3 Mart 2017
Sayı: KB 2017/09

Devrimci baharın coşkusu ile dinci-faşist rejimi geri püskürteceğiz!
Karanlıklar düzeni aydınlığa saldırıyor
Referandum ve işçi sınıfı
Aldatmaca ve oyalamanın yeni adı: OHAL Komisyonu
İdam tartışmaları eşliğinde sandık hesabı
Dinci-gerici AKP iktidarı emperyalizmin ve işbirlikçi burjuvazinin ortak eseridir
Mesut Barzani Türkiye’de ne arıyor?
Ajitasyon-propaganda faaliyetimizi güçlendirelim!
Devrimci sınıf mücadelesinde sendikalar
Çifte sömürüye, baskıya, gericiliğe HAYIR!
8 Mart’ta ücretli izin ve resmi tatil istiyoruz!
Çocuk bakımı toplumsallaşmalı, ücretsiz-nitelikli kreşler açılmalıdır!
Regl izni istiyoruz!
MİB MYK Mart ayı toplantısı sonuç bildirgesi
Ankara İşçi Meclisi Bahar Buluşması sonuç deklarasyonu
Dinci faşist diktaya HAYIR! Düzene karşı devrim!
ABD-AB ilişkilerinde yeni dönem ve çatışan çıkarlar!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Dinci faşist diktaya HAYIR! Düzene karşı devrim!

 

Dinci gerici AKP iktidarı 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirerek, uzun süredir gündeminde olan anayasa değişikliği için kolları sıvadı. OHAL'le birlikte çıkardıkları KHK’lar ile darbe dönemlerini aratmayacak uygulamalara imza attı.

Bu dönem içerisinde;

- On binlerce kamu emekçisi ihraç edildi.

- Toplumun ilerici kesimleri baskı ve zorbalığın hedefi oldu.

- Sosyal ve iktisadi yıkım saldırıları OHAL ortamında hızla hayata geçirilmeye başlandı.

- Muhalif gazeteciler, milletvekilleri, avukatlar, yazarlar zindanlara atıldı.

- Grev ve eylemler yasaklandı.

- Farklı ses çıkaran basın yayın organları susturuldu.

- Polis terörü olağan bir hal aldı.

- Toplumsal yaşamın dinci-faşist anlayış üzerinden dizayn edilmesi süreci hızlandırıldı.

- Savaş kışkırtıcılığı ve saldırgan politikalar aralıksız sürdürüldü.

- Kürt halkını hedef alan kirli savaş uygulamaları vahşet boyutlarına çıkarıldı.

- Üniversitelerde baskı ve yasaklar rutin bir hal alırken, ilerici muhalif akademi bileşenleri tasfiye edildi.

- Devrimci-ilerici öğrenciler soruşturma terörüyle, polis zorbalığıyla, cihatçı-faşist çetelerin saldırılarıyla üniversitelerin dışına itilmeye çalışıldı.

- Üniversitelerin yönetimi doğrudan AKP iktidarının inisiyatifine bırakıldı. Göstermelik olan rektörlük seçimleri bile rafa kaldırıldı.

- Üniversiteler dinci-faşist örgütlenmelerin, cihatçı çetelerin cirit attığı alanlar haline getirildi.

- Eğitimin piyasalaştırılması sürecine yeni halkalar eklendi.

Ayrıntıya indikçe bu tabloya daha bir dizi şey eklenebilir. Ancak önemli olan, bütünü ile önümüzde duran bu tablonun AKP iktidarı tarafından anayasa referandumu ile birlikte kalıcı hale getirilmeye çalışıldığıdır. Zira dinci-gerici iktidar referandumla birlikte, sermayenin ihtiyaçları çerçevesinde devlet düzenini baştan aşağı yenileyerek, tek adama dayalı faşist bir dikta rejimi kurmayı hedefliyor.

***

Yukarıda özetlenen tablo, özgürlüğümüzün ve geleceğimizin koyu bir kuşatma altında olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Anayasa referandumu ile kurulması hedeflenen dinci-faşist diktanın bu ablukayı kalıcı hale getireceği ise açık.

DGB olarak özgürlüğümüzden ve geleceğimizden vazgeçemeyeceğimizi bir kez daha belirtiyor, referandum üzerinden dinci-faşist diktaya HAYIR diyor, bu zorbalığa geçit vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Referandum sandığından hangi sonuç çıkarsa çıksın; gençliği gericiliğin karanlığını dağıtmaya, faşist dikta rejimine dur demek için örgütlü mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

OHAL’lere, KHK’lara, ihraçlara Hayır!

