19 Mayıs 2017
Sayı: KB 2017/19

Efendi de uşak da yerli yerinde…
Erdoğan ve heyeti ABD’deki görüşmelerini tamamladı
Savaşın rantını yiyenler “çözüm” istiyor!
Polis saldırısına uğrayan avukatlara açılan dava görüldü
İran sınırına duvar ve Kürt sorunu
Sermayenin saldırılarına karşı birleşik mücadele!
Kıdem tazminatı için “İşsizlik Fonu” itirafı
İşten atma saldırılarına ve köleliğe karşı grev ve direnişler sürüyor
DEV TEKSTİL GMYK 2017 Mayıs Ayı Toplantı Sonuç Bildirgesi
Gülmen ve Özakça ile dayanışma eylemleri
Açlık greviyle dayanışma büyürken polis saldırısı da tırmanıyor
Kamu emekçilerinin İstanbul’daki direnişi sürüyor
DGB-DLB, evlatlarını yitiren anneleri ziyaret etti
Namık Kemal Üniversitesi’ndeki boykot deneyimimiz üzerine
İsrail zindanlarında direniş devam ediyor
Siyasal İslam, Hamas ve direniş
Yunanistan’da toplumsal çöküntü
Reklamlarda güzellenen Shell ve “Latin Amerika’nın Kesik Damarları”
“Bizim kutlayacak Anneler Günü’müz yok!”
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL GMYK 2017 Mayıs Ayı Toplantı Sonuç Bildirgesi

 

Sendikamızın Genişletilmiş Merkezi Yürütme Kurulu (GMYK) 14 Mayıs’ta toplandı. İşçi ve emekçileri ilgilendiren sosyal, siyasal, ekonomik gündemler ve sendikamızın iç gündemleri GMYK toplantısında değerlendirildi ve çeşitli kararlar alındı.

İlk gündem olarak, temsilciliklerimiz çalışmalarını ve deneyimlerini aktardılar. Temsilciliklerimizin yerel deneyimlerinin genele mal edilmesi için anlamlı tartışmalar yapıldı. Pratik çalışmada açığa çıkan eksikliklerimizin giderilmesi için çeşitli müdahaleler saptandı.

* Sendikamızın yürüttüğü referandum ve 1 Mayıs çalışmaları değerlendirildi.

Referandum ön sürecinde, ‘Hayır’ tutumunu işçi sınıfı içinde ete kemiğe büründürmek için belirlenen merkezi ve yerel araçlarımız etkili biçimde kullanıldı. Çeşitli araçların yanı sıra referandumda işçilerin neden ‘Hayır’ demesi gerektiği üzerine toplantılar, seminerler vb. gerçekleştirildi. Referandum çalışmamızın en anlamlı ayaklarından birini çeşitli fabrika ve sanayi havzalarında çalışan işçilerin özgün sorunlarının referandumla bağını kuran müdahalelerimiz oluşturuyor.

Her türlü baskı ve tehdide rağmen ülke genelinde engelleri aşan, alternatif müdahale yolları yaratan geniş bir ‘Hayır’ çalışması yürütülmüştür. Bu çabaların karşılığı sandığa da yansımıştır. Fakat kurulu düzenin kurumları kendi yasalarını dahi hiçe sayan tutumlar sergilemişlerdir. Alenen yaşanan hırsızlık ve hileler, yasalarla çalışma kuralları belirlenmiş YSK vb. gibi kurumlar tarafından normal görülmüştür. Referandum süreci bir kere daha göstermiştir ki emeğimizi çalarak zenginleşenler oylarımızı çalmak için de aynı pervasızlıkla davranmışlardır. Son günlerde çeşitli kesimlerin yürüttüğü “2019’a hazırlanalım” yaklaşımı emek ve oy hırsızlarının tutumunu meşrulaştırmaya hizmet etmektedir. Sendikamız emek hırsızlarına, oy hırsızlarına karşı fiili meşru mücadele anlayışıyla hareket edecektir. Hile ve hırsızlıkla belirlenen referandum sonucunun hiçbir meşruiyeti olmadığını işçi ve emekçilere anlatacaktır.

Sendikamız referandumun ön günlerinde 1 Mayıs’ı daha belirgin biçimde gündemine almıştır. Bir önceki GMYK toplantımızda belirlediğimiz birleşik, kitlesel ve devrimci ruhuna uygun 1 Mayıs için çeşitli adımlar atılmıştır. Bu doğrultuda İstanbul ve Çorlu’da çeşitli kurumlara sendikamız tarafından toplantı çağrısı yapılmıştır. Her iki kentte belli sonuçlar elde edilmiştir. Mersin ve İzmir’de de sendikamız 1 Mayıs’a katılmıştır.

