04 Haziran 2005
Sayı: 2005/22 (22)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sermaye iktidarı alaşağı edilmeden
emperyalist kuşatma dağıtılamaz
  Eğitim-Sen ve anadilde eğitim hakkı
  ABD ve uşaklarının karanlık planlarını bozalım!
  “Her yer Seydişehir, her yer direniş!”
  Aliağa’dan Seydişehir’e destek eylemi
  İSDEMİR ve özelleştirme
  Paralı sağlık hizmeti adım adım hayata geçiriliyor
  Eğitim-Sen’in kapatılması AB’den
gelecek direktiflerle durdurulamaz
  Kayseri BDSP’den açıklama
  “20. Yılında Özelleştirme Gerçeği
Sempozyumu” üzerine
  “Asrın projesi” kimin için?
  Ermeni sorunu konulu konferans ertelendi
  Ölümleri çığlık olup durdurmalıyız!
   Gençlik hareketinin sorunlarının çözümünde devrimci bir odak
olabilmek için! / (Orta sayfa)
  İstanbul Üniversitesi’nde yaz okulları paralı hale getiriliyor!
  ÖSS geleceksizliktir!
  Fransız halkından emperyalist AB
projesine sert tokat!

  Fransa referandumu üzerine

  Lübnan’da dört turlu seçimlerin ilk turu
Beyrut’ta yapıldı
  Mahmut Abbas halkların celladı
Bush’un huzuruna çıktı
  Emperyalist-kapitalist düzen işkenceyi
“yasal güvence”ye kavuşturma yolunda!
  Emperyalist ordular 50 bin askerle Bağdat’a saldırı başlattı
  Maltepe BDSP’den Mayıs şehitlerini
anma eylemi
  Kadın programları yayından kaldırıldı
sömürü, şiddet ve yıkım sürüyor
  Bültenlerden
  “GOP İşçi Derneği 1. Olağan Genel
Kurulu’nda buluşalım!” başlıklı bildiriden
  Vicdani retçi Mehmet Tarhan’a baskılar artarak sürüyor!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kayseri BDSP'den açıklama...

“İşçi sınıfı ve emekçileri Eğitim-Sen'i daha fazla sahiplenmeye çağırıyoruz!”

Tüzüğünde bulunan “anadilde eğitim” hakkına yer verdiği için Eğitim-Sen kapatıldı. Bu kararla 210 bin eğitim, bilim, kültür emekçisinin iradesi hiçe sayıldı. Genelde kamu emekçilerine, özelde eğitim emekçilerine aba altından sopa gösterildi.

Eğitim-Sen'in kapatılması kararını verenler, Türkiye'yi Avrupa Birliği ve ABD, İMF için cennete çevirip, Avrupa Birliği, ABD, İMF ve TÜSİAD karşısında hazırola geçip, işçi ve emekçiler için Türkiye'yi cehenneme çevirenlerdir.

Eğitim-Sen'in kapatılması kararını verenler, KİT'leri, yerli ve yabancı sermayenin yağma sofrasına sunanlardır. Dün SEKA'yı, bugün Seydişehir Alüminyum Fabrikasını, yarın TEKEL'i, TELEKOM'u, TÜPRAŞ'ı haraç mezat sermayeye peşkeş çekmek isteyenlerdir.

Eğitim-Sen'in kapatılması kararını verenler; işçi sınıfını, kamu emekçilerini mezarda emekliliğe mahkûm eden, emekli aylıklarını düşüren, emeklilerin maaşlarını daha da düşürmeyi planlayanlardır.

Eğitim-Sen'i kapatılması kararını verenler, kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmayı, kamu emekçilerinin istihdamını 350 binle sınırlandırmayı, mücadeleyle kazanılmış hakları gaspetmeyi, yetersiz olan asgari ücreti düşürmeyi, çalışma koşullarını daha da kötüleştirmeyi planlayanlardır.

