesine sert tokat!

  Fransa referandumu üzerine

  Lübnan’da dört turlu seçimlerin ilk turu
Beyrut’ta yapıldı
  Mahmut Abbas halkların celladı
Bush’un huzuruna çıktı
  Emperyalist-kapitalist düzen işkenceyi
“yasal güvence”ye kavuşturma yolunda!
  Emperyalist ordular 50 bin askerle Bağdat’a saldırı başlattı
  Maltepe BDSP’den Mayıs şehitlerini
anma eylemi
  Kadın programları yayından kaldırıldı
sömürü, şiddet ve yıkım sürüyor
  Bültenlerden
  “GOP İşçi Derneği 1. Olağan Genel
Kurulu’nda buluşalım!” başlıklı bildiriden
  Vicdani retçi Mehmet Tarhan’a baskılar artarak sürüyor!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Sermaye devleti tahkimatını sürdürüyor. Yeni devlet terör yasaları Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Ceza İnfaz Kanunu meclisten geçerek Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Türk Ceza Kanunu ise onaylanmak üzere için bekliyor.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği devletin “gizli anayasısı” olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi taslağı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. 25 Haziran günü toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nda tek gündem maddesi olarak ele alınacak belge, kesinlik kazanarak, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girecek.

Tüm bu gelişmelere son günlerde yoğunlaşan gözaltı ve tutuklama terörü eşlik ediyor. Son bir haftadır Bursa'da devrimci güçlere karşı gözaltı ve tutuklama terörü sürüyor. Ayrıca son birkaç gündür Ankara ve Sivas başta olmak üzere değişik kentlerde sürdürülen operasyonlar sonucu onlar kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Kısacası baskı ve törür her yerde tırmandırılıyor. Sermaye devleti “bölücü ve yıkıcı faaliyetler” demagojisiyle devrimci faaliyeti ve her türden toplumsal muhalefeti boğmayı ve etkisizleştirmeyi hedefliyor.

AB uyum yasaları çerçevesinde yapılan yasal düzenlemelerle “demokratikleşme” sürecine girildiği aldatmacası gün geçtikçe açığa çıkıyor. Hiçbir “demokratikleşme” aldatmacası sermaye düzeninin özü olan baskı ve terörü ortadan kaldıramaz.

Sermaye düzenin baskı ve terörüne karşı “sınırsız söz, basın, örgütlenme, gösteri ve toplanma özgürlüğü”nü kazanmanın yolu mücadeleyi yükseltmekten geçiyor. Tüm ilerici ve devrimci güçler devletin terör yasalarına karşı güçlerini birleştirmeli ve temel demokratik hak ve özgürlükleri kazanmak için kararlı ve militan bir mücadelenin yolunu tutmalıdırlar.

Demokratik hak ve özgürlüklerin kazanılmasının yolu mücadeleden geçiyor.

***

Ekim Gençliği 'nin Haziran ‘05 tarihli 84. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği 'nin yeni sayısını tüm Yay-Sat bayi ve kitapçılarından temin edebilirler.

***

Hatırlatma: Güney Kürdistan Sorunu üzerine devam eden orta sayfa yazımıza bir sayı ara veriyoruz. Gelecek sayımızda Güney Kürdistan'a ilişikin son bir bölümle konuya devam edeceğiz.