27 Kasım 2015
Sayı: KB 2015/44

Gerici hedeflerine savaşla ulaşmaya çalışıyorlar
“Masum” gösterilmeye çalışılan, Türkiye’nin Suriye’deki kirli çıkarlarıdır
Dink cinayeti; “katil devlet”, çünkü…
Devlet terörünün bir laboratuvarı: Türkiye
Kürt halkıyla eylemli dayanışmayı büyütelim!
Yasak ve katliamlara karşı direniş!
İHD Silvan raporunu açıkladı
Anlatılan senin hikayen değil Mösyö Burjuvazi!
Bayteks işçileri: Direnişimizde kararlıyız!
Mersin’de DEV TEKSTİL Temsilciliği açıldı
Birleşik Metal-İş’te “at izi, it izi!”
Önlemler hiçe sayılıyor, işçiler katlediliyor!
Ford Otosan’da temsilcilik seçimleri üzerine
MİB metal işçilerini sempozyuma çağırıyor
Genel durum ve güncel gelişmeler
Taştekin: Son bariyer yıkıldı
Madalyonun iki yüzü
BM Fransa’nın tasarısını onayladı
EKK’dan 25 Kasım eylemleri
Kadınlar 25 Kasım’da alanlardaydı
25 Kasım etkinlikleri
Özgürlüğümüzden ve geleceğimizden vazgeçmiyoruz!
“Bu davet bizim!”
Kuru bir yaprağa verilmiş söz...
Alaattin Yoldaş'a...
Alaattin'e...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Devrimci Liseliler Birliği haykırıyor...

“Bu davet bizim!”

 

“Fırtınalara yelken açıyoruz” demiştik dönemin başında. Şimdi fırtına tüm hızıyla devam ediyor. Savaş tamtamları tüm dünyanın üzerinde yükselerek çalmaya devam ediyor. Sistem kendi krizinin faturasını tüm topluma dolaysız olarak liselilere de ödetmeye çalışıyor. Baskı ve terör politikalarını yasal kılıflarıyla birlikte dünyanın her yerinde uyguluyor. Suruç Katliamı’nın ardından sermaye devleti baskı ve terörünü arttırdı. Kürdistan’da OHAL ilan eden, devrimci ve ilerici güçlere operasyonlar yapan, üniversitelerde söz söyleme özgürlüğünü gençliğin elinden almaya çalışan sermaye devleti liselerde kutuplaşmayı arttırarak bizleri birbirimize düşürmeye çalışıyor.

Büyük fırtınalara dayanabilmek için birliğimizi güçlendiriyoruz. Staj cinayetinde öldürülen gençlerin sesini kitlelere taşıdık. Asıl katilin devlet olduğunu haykırdık. Katliamlara karşı liselerde tepki örgütleyebilmek için çalışmalar yaptık. Bu çabamız, katliamın sermaye devleti için bir gelenek olduğunu liselilere anlatabilmek içindi. Kimi yerlerde katliama karşı liselilerin öfkelerini örgütledik, kimi yerlerde tüm baskılara karşı dimdik durduk. Stand açma yasaklarına karşı hergün sokaklardaydık. Bazı yerellerde yoldaşlarımız okul değiştirmek zorunluluğu ile karşı karşıya bırakıldı, bazı yerellerde ise devlet tarafından kışkırtılan faşistler üzerine salındı. LYS’yi protesto ettiği için yoldaşlarımıza davalar açıldı, aileler aranarak polis tacizine maruz bırakıldı.

Tüm bu saldırılar karşısında bizleri güçlü kılacak tek şeyin örgütlülük olduğunu haykırdık her baskı karşısında. Birliğimizi güçlendirme çabamız ile birlikte meclislerimizi topladık.

Meslek liselerinin sesini sesimize katalım!

Liseler açısından yeni bir dönemi aralıyoruz. Her geçen gün artık kaybedecek vakit olmadığını gösteriyor. Geleceğin işçilerine ulaşmanın yolu meslek liselerinden geçiyor. Bu yılı meslek liseleri yılı olarak ilan ettik. Söylediğimiz sözü hayatta var edecek olan bizleriz, bunun bilinciyle meslek liselerini kuşatmaya çağırıyoruz. Anketlerimizle, bültenlerimizle, yazılamalarımızla, okul komitelerimizle dört bir yandan çaba harcadığımızda biliyoruz ki bir karşılık alacağız.

Meslek liselileri taleplerimizle kuşatalım.

- Staj sömürüsüne son!

- Eşit işe eşit ücret!

- Patronların not verme yetkisine son!

- Grev kırıcılığına son!

- Stajyerlere sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı!

- Nitelikli staj eğitimi!

- Her düzeyde parasız ve nitelikli eğitim!

-Okul meclisleri sesleniyor: DLB’li ol!

Liselilerin sesinin güvencesi okul meclislerimizdir. Meslek liselerinde ve diğer liselerimizde birliğimizi inşa etmek ancak ve ancak okul meclislerimizle olanaklıdır. Kişiler değil meclisler, tek başına fikirler değil pratik, salt yerelimiz değil bir bütün olarak DLB devrim mücadelemizde kalıcı olacaktır.

Bir ağaç tek başına nasıl güçlü fırtınalara göğüs gerebilir? Ama bir ormanın içerisinde bir ağaç her türlü zorluğa karşı durabilir. Fırtınalara yelken açmak devrimi okul okul örmek demektir.

Emperyalizme geçit yok!

