11 Mart 2016
Sayı: KB 2016/10

Kölelik düzenine geçit verme!
Rant kavgası, iktidar dalaşı, kriz, saldırganlık
Cerattepe direnişi ve AKP'nin korkusu!
Newroz çağrısını her alanda yükseltelim!
Kirli savaş devam ediyor: Sırada "kentsel dönüşüm" saldırısı var
Metal işçileri ek zam talebi ve saldırılara karşı alanlara çıktı
Renault işçisi yenildi mi?
Kazanmak için genel grev!
“Yarım devrim yapanlar kendi mezarını kazarlar!”
Türkiye A.Ş. ve işçi sınıfı
İEKK: Mücadelede, direnişlerde, barikatlarda biz de varız!
Kürdistan’da 8 Mart eylemleri
Kadınlardan 8 Mart eylemleri
Sermaye düzeninden soracak hesabımız var!
Mücadele tarihinden: TEKEL Direnişi
Meslek liseliler sınıfın parçasıdır!
Sınavlarınız sizin olsun, Berkinler gelecek!
Bu mücadele gelecek mücadelesidir
Bahar: Katliamların ve direnişlerin mevsimi
Ateşkes, görüşmeler, çatışmalar…
Proletarayanın büyük öğretmeni Karl Marks'ı okumanın ve silahlarıyla kuşanmanın tam zamanıdır
TKİP: Newroz'un isyan ateşini körükle!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Metal işçileri ek zam talebi ve saldırılara karşı alanlara çıktı

 

Metal işçileri 6 Mart’ta asgari ücret kıdem farkı başta olmak üzere, kıdem tazminatının gaspına dur demek ve saldırı altındaki Renault işçisiyle dayanışmak için eylemler gerçekleştirdi.

Bursa’da metal işçileri Kent Meydanı’nda buluştu

Pek çok fabrikadan gelen işçiler öğlen saatlerinden itibaren meydanda toplanmaya başladı.

“Direne direne kazanacağız!” sloganı ile tüm saldırılara karşın direnme kararlılığını ortaya koyan metal işçileri adına Tofaş işçisi konuştu. Tofaş işçisi konuşmasında çalışma ve geçim şartlarına değinirken asgari ücrete yapılan zammın diğer kıdemlere yansıtılmasının ne kadar haklı ve meşru bir talep olduğunu vurguladı. Bu haklı talebe karşılık olarak patronların kıyım yaptığını, ancak bu kıyıma karşı işçilerin birlik halinde davranmalarının hayati önemine dikkat çekerek buna karşı bir tavır aldıklarını belirtti. Öte yandan ise özellikle Türk Metal dışında diğer sendika yönetimlerinin de işçiyi yalnız bıraktıklarını, bu haklı talebe sahip çıkmadıklarını ifade etti.

Konuşmada Renault’da yaşanan işçi kıyımı da protesto edilerek Renault işçisinin yalnız olmadığı vurgulandı.

Konuşma ve basın açıklamasının ardından eyleme son verildi.

Renault işçisine yönelik devlet-MESS-Türk Metal işbirliğiyle yapılan kıyım eyleme katılımı fazlasıyla etkilerken öte yandan 6 Mart buluşmasına karşı Türk Metal ile birlikte Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş de ortak bir cephede buluştu. Türk Metal eyleme katılımı engellemek için kara propagandasını sürdürürken öte yandan Birleşik Metal-İş de Renault işçilerini aynı saatlerde toplantıya çağırdı ve eyleme katılmamaları yönünde uyarılar gönderdi. Çelik-İş ise yine bizzat işçilerin katılmaması yönünde aktif bir faaliyet yürüttü.

Yaşanan saldırılar ve sendikaların işbirliği halinde teslimiyet bayrağını çekmeleri, özellikle alanda bulunan işçiler içerisinde yılgınlık yaratmak bir yana ortak bir mücadele ve birlik zemininin yaratılması doğrultusunda bir düşünce ve duygu birliği doğurmuş oldu.

Öyle ki son bir hafta içerisinde yaşanan gelişmeler ve 6 Mart eylemi bir arada sermayenin kapsamlı saldırıları ve sendika yönetimlerinin çürümüş işbirlikçi yapıları karşısında nerede olursa olsun tüm işçilerin mücadele birliğini yaratmak üzere güçlü bir irade ve istek doğmuş oldu.

İzmit’te Sabri Yalım Parkı’nda buluşuldu

Metal işçileri İzmit’te ise Sabri Yalım Parkı’nda birleşerek coşkulu bir eylem gerçekleştirdi.

Saat 13.00’te Sabri Yalım Parkı’nda buluşan metal işçileri sloganlarla “Asgari ücret farkı herkesin hakkı! Keyfi işten atmalara ve kiralık işçiliğe geçit vermeyecek, kıdem tazminatını gasp ettirmeyeceğiz” pankartı arkasına toplandı. Bir süre sloganlarını haykıran metal işçileri dövizler de taşıdılar.

Eylemde okunan basın metninde ilk olarak geçen hafta Renault fabrikasında yaşanan MESS-hükümet ve Türk Metal’in gerçekleştirdiği organize saldırı kınanarak Renault işçisinin yalnız olmadığı vurgulandı. Açıklamada, Aralık ayında yapılan zammın adaletsizliğine değinilerek, bu adaletsizliğin işçiler içerisinde yarattığı huzursuzluğa kimsenin kulak vermediği belirtildi ve “İşte bu yüzden bugün bu alanda artık daha güçlüyüz, artık sesimizi birleşerek daha güçlü haykırıyoruz. Asgari ücret farkı, herkesin hakkı!” denildi.

