3 Mart 2017
Sayı: KB 2017/09

Devrimci baharın coşkusu ile dinci-faşist rejimi geri püskürteceğiz!
Karanlıklar düzeni aydınlığa saldırıyor
Referandum ve işçi sınıfı
Aldatmaca ve oyalamanın yeni adı: OHAL Komisyonu
İdam tartışmaları eşliğinde sandık hesabı
Dinci-gerici AKP iktidarı emperyalizmin ve işbirlikçi burjuvazinin ortak eseridir
Mesut Barzani Türkiye’de ne arıyor?
Ajitasyon-propaganda faaliyetimizi güçlendirelim!
Devrimci sınıf mücadelesinde sendikalar
Çifte sömürüye, baskıya, gericiliğe HAYIR!
8 Mart’ta ücretli izin ve resmi tatil istiyoruz!
Çocuk bakımı toplumsallaşmalı, ücretsiz-nitelikli kreşler açılmalıdır!
Regl izni istiyoruz!
MİB MYK Mart ayı toplantısı sonuç bildirgesi
Ankara İşçi Meclisi Bahar Buluşması sonuç deklarasyonu
Dinci faşist diktaya HAYIR! Düzene karşı devrim!
ABD-AB ilişkilerinde yeni dönem ve çatışan çıkarlar!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Ankara İşçi Meclisi Bahar Buluşması sonuç deklarasyonu

 

Geçtiğimiz günlerde “Bahar Buluşması” üst başlığı ile toplanan Ankara İşçi Meclisi sonuç deklerasyonu yayımladı. Mecliste yapılan tartışmalar ve alınan kararların yer aldığı deklerasyonu okurlarımıza sunuyoruz:

Ankara İşçi Meclisi’mizin Bahar Buluşması 26 Şubat Pazar günü metal, tekstil, perakende, gıda sektöründen işçiler, kamu taşeron işçileri, kamu emekçileri ve beyaz yakalı işçilerin katılımı ile gerçekleşti.

Toplum gündeminde önemli bir yer tutan anayasa referandumu başta olmak üzere birçok konuyu tartışan ve karara bağlayan meclisimiz, farklı alanlardan ve sektörlerden işçileri birleştiren bir zemin yaratma iddiasını pekiştirerek yoluna devam etmektedir.

***

Gündemde olan anayasa referandumu tartışmalarının önemli bir yer tuttuğu Bahar Buluşması’nda meclisimiz, anayasada kısmi değişiklikler öngören değişiklik paketinin işçi sınıfı için yıkıcı sonuçları olacağı fikrinde birleşmekte, işçi ve emekçileri anayasa referandumunda “Hayır!” oyu vermeye çağırmaktadır.

Ancak anayasa referandumunda “Hayır!” oyu vermek, meclisimiz için 12 Eylül Anayasası’nı savunmak anlamına gelmemektedir. İşçi sınıfımızın kapitalist sömürü düzeninde bir geleceği yoktur. Meclisimiz işçi sınıfının yöneteceği eşit ve özgür bir dünya fikrinde birleşmektedir.

Referandum tartışmalarının iş yerlerinde kutuplaştırıcı ve işçi sınıfını bölen bir biçimde devam ettiğine dikkat çeken Ankara İşçi Meclisi’miz, “Hayır!” tutumunun işçi sınıfımız adına ve onun çıkarları için gerekli olduğu fikrini dile getirmekte, referandum tartışmalarını ve çalışmalarını işçi sınıfını sınıfsal eksende bir araya getirme iddiası ile ele almaktadır.

Ayrıca, meclisimiz sonucundan bağımsız olarak anayasa referandumu sonrası işçi sınıfımız ve tüm toplum için yoğun ve gergin bir sürecin yaşanma olasılığını dile getirmekte, işçi sınıfımızı bu toplumsal gerilim atmosferinde “Sınıfa karşı sınıf!” tutumu ile davranmaya çağırmaktadır.

TBMM’den geçmiş bulunan BES, kiralık işçilik gibi uygulamalar ile birlikte, referandum sonrasına bırakılan kıdem tazminatının gaspı, taşeron işçilere ÖSP’li kölelik gibi saldırı paketleri de meclisimizin gündemleri ve mücadele başlıkları arasındadır.

