28 Nisan'01
Sayı: 06


  Kızıl Bayrak'tan
  Devletin oyunları bedeli arğırlaştırır fakat sonucu değiştirmez
  1 Mayıs'ta mücadele alanlarına!
  Son sözü direnenler söyleyecek!
  Zafer yakındır yoldaşlar!
  "Yaşamı köleleştirilmiş milyonlarca işçi ve emekçinin haklı davasını savunmak için direniyoruz!.."
  Devrim şehitleri ölümsüzdür!
  Hatice Yürekli Yoldaş ölümsüzdür!
  Kapitalist ölüm düzenine boyun eğmeyeceğiz! Hücreleri şehitlerimizle parçalayacağız!
  Alnı kızıl yıldızlı baş secdeye varmaz!
  Şimdi sıra 1 Mayıs'a kitlesel katılımdadır!
  Türk burjuvazisinin kaçınılmaz yükselişi ve düşüşünün resmi...
  Kamu TİS'leri tıkandı... Hesap sokakta görülecek!
  Devrim davası yenilmez!
  Herşey parti ve devrim davası için!"
  Ölüm Orucu şehidi Hatice Yürekli'nin Ankara DGM'deki ilk sorgusunda yaptığı savunma...
  Ölüm Orucu Direnişi 28. haftasında
  Ölüm Orucu Direnişi'yle dayanışma eylemleri...
  Basında Ölüm Orucu Direnişi..
  Uluslararası hareket
  Mücadele Postası

  Tüm yazılar

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Biraz, biraz daha dayanın!..

Zafer yakındır yoldaşlar!


Ne amansız ve soluksuz bir koşudur bu.
Kaç rüzgar yoruldu, kaldı geride.
Kaç hayat eskidi,
Kaç yol-kaç yolcu!
Ağzı köpüklü kaç at çatladı
Kaç civan yürek!
Ve ne çok kadırga çürüttü sular
Ne çok yelken.

ve düşenler
-ki elbet
Yıkandılar son kez
kendi ılık kanlarının anaforunda
Resul Aya
z


7. ayına giren destansı bir direniş yaşanıyor, kanlı iktidarın zindanlarında, hastanelerinde. En sıradan insanlarda bile saygı uyandıracak nitelikte bir direniş bu. Bu gücü nereden alıyorlar? Nasıl bir güç ki, 7 aydır bir şey yemeden, bu kadar baskı ve işkenceye rağmen direnişe devam ediyorlar? Bu güç tarihsel haklılıktan, zafere olan sarsılmaz inançtan, sosyalizme olan inançtan alınıyor. Bu güç, bilime olan inançtan, bilimsel sosyalizmden alınıyor.
Zengin bir aileye mensup genç bir üniversite öğrencisi gerçekleri duyduğunda, direnişlerle onur duyduğunu, onları takdir ettiğini söyleyebiliyor. Çünkü, kendi sınıfının her türlü yoz ve çıkara dayanan kirli ilişkilerinin ayırdına varabiliyor. Ve kapitalizmin kirli çarkını paramparça ederek, insanlığın gerçek anlamını, güzelliklerin, sevginin gerçek değerini bulacağı sosyalizm gerçeğini...
Ve, bütün insanlığı bu güzelliğe ulaştırmak için, ateşi düşmana vermeyerek, her türlü bedeli ödemeyi göze alan, yaşamayı ölecek kadar çok seven, yiğit, devrimci ve komünistlerin varolduğu gerçeğini...
Binlerce, onbinlerce kişinin katıldığı dünya çapındaki eylemliliklerde, sosyalizmin simgesi orak-çekiç kızıl bayrakların dalgalanması, kitlelerin sosyalizme, güzel bir dünyaya olan özlemini simgeliyor. Binler farkındadır, kurtuluşun sosyalizmde olduğunun. Ve farkındadır, kapitalizm varoldukça, her türlü kirliliğin devam edeceğinin. Onun içindir devrimcilere saygı duymaları, onları takdir etmeleri.
Asalaklardan dünyayı temizleyerek, insanın insan tarafından sömürülmediği, kolektivizmin yaşama damgasını vuracağı, müzik dolu, çiçek dolu, sevgi dolu güzel bir dünya inşasına milyonları hep birlikte hazırlamak için; işte bunun için yoldaşlar, bunun için, biraz daha dayanın-biraz daha!
Devrim davası yenilmez!Zafere dair

Korkunç ellerinle bastırıp yaranı
dudaklarını kanatarak
dayanılmakta ağrıya.
Şimdi çıplak ve merhametsiz
bir çığlık oldu ümid...
Ve zafer
artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar
tırnakla sökülüp koparılacaktır...

Günler ağır.
Günler ölüm haberleriyle geliyor.
Düşman haşin
zalim
ve kurnaz.
Ölüyor çarpışarak insanlarımız
-halbuki nasıl hakketmişlerdi yaşamayaı-
ölüyor insanlarımız
-ne kadar çok-
sanki şarkılar ve bayraklarla
bir bayram günü nümayişe çıktılar
öyle genç
ve fütursuz...

Günler ağır.
Günler ölüm haberleriyle geliyor.
En güzel dünyaları
yaktık ellerimizle
ve gözümüzde kaybettik ağlamayı:
bizi bir parça hazin ve dimdik bırakıp
gözyaşlarımız gittiler
ve bundan dolayı
biz unuttuk bağışlamayı...
Varılacak yere
kan içinde varılacaktır.
Ve zafer
artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar
tırnakla sökülüp
koparılacaktır...

Nazım Hikmet