Açıklamanın devamında “Fabrikalarda kölelik sistemini getirecek kiralık işçi bürolarını istemiyoruz. Ayrıca sendikasızlaştırmayı, kölece ve güvencesiz çalışma ortamını yaratacak olan kıdem tazminatının fona devrini de kabul etmemiz mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

İşçilerin birlik olmasının önemine değinilen açıklama “Tüm bu haklarımızı alana kadar da susmamaya, mücadeleye devam edeceğiz!“ sözleriyle sonlandırıldı.

Açıklamanın sonlandırılmasının ardından işten atılan bir kadın Ford Otosan işçisi, 8 Mart vesilesi ile yaptığı konuşmada “bu mücadelede biz de varız” dedi.

Eylemden notlar:

* Fabrikalarda ve özellikle Ford Otosan’da müdürlerin ve Türk Metal’in eylem öncesi “eyleme katılmayın” çağrılarına ve baskılarına rağmen eylem gerçekleştirildi.

* Kocaeli basınında eylemden önceki gece yapılan “Metal işçilerine müjde!” başlıklı yalan haberlerle işçilerin bilinci bulandırılmaya çalışıldı.

İzmir'de coşkulu işçi buluşması

Ege İşçileri Birliği'nin örgütlediği eylem için işçiler saat 13.00'te Karşıyaka İzban önünde toplanmaya başladı. “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek/Ege İşçileri Birliği” pankartı açılarak işçi buluşmasına çağıran bildiri ve konuşmalarla Karşıyakalı emekçiler de eyleme çağrıldı. Bu esnada İş Bankası önünde DEV TEKSTİL ve İşçi-Emekçi Kadın Komisyonları’nın (İEKK) çağrısıyla toplanan işçi kadınlar eylem alanına yürüyüş yaptılar. İşçi kadınlar eylem alanına geldiklerinde ise erkek işçi kardeşleri onları alkışlarla ve “Kadın erkek el ele örgütlü mücadeleye!” sloganıyla karşıladı. İşçi kadınların alana girmesiyle eylem başlatıldı.

Kurulan serbest kürsüden, öncelikle emek mücadelesinde yitirilen ve iş cinayetlerinde katledilen işçiler için saygı duruşunda bulunularak “Türkiye işçi sınıfına selam” şiiri okundu.

Program işçi kürsüsü biçiminde şekillendirildi. Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) sözcüsü açılış konuşmasını yaptı ve “Bursa'da, Kocaeli'de Ankara'da ve İzmir'de bugün işçiler ve emekçiler olarak alanlardayız. Kıdem tazminatının gaspına, kiralık işçi bürolarına, düşük ücretlere karşı işçilerin ve emekçilerin sözünü söylemesi için buradayız” dedi.

MİB sözcüsü ise şunları söyledi: “Bursa'da geçen seneden bu yana süren bir mücadele var. Bu mücadele sadece Bursalı işçilerin mücadelesi değil tüm işçi sınıfının mücadelesi olmuş, tüm fabrikalara yayılmıştır. Bugün 6 Mart çağrısını yükselttik ve bunu başlangıç sayıyoruz. Bugün Türkiye'nin dört ilinde metal işçileri öncülüğünde meydanlardayız. Tüm saldırılara karşı sermayenin karşısındayız. Kimse aldanmasın bu suskunluğa, işçi sınıfının tabanında bir hareket mayalanıyor. Metal fırtına bunun göstergesi, Greif bunun göstergesi, Türkiye'nin dört bir yanında haklarını almak için mücadele eden direnişte olan fabrikalar var ve bugün bu bunun göstergesi. İşte o yüzden diyoruz ki bu eylem başlangıç. Fabrika fabrika, atölye atölye, havza havza işçi sınıfı sermayenin bu talanına karşı tüm gövdesiyle hesap soracak ve birleşecektir.” MİB sözcüsü “Bu daha başlangıç mücadeleye devam!” sloganıyla konuşmasını bitirdi.

Eylemi görüp katılan emekli bir işçi de eylemin anlamına dair yaptığı konuşmasıyla 8 Mart gündemini hatırlatarak eylemi selamladı.

Ardından sözü alan İEKK temsilcisi, eylemi selamladı ve bu eylemde olmaktan işçi kadınlar olarak gurur duyduklarını ifade etti. 8 Mart’ın bir mücadele günü olduğunu ifade eden temsilci, kadınların tarihten bugüne sömürülmeye, katledilmeye devam ettiğini vurgulayarak bugün kadınların karşı karşıya kaldığı sorunları anlattı. Son olarak da işçi kadınları erkek işçi kardeşleriyle birlikte mücadeleye çağırdı.

İzmir'deki geçmişteki direnişlerin selamlanmasının ardından eski Kocaer direnişçisi ve TOMİS yöneticisi olan bir işçi “‘Arkadaşım yoksa üretim de yok'u şiar edindik ve öyle yola çıktık, direndik. Şimdi buradayız ve mücadeleye devam diyoruz” diyerek “Bıçak kemikte” adlı şiiri kitleyle birlikte okudu.

Ege İşçi Birliği adına söz alan Gürmak direnişçisi ise işçi birliklerinin neden önemli olduğunun altını çizerken Ege İşçileri Birliği çalışmasını güçlendirmeye davet etti.

Star Rafinerisi taşeronunda çalışan bir işçi, sendikal faaliyet nedeniyle işten atılan Doğuş Vana işçisi, bir tekstil işçisi, TOMA üreten fabrikada çalışan bir işçi ve başka bir tekstil işçisi söz alarak yaşadıkları sorunlara karşı birlik olmanın ve örgütlenmenin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından DEV TEKSTİL müzik grubu işçi türküleri ve marşlarıyla programa katıldı.

Eylem sloganlarla ve birlik oylamasıyla sonlandırıldı.

 
§