Faşist baskı ve zorbalığa Hayır!

Soruşturma terörüne, uzaklaştırmalara, cezalara Hayır!

Gerici-piyasacı eğitime Hayır!

YÖK düzenine Hayır!

Sömürü düzenine de dikta rejimine de Hayır!

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

Düzene karşı devrim!

Devrimci Gençlik Birliği

 

 

 

 

DGB ve DLB Meclis toplantıları

 

Yeni dönemde Devrimci Gençlik Birliği (DGB) ve Devrimci Liseliler Birliği (DLB) yerel meclis toplantılarını gerçekleştirdi.

DGB Trakya Meclisi toplandı

DGB, 22 Şubat Çarşamba günü Trakya’da meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Mecliste öncelikle Türkiye ve dünyadaki siyasal durum değerlendirilerek çeşitli yönleriyle gelişmeler üzerine konuşuldu. Ardından geçmiş dönemde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Üniversitelerde ve gençlik hareketinde yaşanan sorunlar dile getirildi.

Toplantı yeni dönemin planlanması ve yayınlara dair fikir alışverişleri yapılarak sonlandırıldı.

DLB İstanbul İl Meclisi toplandı

Devrimci Liseliler Birliği İstanbul İl Meclisi 26 Şubat Pazar günü toplantı.

Mecliste ilk olarak geçmiş dönemin değerlendirilmesi yapıldı. Yarı yıl tatilinde yerellerde yapılan devrim okulları üzerine konuşuldu ve yereller deneyimlerini aktardı. 16 Nisan’da gerçekleşecek referandumun önemi ve liselerde “Hayır”ın nasıl örgütleneceği üzerine konuşulurken okul meclisleri ile “Hayır”ı örgütlemek gerektiği üzerinde duruldu.

Gerici eğitim müfredatı ve kamuda devam eden ihraçlar üzerine konuşuldu.

Taciz ve tecavüzün en fazla ayyuka çıktığı yerin eğitim kurumlarının olması nedeniyle mecliste bu konu da temel bir gündem olarak ele alındı. Çürümüş düzenin teşhir edileceği, “Tacize, tecavüze HAYIR” şiarlı bir 8 Mart planı yapıldı. Eylemlere katılmanın yanı sıra okullarda kokart takma, pano hazırlama kararları alındı.

Meslek liselerine dair özel politikalar belirlenmesi üzerinde durulan mecliste, 9 Nisan Meslek Liseliler Kurultayı ve hazırlıkları konuşuldu. Kurultay için çıkarılan anket çalışması, genel ajitasyon ve propaganda araçları belirlenen mecliste araçların etkin kullanımına da dikkat çekildi. Meslek liselilerin sorunlarını işleyen özgün bir çalışmanın nasıl yürütülebileceği tartışılarak kurultaya katılımın önemi vurgulandı.

Son olarak DLB’nin YGS’den bir gün önce 11 Mart’ta Bakırköy’de gerçekleştiriceği eyleme çağrı yapıldı.

 

 

 

 

Ege’de öğrencilerden soruşturma-ceza terörüne karşı direniş

 

Ege Üniversitesi’nde ilerici, devrimci öğrencileri hedef alan, üniversitelerdeki baskıları pekiştirmeyi amaçlayan soruşturma ve ceza terörüne karşı öğrenciler direnişe başladı.

Ege Üniversitesi’nde öğrencilere yönelik geçtiğimiz haftalarda sonuçlanan onlarca soruşturma sonucunda 39 kişi 6 aydan 4 döneme kadar uzaklaştırma cezası almıştı.

1 Mart Çarşamba günü, okuldan uzaklaştırılan 4 öğrenci “Okulumu geri istiyorum” diyerek Bornova Küçük Park’ta direnişe başladı.

Her gün 12.00-18.00 arasında eylem yapacak öğrenciler, talepleri kabul edilene kadar direnişlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Geçtiğimiz haftalarda sonuçlanan soruşturmalar, 10 Ekim Ankara Katliamı’nda katledilenleri anmak için yapılan eylemlere katılmak, tecavüz yasasına karşı çıkmak, YÖK protestolarına katılmak, okul girişine koyulan turnikeleri protesto etmek, ihraç saldırılarına karşı eylemlere katılmak üzerine açılmıştı.

 
§