24 Kasım 2017
Sayı: KB 2017/45

Sermaye düzeni krizin faturasını emekçilere ödetmeye hazırlanıyor!
Kuklaların isyanı!
Ekim Devrimi’nin 100. yılı kutlamaları ve devrimci duruş
Kimin için “güvenlik”?
Sınıfın devrimci geleceği ve mesleki eğitim
Türkiye’de haklar kullanılmadığı sürece var!
MESS Grup Sözleşme sürecinde durum ve görevlerimiz
Posco Assan ve Birleşik Metal-İş gerçeği
İhraçlara karşı İstanbul’daki direniş 40. haftasında
Yeni Ekimler ve sosyalizm için ileri!
100. yıl etkinliğine mesajlar
Devrimci, coşkulu ve her bakımdan başarılı bir etkinlik
Ekim Devrimi’nin 100. yılı etkinlikleri ve iki yol!
Suriye’de “siyasi çözüm” mü?
Gericiliğe karşı mücadeleye!
Kadın hak ve özgürlüklerine kağıt üzerinde dahi tahammülleri yok!
Denizler ve Nazım bize aittir!
Mirabel kardeşler yol gösteriyor!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Mirabel kardeşler yol gösteriyor!

 

“Belki bize en yakın şey ölüm, ancak bu beni korkutmuyor. Haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz.”

Maria Mirabel

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1981 yılından bu yana tüm dünyada kadınlar, ilerici ve devrimci güçler tarafından çeşitli eylemlere konu olmaktadır. Bu günün tarihi ise, Dominik Cumhuriyeti’nde 3 kadının diktatörlük güçleri tarafından şiddete uğrayarak katledilmesine dayanır. O yıllarda Dominik Cumhuriyeti’nde hüküm süren Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele yükselir. 50 bin insanın katledildiği baskı ve şiddet döneminde ortaya çıkan Clandestine hareketi, diktatörlüğe karşı emekçi kitleler içinde etkin bir faaliyet yürütür. Bu hareketin içinde Mirabel kardeşler öncü rol oynarlar. Yükselen kitle hareketinden korkan diktatörlük, “Kelebekler” adıyla da anılan Mirabel kardeşleri, işkence ve cinsel şiddet uygulayarak katleder ve ölümlerine kaza süsü verir. Ancak bu katliam, Trujillo diktatörlüğünün yok oluşunu hazırlar. Diktatörlüğün yıkılmasında, gerek verdikleri mücadele ile gerekse ölümlerinin yarattığı etkiyle Mirabel kardeşlerin payı büyüktür.

1981 yılında Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı’nda Mirabel kardeşlerin katledildiği gün olan 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edilir.

Bugün ülkemizde ve dünyada pek çok kadın devletin uyguladığı baskı ve şiddetin hedefi oluyor, gerici çetelerin cinsel saldırılarına maruz kalıyor, ataerkil kültürün ürünü olarak yakınlarındaki erkeklerin şiddetine uğruyor. AKP iktidarı ile birlikte kadınlara dönük baskıcı politikalar daha bir yoğunlaşmış durumda. Son 15 yılda kadına yönelik şiddet artış gösterirken, OHAL dönemi ile birlikte bu baskı ve şiddet daha da ağırlaşmış bulunuyor. Uygulanan şiddet karşısında polis ve yargı, şiddete kalkan oluyor. OHAL döneminde devletin ilerici-devrimci ve Kürt kadınlarına yönelik uyguladığı şiddette de artış söz konusu…

Mirabel kardeşlerin Trujillo diktatörlüğüne karşı yükselttikleri mücadele, bugün sermayenin diktatörlüğüne ve diktatörüne karşı verilen mücadeleye ışık tutmaya devam ediyor.


 
§