Bu çerçevede Ankara İşçi Meclisi’miz, anayasa referandumunu doğru bir biçimde tartışabilmek ve işçi sınıfını doğru eksende taraflaştırabilmek hedefiyle öneriler doğrultusunda bir çalışma programı oluşturmuştur.

***

Ankara İşçi Meclisi’miz ayrıca OHAL-KHK rejiminde işçi sınıfımıza, ilerici-devrimci toplumsal muhalefete yönelen saldırılara dikkat çekmekte, AKP hükümetinin baskıcı politikalarına son vermek için işçi sınıfımızı harekete geçmeye çağırmaktadır.

Ayrıca Ankara İşçi Meclisi’miz güncel planda OHAL-KHK rejimine direnen kamu emekçileri başta olmak üzere saldırı altındaki tüm kesimlerle dayanışma duygularını ifade eder, mücadelelerinde daha aktif olarak yanlarında yer alacağını ilan eder.

***

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü tartışan Ankara İşçi Meclisi’miz 8 Mart’ta kadın-erkek el ele sömürü düzenine karşı mücadele etmek gerekliliğini dile getirmektedir.

Bu çerçevede 8 Mart vesilesi ile işyerlerinde yapılabilecek çalışmaları değerlendiren meclisimiz, 8 Mart’ı KHK’lar ile yaşanan işten atmalara karşı direnişlerini sürdüren kadın emekçiler ile birlikte kutlamayı planlamaktadır.

***

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs da Ankara İşçi Meclisi Bahar Buluşması’nın tartışma başlıkları arasında yer aldı.

Bu çerçevede Ankara İşçi Meclisi’nin sendikal bürokrasinin dayatmacı tutumları karşısında işçi iradesini 1 Mayıs alanına yansıtması gerekliliği dile getirildi.

Ankara İşçi Meclisi’mizin 1 Mayıs’a ilişkin tutumu meclis bileşenlerinin iş yerlerinde ve çalışma alanlarında gerçekleştireceği tartışmaların ardından yeniden değerlendirilecek ve işçi sınıfımız ile paylaşılacaktır.

***

Ankara İşçi Meclisi’mizin bir diğer önemli gündem maddesi “eğitim sorunu” olmuştur. İş yerlerinde yaşanan referandum tartışmalarında ve farklı birçok olayda görülmektedir ki, işçi sınıfımızın ezici bir çoğunluğu halen kendi sınıf kimliğinden uzaktadır. Baskı ve sömürüye karşı adım atmak çabasında olan “öncü” işçiler ise bilgi ve deneyim açısından yetersiz kalmaktadır.

Ankara İşçi Meclisi’mizin ilk buluşmasının ardından gündeme aldığı İşçi Okulu bu çerçevede atılmış küçük ve mütevazı bir adım olmuştur. Ancak bu adımların devamlılığının sağlanması ve özellikle işyeri örgütlenmeleri temelinde “öncü” iş çilerin eğitimi meclis bileşeni işçiler tarafından bir ihtiyaç olarak dile getirilmiştir.

Bu çerçevede Ankara İşçi Meclisi’miz önümüzdeki dönemde gündeme getirilen ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim çalışmalarını devam ettirecektir.

***

Ayrıca Ankara İşçi Meclisi’miz kurumsallaşmasını güçlendirme hedefi doğrultusunda yürütmeyi genişletme kararı almış bulunmaktadır. İşçi sınıfımızın tüm bölüklerinin temsil edileceği bir meclis oluşturma iddiası ile çalışmalarımız devam edecektir.

Yine kurumsallaşma hedefimiz ile paralel olarak önerilen alt komisyonlar da önümüzdeki günlerde oluşturulacak ve tüm işçi arkadaşlarımızın sorumluluk aldığı bir meclis oluşturma çabamız devam edecektir.

***

Ankara İşçi Meclisi’miz sermaye sınıfının topyekûn saldırılarına karşı işçi sınıfımızı birleştirmek ve onun mücadele merkezi olmak noktasında çaba ve çalışmalarını kesintisiz bir şekilde devam ettirecektir.

Ankara İşçi Meclisi’miz bir kez daha bu adımı büyütmek, “sınıfa karşı sınıf!” bilinci ile işçi sınıfımızın mücadelesini örgütlemek için herkesi göreve çağırmaktadır.

Ankara İşçi Meclisi Yürütmesi

28 Şubat 2017

 
§