23 Aralık 2016
Sayı: SİKB 2016/01 (48)

Sermaye iktidarı dinci-mezhepçi-şoven histeriyi körüklüyor
“Kanlı da olsa, kansız da olsa” kazanan hep sermaye!
HDP’ye yönelik saldırılar sürüyor
Kayseri’de yaşanan faşist saldırılar üzerine
En büyük tekeller; en yoğun sömürü ve kölelik dayatanlar!
Kapitalizmin “fıtratında” ölüm ve yolsuzluk var!
Toplu Sözleşme Sempozyumu Sonuç Bildirgesi
Metal fabrikalarında TİS süreçleri devam ediyor!
“Süreci sonuna kadar götüreceğiz!”
Kamu Emekçileri Forumu’ndan Kamu Çalışanları Birliği’ne...
Burjuva diktatörlüğünün yönetim biçimleri
2016’nın aynasından geleceğe bakmak-1
Tetikçinin ölümü ve Paris katliamının sorumluları
Krizden “stratejik işbirliğine” Türkiye-Rusya ilişkileri
Suriye topraklarına gömülecek olan hayaller ve gerçekler
FARC: '80’li yılların tekrarı mı? - 1
Fidel ya da tarihte bireyin rolü
Kadın işçi grevlerinin gösterdikleri-2
Üniversitelerde gericilik tırmandırılıyor
19 Aralık Direnişi yol gösteriyor!
Bu düzende kimin yaşamı kutsal?
“Neşelen biraz, asla ölümden bahsetme, başaracağız!”
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kamu Emekçileri Forumu’ndan Kamu Çalışanları Birliği’ne...

 

Bundan tam 2 yıl önce Haziran Direnişi'nin geri çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan forumların (Yoğurtçu Parkı, Abbasağa Forumu vb.) etkisiyle Sosyalist Kamu Emekçileri'nin yapmış olduğu çağrıyla bir forum oluşturuldu.

İstanbul merkezli oluşturulan Kamu Emekçileri Forumu, ilk iş olarak KESK ve bağlı sendikalardaki öncü ilerici kamu emekçilerine bildiri ve afişlerle seslendi. İlk toplantısından sonra kendi ilke ve işleyişini oluşturdu. Forum çeşitli sendika şubelerinde düzenli toplantılar ve etkinlikler yaparak, gerek şube birimleri gerek kendi koordinasyonuyla işleyişini oturtmuş oldu. Kamu emekçilerinin dönemsel ihtiyaçlarına uygun politikalar belirleyip, forum bileşenlerinin sendikalarda tutum belirlemesini sağladı, alınan kararların hayata geçmesi için çalışmalar yürüttü. Yaz döneminde okulların bitimine yakın 3 günlük kamp kararı alındı. Kamp hazırlığı kapsamında etkin çalışmalar yapılırken, kamp sürecinde sunumlar ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kampın son günü yapılan birlik sunumu tartışmaları ile yeni dönemde Kamu Çalışanları Birliği adı altında faaliyet yürütme karar alındı.

Kamu Çalışanları Birliği Girişimi olarak, Avrupa ve Anadolu yakalarında olmak üzere iki birim oluşturuldu.

Söz, yetki, karar çalışanlara

Kamu emekçilerine dönük saldırılar devam ederken, kontra-gerici sendikalar iktidarın belirlediği sınırların içinde emekçileri fiilen kıskaca alıyor. Kendisini muhalif olarak ifade eden KESK ise yürütmesinde bulunan anlayışların bürokratik tutumundan kaynaklı iyice hareketsiz kalmış durumda. Sendikalar cephesinde durum böyle iken, AKP iktidarının hayata geçirmeye çalıştığı neo-liberal saldırı dalgasının en önemli ayağını kamu sektörü oluşturmaktadır. Kamu emekçilerine dayatılan esnek çalışma, güvencesizlik ve geleceksizlik sopası karşısında, hali hazırda ciddi bir itiraz geliştirilebilmiş değil.

Tüm bu saldırılara cevap üretebilmek için Kamu Çalışanları Birliği adı altında kuruluş toplantımızı gerçekleştirdik.

Birlik yeni dönemde yalnızlaşmış, sendikasından uzaklaşmış ve yönünü arayan kamu emekçilerini “söz yetki karar çalışanlara” bakışıyla tabanda örgütlemek için mücadele sahnesinde yerini almıştır. Bu bakışla kamu emekçilerini sahte vaatlerle kendisine bağlamış kontra ve gerici sendikalara karşı mücadele etmek, mücadeleci ve ilerici kamu emekçilerini yan yana getirmek için kendisine bir misyon biçmiştir. Sözde “sınıf sendikacılığı” söylemini ortaya atan ancak gerçekte öncü ve ilerici emekçileri parlamento ve bürokratik aygıtlardan medet umar hale getiren anlayışlara da bayrak açmıştır. Dolayısıyla devrimci sınıf sendikacılığı bakışıyla icazetçi ve teslimiyetçi çizgiye karşı mücadelenin de kalesi olma iddiası ile kuruluşunu ilan etmiştir.