İstanbul 1 Mayıs’ında yasağa ve icazetçiliğe karşı Taksim iradesinin gösterilmesi ve bu iradenin oluşturulmasında sendikamızın aktif bir taraf olması ayrıca önemlidir.

* İşçi ve emekçilere yönelik saldırılar da GMYK toplantısında ele alınmıştır.

AKP iktidarı patronların isteği doğrultusunda işçi ve emekçilere yönelik yeni sosyal yıkım saldırıları hayata geçiriyor. BES, İşsizlik Fonu yağmasının genişletilmesi, Varlık Fonu uygulaması, kiralık işçilik vb. uygulamalarına şimdi de kıdem tazminatının gaspını eklemeyi düşünüyorlar. Düne kadar “kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir” diyen sendikalar bu saldırı karşısında suskunluğunu koruyor. Hükümet yandaş medya aracılığıyla fonu işçilere iyi bir uygulama olarak yutturmaya çalışıyor. Kirli ve yalan propagandanın önemli bir işçi bölüğünde etkili olduğunu söyleyebiliriz.

İşçi sınıfı için kısmi bir iş güvencesi anlamına gelen kıdem tazminatı hakkının gaspına ilişkin sendikamız, işçileri aydınlatan ve mücadeleye çağıran çalışmalar yürütecektir. Gündemdeki yasal düzenlemenin hayata geçmesi halinde kıdem tazminatı hakkının güdükleşeceği ve patronların toplu işçi kıyımı gerçekleştirmesinin daha kolaylaşacağı işçi ve emekçilere anlatılacaktır. Kıdem tazminatı hakkımızın gaspını teşhir eden ve nasıl korumamız gerektiğine işaret eden sticker, bildiri, broşür vb. araçlar hazırlanacaktır. Sendikamız 21 Mayıs’tan itibaren sanayi havzaları ve kent merkezlerinde bilgilendirme masaları kurarak, imza kampanyası yürütmeyi, işçi toplantıları ve paneller gerçekleştirmeyi önüne koymuştur.

* GMYK toplantımızın bir diğer gündemi OHAL ve KHK düzeninin yarattığı baskı ve saldırılar olmuştur. KHK’larla haksız hukuksuz yere ihraç edilen kamu emekçileri çeşitli kentlerde direnişlerini sürdürüyorlar. Sendikamız ilk andan itibaren direnişlerin yanında oldu. Direnişçilerin talepleri haklı ve meşrudur. Talepler sadece kamu emekçilerinin değil bütün işçi ve emekçilerin talebidir. Bu bilinçle hareket eden sendikamız direnişlere aktif desteği sürdürmeye devam edecektir. Direnişlerle dayanışma için oluşturulacak platformların aktif parçası olacaktır. Bu doğrultuda adımların atılmadığı alanlarda direnişleri ve taleplerini geniş kitlelere anlatmak için toplantı, panel ve çeşitli araçları daha belirgin biçimde devreye sokacaktır.

* GMYK toplantımızın bir diğer gündemi ise 2. Olağan Genel Kurul süreci olmuştur. GMYK genel kurul süreci için takvimini oluşturarak hazırlıklara başlama kararı almıştır. Sendikamızın 2. Olağan Genel Kurulu 9 Temmuz’da gerçekleştirilecektir. Bütün üyelerimizi genel kurul hazırlık sürecine dâhil etmek için çeşitli görevler saptanmış ve atılacak adımlar karara bağlanmıştır. GMYK bütün üyelerimizi sendikamızın ilkelerine uygun bir genel kurul süreci örgütlemek için daha fazla emek harcamaya davet ediyor.

* Son olarak sendikamızın yayınları değerlendirmeye konu edilmiştir. Yayınlarımız tekstil işçilerinin sorunlarına yeterli yanıtı üretememektedir. Bu eksikliğin giderilmesi için belirlenen müdahalelerin karşılığını bulması için üyelerimizin yayınlarımıza daha fazla katkı sunması gerekmektedir. Başta üyelerimiz olmak üzere bütün tekstil işçilerini sendikamızın yayınlarına katkı sunmaya davet ediyoruz.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası
Merkezi Yürütme Kurulu

17 Mayıs 2017


 
§