6 Ocak 2017
Sayı: KB 2017/01

Katliamlara ve barbarlığa geçit verme!
Kitle katliamlarını “lütfa” çevirenler
İşçi sınıfı mücadeleyi 2017’ye taşıyor
İşçi derneklerine yönelik saldırılar ve devrimci sorumluluk
Asgari ücret AGİ dahil 1404 TL oldu
İşçi sınıfı yasalara değil, kendi tarihine sırtını dayamalı!
Metal Fırtına ruhunu kuşanmaya!
Metal işçisinin mücadele tarihi yol gösteriyor!
“Hep birlikte tekstil işçilerinin birliğini ve mücadelesini örelim!”
Temel özellikleriyle kapitalist emperyalizm
Türkiye-AB ilişkilerinde “yeni” gelişmeler
“Operasyonel mekanizma”dan “Fırat Kalkanı”na...
Suriye savaşı yeni bir aşamada
Kapitalizmin “küreselleşme” efsanesinin çöküşü
Kadın işçi grevlerinin gösterdikleri:3
Kapitalist üretimde kadın iş gücü
“Kadınlar için önemli”
Komer’in arabası 49 yıldır yanıyor!
Kauçuk granül skandalı
Hasret Gültekin: Bir insan ömrünü neye vermeli?
Metin Göktepe'nin katledilmesinin üzerinden 21 yıl geçti!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Asgari ücret AGİ dahil 1404 TL oldu

İşçi sınıfı ile dalga geçiyorlar!

 

2017 yılı için geçerli olacak asgari ücret 29 Aralık günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı ile belli oldu. Bakan Müezzinoğlu’nun “Az veren candan, çok veren maldan. İnşallah malımız çoğalınca daha fazla veririz” sözleri ile adeta dalga geçercesine açıkladığı asgari ücret AGi dâhil olmak üzere 1404,06 TL oldu. AGİ hariç gerçek asgari ücret ise 1270,75 TL. Asgari ücretten yapılan kesintiler ise 226,63 TL’si gelir vergisi olmak üzere, toplam 506,75 TL’ye yükseldi.

6. ay zamları bir kez daha gasp edildi

Gerçekleştirilen 4 toplantının ardından işçilerin aklı ile alay edercesine açıkladıkları asgari ücret zammı ile bir kez daha 6. ay zammını da gasp etmiş oldular.

Hatırlanacağı üzere 2016 yılı asgari ücreti belirlenirken yapılan zammın tüm yılı kapsadığını ve 6. ay zammının yapılmayacağını söylemişlerdi. Yapılan teşviklerle sermayeye hiçbir yük getirmeyen, temel tüketim maddelerine yapılan zamlarla işçiler için anında eriyen 300 TL’lik artış 2016 yılının tamamı için geçerli olmuştu. Geçtiğimiz yıl yolu düzleyen sermaye iktidarı bu yıl da asgari ücret zammını tüm yıl geçerli olacak şekilde belirledi ve 6. ay zammını gasp etti.

Dolar karşısında eriyen asgari ücret

Temel tüketim maddelerinde yaşanan fiyat artışları ile asgari ücret zammı, her yıl daha ilk ayında eriyip gidiyor.

Ancak bu yıl, asgari ücret tartışmaları doların yükselişi ile aynı döneme geldi ve asgari ücretin dolar karşısında yaşadığı değer kaybı çok daha fazla tartışıldı. 2015 yılında AGİ dahil 1000 TL olan asgari ücret ile 454 dolar alınabiliyordu. 2016 yılında 300 TL’lik “büyük zam” söylemlerine rağmen dolar 1 Ocak 2016’da 2,91 TL idi ve 1300 TL ile 446 dolar alınabiliyordu. 2017 asgari ücretinin belirlendiği 29 Aralık günü ise dolar 3,54 TL idi ve AGİ dâhil 1404 TL’lik asgari ücretin karşılığı 396 dolara denk düşüyordu.

Yani TL bazında 104 TL’lik artışın karşılığı 50 dolarlık bir gerileme oldu. Bu ise gerçekte asgari ücrette 175 TL’lik bir erime yaşandığı anlamına geliyor.

Durmak yok, kırpmaya devam

Asgari ücret 1 Ocak 2017 ile birlikte AGİ dahil 1404 TL’ye yükselirken, 1 Ocak’ta yürürlüğe giren başka bir düzenleme ise Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) oldu.

Geçtiğimiz aylarda meclis genel kurulunda kabul edilen BES düzenlemesi kademeli olarak yürürlüğe kondu. 1000 ve üzeri işçi çalıştıran yerlerde BES kesintileri 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile başladı. 250-1000 arası işçi çalıştıran işyerlerinde 1 Nisan 2017, 100-250 arası işçi çalıştıran işyerlerinde 1 Temmuz 2017, 50-100 arası işçi çalıştıran işyerlerinde 1 Ocak 2018, 10-50 arası işçi çalıştıran işyerlerinde 1 Temmuz 2018, 10’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde 1 Ocak 2019’da başlanacak BES uygulamasına göre her ay çalışanların brüt ücretinden %3’lük bir dilim kesilerek fona aktarılacak.