İşte bu iddia ile güvencesizlik ve geleceksizlik tehdidi karşısında, yönünü mücadeleye dönmüş olan bütün kamu emekçilerine kavgayı büyütmek için çağrıda bulunuyoruz. Gerek taşeron, gerekse de kamuda kadrolu olarak çalışan bütün emekçiler birlik çatısı altında, kendi talepleriyle birleşmelidirler.

Özellikle darbe sonrası KHK’lar eliyle işinden edilmiş, açığa alınmış ve soruşturma ve çeşitli baskılarla kendi kaderine terk edilmiş emekçiler ile bu faşizan, azgın devlet terörüne karşı direnişi büyütmek için, bu saldırılara karşı direnişe geçmiş olan kamu emekçilerinin yanında olduğumuzu göstermek için, daha fazla yan yana gelmek, kavgayı daha fazla büyütmek için birlik olmak zorundayız. Gücümüzün birliğimizden geldiğinin farkına varmalı, taban örgütlülüğü etrafında, kendi meclis, komite vb. zeminlerimizi yaratarak mücadele sahnesindeki yerimizi tekrar almalıyız. İktidar kendi gücünü büyütmek için saldırırken, bizler de kendi örgütlülüğümüz için, birliğimiz için direnişe geçmeliyiz.

Yalnız olmadığımızı bilmeli, sorunlarımızın aynı olduğunun farkına varmalıyız. Kamu Çalışanları Birliği kavga bayrağını daha yükseklere taşımak için sınıfa karşı sınıf anlayışı ile tüm kamu emekçilerini birliğin programı ve çatısı altında mücadele etmeye çağırıyor.

Kamu Çalışanları Birliği

 

 

 

 

 

Kamu Çalışanları Birliği kuruldu

 

Temmuz 2016’dan beri hem kendini hem de kamu emekçilerini örgütlemeyi hedefleyen Kamu Çalışanları Birliği Girişimi 17 Aralık günü Kamu Çalışanları Birliği’nin kuruluşunu gerçekleştirdi.

Kuruluş toplantısı açılış konuşmasıyla başladı, ardından divan oluşturuldu. Program, birlik üzerine tartışmalar ve birliğin programı üzerine tartışmalar olarak iki bölüm şeklinde yürütüldü.

Kuruluş toplantısında; toplumsal sorunların kaynağının kapitalist sistem olduğuna, devrimci sınıf sendikacılığına, sınıfa karşı sınıf tutumuna, fiili-meşru mücadelenin önemine, birleşik ve militan mücadeleye, taban örgütlenmelerine, mücadele iradesi gösterenlerin ve mücadele eğilimi taşıyan kamu emekçilerinin kucaklanmasına ve birlik çalışmalarının öznesi olmaları için çaba gösterilmesine, saldırılara karşı direniş mevzilerinin yaratılmasına ve var olan direnişlerin sahiplenilmesine, bulunduğumuz zeminlerde direnişlerin taşıyıcısı olmaya, doğru politikanın yeterli olmadığına bu politikanın pratikte ete kemiğe büründürülmesine, inisiyatifli öznelerle KÇB programının hayata geçirilebileceğine vurgular yapıldı. 

Kuruluş toplantısında gelecek dönem planlaması da yapıldı. Toplantıda alınan kararlar şöyle:

- 24 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da direnen eğitim emekçileri ziyaret edilecek.

- “Kamu emekçileri direnişleri konuşuyor” başlığı ile bir forum gerçekleştirilecek.

- Direnişçilerle dayanışmak ve direnişin sesini bulunduğumuz zeminlere taşımak için “Direnişçiler konuşuyor” şiarıyla bir etkinlik yapılacak.

- Kamu Çalışanları Birliği Yürütmesi tarafından en kısa zamanda sonuç bildirisi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

Sosyalist Kamu Emekçileri

 

 

 

 

Nedlloyd Polar Depo’da direniş sürüyor

 

Nedlloyd Polar Depo’da DGD-Sen’de sendikalaştıkları için işten atma saldırısıyla karşılaşan işçilerin direnişi sürüyor. Patronla yapılan görüşmeden sonra direnişe daha da kararlılıkla devam eden işçiler 15 Aralık’ta direniş çadırını kurdular.

İşçiler direniş çadırını kurarken yönetimin emriyle işçilerin üzerine TIR sürüldü. İşçilerin direniş alanı TIR’larla kapatılmaya çalışıldı. Direnişçi işçiler her şeye rağmen direniş ateşini yakarak mücadelede ısrarcı olduklarını gösterdi.

Dayanışmaya gelenlerle birlikte direnişçi işçiler, tüm servisler gidene kadar Tuzla Orhanlı depo önünde kaldılar.

İşçilerin direniş talepleri şu şekilde:

* Atılan işçiler geri alınacak

* Taşeronlar gidecek

* İş güvencesi teminat altına alınacak

* Bütün işçiler kadroya alınacak

* İş güvenliği sağlanacak

* Mobbingler kalkacak

* Çalışma koşulları iyileştirilecek

* Sendika kabul edilecek


 
§