Eğitim-Sen'in kapatılması kararını verenler, işçilere, emekçilere, “paran kadar sağlık, paran kadar eğitim” saldırısını dayatanlardır. Eğitim ve sağlığı tümüyle paralı hale getirmek için var gücüyle çalışanlardır. İMF programları ile tarımı çökertip, küçük üreticileri sefaletin kör kuyusunda bir yaşama mahkûm etmek isteyenlerdir. Şu an devam eden kamu sözleşmeleri görüşmelerinde, 400 bin kamu işçisine, sefalet ücretlerini, esnek çalışmayı dayatanlardır.

Eğitim-Sen'i kapatılması kararını verenler, daha dün “bayrak çiğnendi, bayrak yakıldı” yalanlarıyla halkı provokasyona getirip, Kürtler'e yönelik saldırganlığı tırmandıranlar, fabrikasının sermayeye peşkeş çekilmesine karşı direnişe geçen Seydişehir alüminyum işçilerinin coplanması emrini verip, işçilerin ellerinde salladıkları Türk bayrağını, sermayenin çıkarları sözkonusu olduğunda, panzer altında çiğnemekten geri durmayanlardır. Böylece bayrak sevgilerinin sahteliğini ortaya koyanlardır.

Eğitim-Sen'in kapatılmasının gerçek nedeni, Eğitim-Sen'in sermaye iktidarının İMF-TUSİAD patentli politikaları karşısındaki en büyük toplumsal güç olmasıdır. Bu politikaların rahatça uygulanabilmesi için Eğitim-Sen kapatılmak istenmektedir.

Eğitim-Sen'in kapatılma kararı, “AB'ye giriyoruz, demokratikleşiyoruz” sözlerinin koca bir yalandan ibaret olduğunun açık kanıtıdır. Bu karar 12 Eylül dönemini aratmayacak anti-demokratik uygulamalarla yüzyüze bulunduğumuzu göstermiştir.

Eğitim-Sen'e yönelik saldırı, tüm işçi ve emekçilere yöneltilmiş, sermayenin topyekûn saldırısının önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla bütün işçi ve emekçiler bu saldırıya karşı topyekûn direniş hattını örmek sorumluluğu ile hareket etmelidir.

Eğitim-Sen'in kapatılması girişimi, eğitim emekçilerinin mücadele azmini daha da körükleyecektir. Bilinmelidir ki; Eğitim-Sen kapatılsa dahi, 210 bin Eğitim-Sen üyesinin fiili, meşru ve örgütlü temelde mücadeleyi yürütme azmi asla kırılamayacaktır.

Eğitim emekçileri bu mücadeleyi, TÖS'den TÖB-DER'e, TÖB-DER'den EĞİT-SEN'e ve Eğitim-Sen'e uzanan bir kararlılıkla sürdürdüler. Bu köklü mücadele geleneğini bundan böyle de sürdüreceklerinden kuşku duyulmamalıdır.

Eğitim-Sen otel lobilerinde, holding salonlarında, emperyalistlerin ve para babalarının onayı ile kurulmadı. Eğitim-Sen, eğitim emekçilerinin fiili-militan mücadelesi ile sokakta kazanıldı. Eğitim emekçileri, aynı inanç ve kararlılıkla örgütlerini sokakta savunmaya devam edeceklerdir.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu olarak, eğitim emekçilerinin örgütlerini savunma mücadelesini tüm gücümüzle destekleyeceğimizi ilan ediyoruz. İşçi sınıfı ve emekçileri Eğitim-Sen'i daha fazla sahiplenme yolunda seferber olmaya çağırıyoruz.

