15 Aralık 2017
Sayı: KB 2017/48

ABD-İsrail-Suudi saldırganlığının Kudüs hamlesi
Stratejik ortakların açık-gizli suç dosyası!
Dinci faşizmin karanlığı ve çıkış arayışı
Taşeron işçisine kadro aldatmacası
Yapılması gereken açıktır: Grev!
“Mücadele etmeyen işçi köleliğe mahkumdur”
HT Solar’da hiçbir şey bitmiş değil!
İstanbul’da direniş sürüyor
Dünyayı sarsan altmış yıl!
Emperyalist savaşa karşı mücadeleye!
Gerici kuşatmayı kırmak için tek yol mücadele!
Kurultay Hazırlık Komitesi toplandı
Bugünün mücadelesini yarına bırakma!
Gençlik Erdal Eren’i andı
Suriye’de “siyasi çözüm” ve Ortadoğu’da artan gerilim
Almanya’da siyasi kriz sürüyor
Silahların gölgesinde kâr hesapları
19 Aralık Katliamı’nın 17. yılı
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Devrimci bir sınıf hareketi için.. Mesleki Eğitim Kurultayı toplanıyor!

Kurultay Hazırlık Komitesi toplandı

 

Geçtiğimiz haftalarda oluşturulan Mesleki Eğitim Kurultayı Hazırlık Komitesi ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Kurultay öncesi yapılan ön toplantılarda siyasal gelişmeler, sınıf hareketinin tablosu, mesleki eğitim alanının gençlik ve sınıf mücadelesi içerisindeki yeri vb. konular verimli tartışmalara konu oldu.

Tüm bu toplantı ve tartışmaların ardından kurultayın gündemleri oluşturuldu, kurultay gününün programı çıkarıldı. Kurultay sürecinin nasıl bir çalışma üzerinden örgütleneceği de yine ön toplantılarda somutlandı. İlk olarak çalışma yürütülecek alanlarda kurultay gündemli toplantılar yapma kararı alındı. Bunu önden gerçekleştiren çalışma alanları ise değerlendirmelerini ve çalışma planlarını ortaya koydu.

Mesleki Eğitim Kurultayı sınıf alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde toplanıyor

Kurultay hazırlık dönemi sınıf hareketi açısından önemli gündemleri içerisinde barındırıyor. Başta metal TİS’leri olmak üzere, tekil fabrika direnişlerinin yaşandığı, asgari ücretin tespit edileceği toplantıların gerçekleştirildiği bu dönem içerisinde, sermayenin yeni ve kapsamlı saldırıları da gündemde. Sınıf cephesinden kurultaya dönük hazırlıkları tüm bu güncel gelişmelerle birlikte ele alacak, özellikle fabrikalardaki stajyer öğrencilerin sorunlarını bu güncel gelişmelerle birlikte değerlendireceğiz. Başta metal ve tekstil iş kolu olmak üzere, stajyer öğrencilerin taleplerini, fabrikalarda yaşadığı sorunlar üzerinden somutlayacak, üretim birimlerinde stajyer öğrencilerin örgütlenme ihtiyacına yanıt verecek zeminler yaratmaya çalışacağız.

Gençlik sömürüye, geleceksizliğe ve işsizliğe karşı mücadeleye çağrılacak

Kurultay çalışmasının bir diğer ayağını ise, doğal olarak gençlik çalışması oluşturuyor. Bu kapsamda başta meslek lisesi ve meslek yüksek okulu öğrencileri olmak üzere, gençliğe sistemli bir şekilde kurultay gündemlerini taşıyacağız. Sınav ve eğitim sisteminde yaşanan dönüşümler, eğitimin gericileştirilmesi ve ticarileştirilmesinin yanı sıra, mesleki okullarında eğitim gören gençliğin en temel hakkı olan temel eğitim hakkının gaspını kurultay çalışmasının ana gündemleri olarak işleyeceğiz. Yine okullardaki atölyelerin üretime entegre edilmesi ve genç-çocuk emeğinin bu alanlarda azgın bir şekilde sömürülmesi de kurultay çalışmasının bir diğer önemli gündemi olarak işlenecek.

Kurultay hazırlık çalışmasının bir diğer önemli ayağı: Politik hazırlık

Kurultay hazırlık sürecinin bir diğer önemli boyutunu ise politik hazırlık oluşturuyor. Bu yönüyle tebliğ hazırlık çalışmaları önemli bir yerde duruyor. Tebliğler hazırlanırken mesleki eğitim alanına dair geniş bir inceleme-araştırma çalışması yapmak, ortaya çıkan sonuçları toplama mal etmek için yayınları etkin bir şekilde kullanmak, tebliğlerin hazırlanışı sürecini hazırlık komiteleri üzerinden kolektif tartışmalara konu etmek bu kapsamda önümüze aldığımız ilk görevler oldu.

İşçileri, emekçileri ve gençleri kurultaya katmak için seferber olacağız

Kurultay çalışmasının parçası olan her bir alan, kurultaya en geniş katılımı sağlamak için etkin bir kitle çalışması yapacak. Bu kapsamda her bir alan kendi planını çıkaracak. Ayrıca, kurultayı gerekçelendiren dosyalarla ve çağrı materyalleri ile (afiş, sticker, davetiye vb.) mesleki eğitim kurultayını işçi sınıfı, emekçiler ve gençliğin yanı sıra İstanbul’un devrimci-ilerici kamuoyu ve sınıf örgütlerinin gündemine taşıyacağız.