Bu demek oluyor ki, AGİ dahil 1404 TL’lik asgari ücret için 104 TL’lik zamma karşılık her ay 53 TL’lik bir kesinti yapılacak.

Yine, gelir vergisi kesintileri de 2017 yılında asgari ücretliyi vurmaya devam edecek. 2016 yılında Eylül ayında gelir vergisi dilimi yükselen asgari ücretliler bu yıl daha erken bir zamanda vergi dilimine girecekler.

Başbakan, vergi diliminden asgari ücretlinin etkilenmeyeceğini iddia etse de gelir vergisi matrahlarında değişiklik yapılmadığı için hem ücretlerde azalma yaşanacak, hem de bu yük yine işçi ve emekçilerin sırtına binecek.

2016 yılında gelir vergisi diliminde değişiklik yapmak yerine 1300 TL’nin altında kalan miktar devlet katkısı ile 1300 TL’ye tamamlanmıştı. Öngörülen düzenlemeye göre 2017 yılında da bu işleyiş devam edecek. Böylece bekâr olmayan asgari ücretlilerin tamamı vergi dilimine girmeleri ile birlikte AGİ katkılarında düşüş yaşayacaklar ve aldıkları ücret AGİ’li bekar asgari ücretine gerileyecek. Ayrıca aradaki fark bir kez daha İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanacak.

Sermayeye teşvik, işçiye sefalet

Daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında sermaye cephesi “0” zam dayatmasında bulunmuş, 2016 yılında yapılan zam nedeni ile 2 yıl zam yapmak “istemediklerini” söylemişlerdi. DİSK’in 2000 TL’lik, Türk İş’in 1600 TL’lik asgari ücret talebine karşılık bakanın cevabı ise “İstemenin sonu yok!” olmuştu.

Yapılan zammın ardından ise sermaye cephesi “memnuniyetini” dile getirdi. Yani ilk andan itibaren yaptığı baskı kurmaktan başka bir şey değildi. İlk başta söylediğimiz gibi, devlet cephesinin yaptığı ise adeta işçilerin aklı ile dalga geçmek oldu.

Kaldı ki, yapılan komik zamma karşılık sermayeye verilen teşvikler de tüm hızı ile devam ediyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücret için verilen 100 TL’lik teşviklerin İşsizlik Sigorta Fonu’ndan verilmeye devam edileceği söyleniyor. Yine gelir vergisi matrahını değiştirmeyerek işçiyi %20’lik vergi dilimine sokan hükümet patronlara vergi indirimlerine devam ediyor. Birkaç hafta önce açıklanan yeni teşvik paketi ile İŞKUR üzerinden işçi çalıştırma da 2017 ve 2018 yıllarında da devam edecek.

Sendika ağaları suskun

Sermaye ve hükümet cephesi birlikte bu pervasız saldırganlığı yaparken sendikalar cephesi ise asgari ücret sürecini büyük bir suskunlukla geçirdi. Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda karara “şerh düşerek” imza atmadı. Sermaye cephesinde baskı kuracak hiçbir eylemliliğe girişmediği için doğal olarak bu “şerhin” de hiçbir karşılığı olmadı. Türk İş'in “şerhi” Çalışma Bakanı Müezzinoğlu’nu “üzmekten” başka hiçbir sonuç üretmedi.

DİSK ise asgari ücretin 2000 TL olmasını söyledi, ancak bu mücadele için sınırlı birkaç basın açıklaması dışında dişe dokunur hiçbir şey yapmadı.

Sendika ağalarının bu suskunluğu nedeniyle sermaye ve hükümet cephesi elini kolunu sallayarak ve işçiler ile adeta dalga geçerek asgari ücret zammını belirlemiş oldular.

İnsanca yaşamaya yeten vergiden muaf asgari ücret mücadelesi devam edecek

Sermaye ve hükümet cephesinin pişkince saldırılarına, sendika ağalarının suskunluğuna rağmen insanca yaşamaya yeten vergiden muaf asgari ücret mücadelesi devam edecek. Hem asgari ücretin insanca yaşamaya yeten bir seviyeye yükselmesi, hem de vergi dışı bırakılması bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi sınıfının en temel mücadele taleplerinden biri olacak.

Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte fabrikalarda yapılacak zamlar da tartışılmaya başlandı. Patronlar bir kez daha asgari ücret oranında zam dayatmasında bulunmak için kolları sıvadılar. Birçok işyerinde işçiler üzerinde baskı kurmak için işçi alımları durduruldu, işten çıkarmalar yaşandı.

Buna rağmen yaşam koşullarının ağırlaşması nedeni ile işçiler içinde büyük bir hoşnutsuzluk da mayalanıyor. Bu hoşnutsuzluğun örgütlü ve bilinçli bir tepkiye dönüştürülebildiği koşullarda insanca yaşam koşulları mücadelesi ile birlikte toplumu saran kör karanlığa karşı mücadele de güçlenecektir.

 
§