Kayseri BDSP

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kayseri BDSP Eğitim-Sen'in kapatılması kararını protesto etti

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Eğitim-Sen'in kapatılmasını protesto etmek amacıyla, 31 Mayıs günü saat 17.30‘da Hunat Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı. 15 kişinin katıldığı basın açıklaması çevreden izleyen halkın ilgisini çekti. Basın açıklaması boyunca, “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Özelleştirmeye hayır!”,”Mezarda emekliliğe hayır!”, “Parasız eğitim, parasız sağlık”, “Seydişehir işçisi yalnız değildir!”, “Sokakta kurduk, sokakta savunacağız!”, “Yaşasın Eğitim-Sen!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/Kayseri

------------------------------------------------------------------------------------------

Sakarya Eğitim-Sen'den kapatma davasına karşı oturma eylemi

25 Mayıs günü saat 18:00 de AKM önünde Eğitim-Sen'in kapatılma davasına karşı bir oturma eylemi yaptık. Yaklaşık 75 kişinin katıldığı eylemde “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Örgütlenme hakkımız engellenemez!”, “Eğitim-Sen onurumuzdur!”, “AKP şaşırma sabrımızı taşırma” sloganları atıldı.

Etkinlikte Eğitim-Sen Sakarya Şube Sekreteri Mürsel Taçyıldız AKP politikaları ve dava ile ilgili yaşanan süreç üzerine bir konuşma yaptı. Ardından basın açıklamasına yapıldı. “Eğitim-Sen Sakarya Şube” yazılı pankartımızla ve “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Örgütlenme hakkımız engellenemez!”, “Kadrolaşmaya hayır!” yazılı önlüklerimiz ve bunların yanında üzerinde Eğitim-Sen güneşinin olduğu bayraklarımızla ilgi çekiçi bir görünüm vardı.

Basın açıklamasının ardından yarım saatlik bir oturma eylemi yaptık. Eylem boyunca sloganlarımızla kararı protesto ettik. Daha sonra mücadelemize devam edeceğiz diyerek eylemimizi sonlandırdık.

Eğitim-Sen onurumuzdur kapatılamaz!

Eğitim-Sen'den bir Sosyalist Kamu Emekçisi

-----------------------------------------------------------------------------------------

Adana Eğitim-Sen'den eylem...

“Susma haykır, anadil haktır!”

31 Mayıs günü Adana Eğitim-Sen Şubesi sendika binası önünde toplanarak AKP il binasına kadar yürüdü. En önde “Susmadık, susmayacağız!” yazılı siyah çelenk ve “Anadilde eğitim haktır! Eğitim-Sen kapatılamaz!” yazılı pankart taşıyan yaklaşık 400 kişilik kitle AKP binasının önüne kadar sloganlarla yürüdü. Devrimci gruplar ile reformist çevrelerin de destek verdiği eylemde “Susma haykır, anadil haktır!”, “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Sokakta kurduk, sokakta savunacağız!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Genel grev, genel direniş!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “İşçi-memur elele genel greve” sloganları coşkulu bir şekilde atıldı.

Polis, kitlenin AKP binasının önüne gitmesini engelleyerek, sadece çelengi bırakacak kişilerin geçmesini istedi. Bu engellemeden sonra kitle “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Katil devlet hesap verecek!” sloganlarını gür bir şekilde haykırdı. Siyah çelengin bırakılmasından sonra basın açıklaması okundu. Basın açıklamasında kadrolaşmaya, kamusal alanın tasfiyesine, iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına, işsizliğe, yoksulluğa, eşitsizliğe hayır dediği için Eğitim-Sen'in kapatılmak istendiğine, İMF destekli programlarla halkımız yine güvencesiz yaşamaya, sefalet ücretine, mezarda emekliliğe mahkum edildi. Kamusal alanların tasfiye edildiği, kadrolaşmaya gidildiği vurgulandı. Emekçilerin örgütsüzleştirilmesine ve Eğitim-Sen'in kapatılmak istenmesine vurgu yapıldı. Ardından herkesi Eğitim-Sen'e destek olmaya çağrıldı.

4 Haziran günü yapılacak olan bölgesel mitinge çağrı yapılarak eylem bitirildi. Komünistler eyleme çeşitli şiarların yazılı olduğu dövizlerle katılarak eğitim emekçilerine destek verdiler.

Kızıl Bayrak/Adana