Kurultay Hazırlık Komiteleri
9 Aralık 2017

 

 

 

 

Mesleki Eğitim Kurultayı hazırlıkları

 

“Devrimci bir sınıf hareketi için; Mesleki Eğitim Kurultayı toplanıyor!” şiarıyla Ocak 2018’de toplanacak olan kurultayın hazırlıkları devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda kurultay hazırlık komitesi oluşturuldu. İki kez bir araya gelen komite, ilk buluşmasında kurultayı meslek yüksekokuluna nasıl taşıyacaklarını tartıştı. Yüksekokulun Hadımköy’e taşınmak istenmesiyle kurultay gündemini birleştiren komite, “Hadımköy’e değil, Mesleki Eğitim Kurultayı’na gidiyoruz!” diyerek çalışmalarını sürdürecek. Bu başlık altında eğitimin niteliksizliği, staj sorunu ve öğrencilerin üniversitede söz-yetki-karar hakkının olmaması temel noktaları üzerinde durulacak. Komite buluşması materyal ve kurultaya politik hazırlık tartışmalarıyla son buldu.

Mesleki Eğitim Kurultayı Hazırlık Komitesi toplandı

Bir süredir çalışmalarını sürdüren Kurultay Hazırlık Komitesi geçtiğimiz hafta içerisinde bir araya geldi. Komitenin temel gündemi kurultayın politik ve pratik hazırlığı oldu. Bu eksende yerel hazırlık komiteleri oluşturmanın, kurultaya politik ve pratik hazırlık için önemli bir yerde durduğu vurgulandı. Var olan komitelerin genişletilmesi ve kurultay sonrası mesleki eğitim alanına dönük çalışmanın mekanizmasına dönüştürmek gerekliliği ifade edildi. Kurultay çağrısı için afiş, sticker ve davetiyeler çıkartılacak. Ayrıca her yerel hazırlık komitesi hedeflediği alana yönelik özgün sorunlarla kurultayın gündemlerini birleştirerek özgün çalışmasını yürütecek.

Gebze’de meslek liselilerle kurultay toplantısı

Gebze’de meslek liseli öğrencilerle kurultay üzerine yapılan toplantıda meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve kurultayın hedefleri anlatıldı. Aktarımın ardından meslek liselerindeki eğitim, üniversite sınavında yaşanan eşitsizlik ve sınav sisteminin sorunları, staj döneminde yaşanan sıkıntılar, Filli Boya’da yaşadığı iş cinayeti sonrasında yaşamını yitiren Oğuzhan Çalışkan üzerine konuşuldu.

Bir meslek lisesi öğrencisi olan ve 13 Aralık 1980 tarihinde idam edilerek devlet tarafından katledilen Erdal Eren’den bahsedildi. Meslek lisesi sıralarında geleceği ve insanlığın kurtuluşu için devrim mücadelesinde yerini almış Erdal Eren’in yaşamından öğrenme vurgusu ile toplantı sona erdi.

 

 

 

 

Emeğin varsa sözün de olmalı!

 

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve metal işçilerinin yetkili sendikaları arasında bir süre önce toplu iş sözleşmesi (TİS) masası kuruldu. Geçtiğimiz günlere kadar devam eden görüşmeler ücret zammı, kıdem zammı, sosyal haklar ve sözleşme yılı konularında tıkandı. Ve uyuşmazlık zaptı tutuldu.

Patronlar metal işçisine sefalet koşullarını dayatıyor. Metal işçisi ise çeşitli yollarla patronların bu dayatmalarına ses çıkartmaya başladı. Fabrikalara toplu giriş-çıkışlar yapılıyor, kapı önlerinde, yemekhanede bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor, fabrika içinde ses çıkartma eylemleri gerçekleşiyor vb. bir dizi eylemlilikle metal işçisi dayatılan sefalet koşullarına sessiz kalmayacağını gösteriyor.

Bu fabrikalar biz meslek liselilerin de staj yaptığı fabrikalardır. Yani metal işçileriyle aynı fabrikada, aynı çalışma koşulları içerisinde aynı patronlar tarafından sömürülüyoruz. Hem de daha düşük ücretlere (asgari ücretin üçte biri) veya tamamen ücretsiz bir şekilde sömürüden payımızı alıyoruz. O zaman biz meslek liseliler sömürüye ve sefalet koşullarına karşı tepkisini gösteren metal işçisiyle ortak bir mücadelenin parçası olabilmeliyiz. Bizim için bu mücadelenin parçası olmanın iki önemli gerekçesi var. Birincisi bizler geleceğin işçileriyiz ve bugün işçi sınıfının ekonomik ve siyasal her türlü kazanımı bizim de kazanımımız olacaktır. İkincisi biz aynı zamanda staj adı altında bugünün de işçileriyiz. Kendi taleplerimizle patronlar sınıfına karşı yükseltilen bu mücadelenin parçası olmalıyız. Emeğimiz varsa sözümüz de olmalıdır. Fabrikalarda staj yapan biz meslek liselilerin en acil talepleri şunlardır;

1- Eşit işe eşit ücret istiyoruz!

2- Dilediğimiz sendikaya üye olabilme hakkı istiyoruz!

Emeğin varsa sözün de olmalı!

Bugünün mücadelesini yarına bırakma!

Meslek Liseliler Birliği (MLB)
12 Aralık 2017


 
§