Sistem emperyalist savaş için harcadığı paraları işçilerden, emekçilerden ve öğrencilerden çıkarıyor. Son dönemde eğitimin neredeyse tamamen paralı hale gelmesiyle birlikte savaş bütçesini bizlerin cebinden çıkarıyorlar. Temel liselerden, dershanelerden, kolejlerden alınan paralarla, devlet okullarından okul aile birliği parası adı altında toplanan paralarla savaşlar başlatılıyor. Ayrıca staj sömürüsüyle emekleri sömürülen meslek liselilerden edilen kârlar da savaş bütçesine dönüştürülüyor. Kalem, kitap, defter alamayan öğrenciler varken, parası olmadığı için okullarına yürümek zorunda kalan öğrenciler varken devlet hâlâ eğitime değil savaşa bütçe ayırıyor. Emperyalizme geçit yok! Liselerimizde emperyalizme karşı Deniz’i görecekler!

Tüm bu karanlık çağda ışığı yalnızca işçi sınıfı taşıyor. O, sınırları, sınıfları, sömürüyü yok edecek ve tüm topluma insanlığı verecektir. Bu gerçekleşene kadar her günü aynı sorumluluk ve coşku ile örgütlüyoruz. Ses oluyoruz, ışık oluyoruz, tüm liselileri DLB’li olmaya çağırıyoruz! “Bu davet bizim!”

Devrimci Liseliler Birliği - Kasım 2015

 

 

 

 

DLB İstanbul Meclisi toplandı

 

21 Kasım günü toplanan DLB İstanbul Meclisi’nde liseli gençlik çalışmasının gündemleri ve sorunları tartışıldı.

Aralarında meslek liselerinin de olduğu birçok liseden bir araya gelen liseliler geleceklerini tartıştılar.

Açılış konuşmasının ardından, Bertolt Brecht’in şiiri okundu.

Saygı duruşu yapılarak meclis toplantısı açıldı. Açılışın ardından Kartal DLB’nin hazırladığı “Devlet tarafından katledilen çocuklar” sinevizyonu izlendi.

Sinevizyon gösteriminin ardından meclis gündemlerine geçildi. “Emperyalist savaş ve saldırganlık”, “Liseli gençliğin sorun alanları”, “Meslek lisesi gündemleri”, “Liseli gençlik mücadelesi ve çalışma tarzı” başlıklarından oluşan gündemler aktarıldı.

İlk başlık ile ilgili olarak gerçekleştirilen sunumda, içinden geçilen süreç ve emperyalistler arası rekabetin yarattığı yıkım özetlendi. Türk sermaye devletinin içeride ve dışarıda giriştiği saldırganlık sürecinin altı çizildi. İşçi ve emekçilere baskıyı, zorbalığı reva görenlerin, Kürt halkına savaş ilan edenlerin, emperyalistler hesabına bölgeyi kan gölüne çevirenlerin aynı zamanda, yoksulluğu ve sefaleti de derinleştirdiği belirtildi. İşçi ve emekçileri, kardeş halkları birbirine düşman hale getirerek, gericiliğin dayanağı haline getirme hedefleri vurgulandı ve yaşanan sürecin liseli gençliğe yansımaları üzerinde duruldu. Çözümün işçi sınıfının devrimci iktidarında, devrim ve sosyalizm mücadelesini güçlendirmekte olduğu belirtilerek konuşma noktalandı. Komünist işçi Alaattin Karadağ’ın da anıldığı konuşmanın ardından ikinci başlığa geçildi.

İkinci başlıkta ise niteliksiz-gerici eğitim gündemi ile ilgili olarak liseli gençliğin sorun alanları üzerine sunum gerçekleştirildi ve öne çıkan başlıklar vurgulandı.

Üçüncü gündem olarak meslek liseleri ve sistemin meslek liselerine verdiği önemin irdelendiği konuşmada, staj sömürüsünden diğer sorunlara kadar meslek liselilerin daha okul sıralarında karşılaştığı sorunlar aktarıldı. Meslek lisesini “memleket meselesi” ilan eden burjuvaziye karşı “Meslek liseleri devrim meselesi” denildi ve meslek liselileri mücadeleye kazanmanın önemi üzerinde duruldu.

Son başlık olarak ise liseli gençlik mücadelesi ve örgütlenmenin sorunları, çalışma tarzı, liseli gençliğin geniş kesimlerine ulaşabilmek gibi sorunlar üzerine sunum gerçekleştirildi.

Yemek arasının ardından liselerde yaşanan sorunlar ve bunun karşısında yapılabilecekler üzerine verimli tartışmalar gerçekleştirildi. Birçok liseli söz alarak deneyimlerini paylaştı, mücadeleyi güçlendirmenin sorunlarını tartıştı. Okullarda yaşanan somut sorunlara karşı somut adımların atılabilmesinin öneminin belirtildiği konuşmalarda, inisiyatifli davranabilme ve cüretli olabilme vurgusu yapıldı. İçinden geçtiğimiz sürecin ve Kürt halkına dönük kirli savaşın da tartışıldığı bu bölümde yaşamı mücadelenin önceliğinde, belirleyiciliğinde konumlandırabilmenin önemi vurgulandı. Her alanda devrim mücadelesini güçlendirmenin yakıcılığı ve liseli gençliği birliğe kazanabilmenin aciliyeti öne çıkan gündemleri oluşturdu.

Mecliste şu kararlar alındı:

* DLB okul meclislerini oluşturmak
* Meslek liselerinde komiteler kurabilmek ve politika üretebilmek
* Çalışma tarzı açısından hedefli ve yaşamın içerisinde ısrarlı bir yöntem oluşturmak
* Meslek liseleri bültenini yaygınlaştırmak
* 13 Aralık’ta Erdal Eren’i anmak.

Liselilerin Sesi / İstanbul

 
§