28 Ağustos 2015
Sayı: KB 2015/33

Çözüm devrimde, barış sosyalizmde!
“Çözüm süreci”, “özyönetim” ve Kürt hareketinin tutarsızlığı
1 Eylül Dünya Barış Günü üzerine
Yine 1 Eylül günü - H. Eylül
İşçilerin birliği, halkların kardeşliği şiarını ete kemiğe büründürelim
1 Kasım seçimleri ve bitmeyen hayaller - Ç. İnci
Kapitalizmde seçim, burjuvazinin ihtiyacı oranında “demokrasi”dir
Artvin’de ihmaller katletti: 8 ölü
“Hopa yapay yolla oluşturulmuş bir felakettir”
Sınıf savaşını büyütecek bir hazırlık içine girmeliyiz
Yaşasın işçilerin birliği, hakların kardeşliği!
“Neden TOMİS’i seçtim?”
Devletin Kürt açılımı
Yıkıcı savaşın hedefindeki Suriye halkları emperyalistlere, cihatçı çetelere ve suç ortaklarına karşı direniyor!
Yunanistan’da yeni bir döneme doğru
Ortadoğu’da emekçiler sokakta
Göçmenlere saldırılar artarak sürüyor
Kapitalizm işçileri katlediyor
Hema ve Denfa’da 2 Eylül’de greve gidiliyor
SKE: İhanet sözleşmesini yırtıp atalım!
Karanlıkta uyananların ortak rüyası - T. Kor
Grev dayanışması da Denizler’i anmak da suç(!)
DGB MYK Ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi
Kadın katiline yargı koruması
“Düşmana vereceğimiz en güzel cevap olacaktır festivalimiz”
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DGB MYK Ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi

 

DGB Merkezi Yürütme Kurulu Yaz Kampı’nın ardından ikinci kez bir araya geldi. MYK toplantısında öncelikle geride kalan yaz döneminin değerlendirmesi yapıldı, gençlik hareketinin tablosu ve DGB çalışmaları ele alındı.

Bu kapsamda ilk olarak Suruç katliamının ardından gelişen eylemlikler, DGB’nin toplam sürece müdahalesi ve kayıt dönemi pratikleri tartışıldı. Verili tablo üzerinden yaz dönemi planlamalarının daha güçlü yapılması gerektiği, gelişen süreçlere müdahale bakımından bunun kritik bir önemde olduğu; özellikle kamp sonrası yaşanabilecek zayıflama ve dağınıklığın da ancak bu yolla önlenebileceği vurgulandı.

Toplantının bir diğer başlığını ise son günlerde yaşanan önemli toplumsal ve siyasal gelişmeler oluşturdu. Bu kapsamda emperyalist saldırganlık, her geçen gün tırmandırılan kirli savaş uygulamaları ve artan devlet terörü gündemleri ve gençliği kesen yönleri ayrıntılı bir şekilde tartışıldı. Özellikle emperyalist saldırganlık üzerinden etkin bir antiemperyalist mücadele pratiğinin ortaya konmasının önemi ortaya kondu. Bu konuda DGB’ye düşen sorumlulukların altı bir kez daha çizildi. Gençliğin eğitim ve yaşam alanlarını kesen boyutuyla emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı etkin bir propaganda çalışması başlatma kararı alındı. “Savaşa değil eğitime bütçe”, “Emperyalizmin ve kirli savaşların askeri olmayacağız!” vb. çağrılar, propaganda çalışmasının öne çıkarılacak başlıkları olarak belirlendi. Yanı sıra savaş tezkeresinin uzatılmasına yönelik girişimler karşısında “Savaş tezkeresi iptal edilsin!” şiarı ile bir çalışma başlatma ve tezkere gündeminin TBMM’ye geldiği günde tüm yerellerde eylem yapma kararı alındı.

Bu aynı dönem içerisinde “Kayıtsız kalma!” kampanyasını da devam ettirme kararı alan MYK, kampanya başlığını “Emperyalist saldırganlığa, kirli savaşa, devlet terörüne kayıtsız kalma!” şeklinde tanımladı. Ancak tüm bu gündemler üzerinden “kayıtsız kalma” çağırısını bir eylem ve örgütlenme çağırısıyla birleştirmenin önemi ortaya kondu.

MYK toplantısının bir diğer gündemi ise okul açılış dönemi oldu. Açılış dönemi içerisinde yukarıdaki gündemler üzerinden bir çalışma yapma kararı alan MYK; bu dönem kullanılacak araç ve yöntemleri de belirledi. Bu kapsamda bildiri, afiş ve duvar gazeteleri hazırlanacak. Yine DGB’nin tanıtımı kapsamında DGB ilke ve işleyiş metninin yer aldığı bir broşür hazırlanacak. Yanı sıra emperyalist savaş ve saldırganlık gündemli bir broşür hazırlanarak antiemperyalist mücadeleyi büyütme çağırısı yapılacak. Yine açılış dönemi içerisinde tüm yerellerde tanışma etkinlikleri, piknikler, meclis toplantıları ve kitle etkinlikleri gerçekleştirilecek.

MYK’mız, Ağustos toplantısında ayrıca Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Meclisi ile Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Genel Kurul hazırlıklarını da ayrıntılı tartışmalara konu etti. Bu önemli iki etkinliğin gündemleri ve örgütlenme süreci üzerinden alınan kararların önümüzdeki günlerde toplanacak olan yerel meclislerde tartışılması ve güçlü bir ön hazırlığa konu edilmesi kararlaştırıldı.

MYK toplantımızda eğitim çalışması gündemi de canlı ve verimli tartışmalara konu edildi. Bu kapsamda “antiemperyalist mücadele ve devrimci tutum”, “ulusal soruna devrimci yaklaşım”, “kadın sorununa devrimci yaklaşım” ve “çevre sorunu ve devrim” başlıkları üzerinden önümüzdeki sömestr dönemi ile birlikte seminerler gerçekleştirme kararı alındı. Bu gündemler üzerinden bir okuma programı hazırlayacak olan MYK’mız, tüm yerellere bu programı iletecek ve seminerleri kolektif bir eğitim faaliyeti olarak örgütleyecek.

MYK toplantısının bir diğer önemli gündemi ise kamp çalışmasının ayrıntılı değerlendirilmesi oldu. Her ne kadar bir önceki MYK toplantısında kamp gündemi tartışılmış ve genel hatları ile belli sonuçlara varılmış olsa da; bu önemli etkinliği ve ortaya çıkan olumlu-olumsuz deneyimleri çeşitli vesilelerle tartışmanın bir ihtiyaç olduğu açık. Bu nedenle MYK toplantımızda bir kez daha ayrıntılı bir kamp tartışması gerçekleştirildi. Eksiklikler ve yeni dönemde aşılması gereken sorun alanları bir kez daha ortaya kondu. Bu konuda tüm DGB’lilerin ve DGB organlarının üzerine büyük sorumluluklar düştüğünün altı çizildi. Yine bu vesileyle usul ve işleyiş planında aksayan süreçler ele alındı ve çalışmanın oturtulması gereken yanları tanımlandı.

MYK toplantımızda merkezi web sitesi sorunu, sosyal medyanın kullanımı ve fanzinler başlıkları üzerinden yayın gündemli bir tartışma yürütüldü. Bu konuda uzun bir süredir devam eden site sorununun çözümü konusunda önümüzdeki günlerde somut adımların atılması kararı alındı. Tartışmalar içerisinde sosyal medyanın kullanımı konusunda bir disipline gidilmesi gerekliliği de vurgulandı. Özellikle okul açılış döneminin yerel fanzinlerle karşılanmasının önemli olduğunun altı çizildi.

MYK’mız son bir gündem olarak merkezi bütçe ve bu konuda neler yapılabileceği üzerinden bir tartışma yürüttü.

DGB Merkezi Yürütme Kurulu

Ağustos 2015

 

 

 

 

Ankara’da devrimci faaliyet

 

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) Kızılay’da devrimci faaliyeti hız kesmeden sürdürüyor.

25 Ağustos’ta Konur Sokak’ta açılan stand ile Kızıl Bayrak ve Greif Direnişi kitabının satışı gerçekleştirildi. Gün boyu pek çok emekçi ile son dönemde artan operasyonlar, 4 sınıf devrimcisi dahil toplumun muhalif güçlerine yönelik tutuklama terörü ve bir gün önce Tuzluçayır’da yaşanan faşist provokasyon ile devletin faşist çeteleri sokağa salması üzerine sohbet edildi.

DLB’den Devrim Okulları’na çağrı 

Devrimci Liseliler Birliği (DLB), liselilerin güncel sorunlarını ve yeni dönemin mücadele politikalarını tartışacakları Devrim Okulları’nın çağrısını Kızılay’da sürekli yürüttükleri stand faaliyetiyle yükseltmeye devam etti.

Devrim Okulları’na çağrı bildirisi, 24 ve 25 Ağustos’ta Konur Sokak’ta açılan DLB standı ile liselilere ulaştırıldı. Standın etrafını DLB flamaları ile donatan DLB’liler, pek çok genç emekçi ve öğrenci ile etkin tartışmalar yürüttüler. Standda Liselilerin Sesi ile liselilerin el emeği üretimleri olan bilekliklerin satışı gerçekleştirildi.

Kızıl Bayrak / Ankara

 
§