13 Şubat 2015
Sayı: KB 2015/06

Sınıfın devrimci baharını örgütlemek
Sınıfın direnişini büyütelim!
Sınıf hareketinde yeni bir döneme doğru
Daha derin kazıyoruz! - B. Olgun
Türk-İş, Yol-İş ve AKP'nin komisyon manevrası
Boytaş işçilerinin fiili grevi ve gösterdikleri
Bini aşkın işçi ve emekçi 'İşgal Grev Direniş Gecesi'nde buluştu
Devrimci işçi kürsüsü
Onların maceraları...
MİB MYK Şubat ayı toplantısı
Ejot Baştemsilcisi İlker Tetik: Fırtınayı dindirdiler
Reformizm ve devrim - 1 - H. Fırat
Avrupa: İşçi hareketi ve parlamentarist hayaller - A. Eren
Syriza ve Podemos: Gelecek için dersler
‘Uluslararasılaşan sermayeye karşı uluslararası işçi hareketi’
Obama savaş yetkisi istedi
Akdeniz’de kemer sıkma ve ölüm!
Bilecik’te seramik işçileri ayakta
Yasaklara, asimilasyona karşı on binler Kadıköy’deydi
Avukatlardan adalet nöbeti
Hasta tutsak Erdoğdu’ya getir-götür işkencesi
Twitter’ın Şeffaflık Raporu şaşırtmadı
Kadına yönelik aşağılamalar sürüyor
İşgal ateşi ile Şubat’ı ısıtanlara…
DGB Türkiye Meclisi toplandı
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DGB Türkiye Meclisi toplandı...

Gücümüz birliğimizde!

 

Genel kurulumuzdan sonraki ilk Türkiye Meclisimiz 15 ilden yoldaşlarımızın katılımıyla toplandı. Genel kuruldan bugüne kadar geçen süreci değerlendirdiğimiz, toplumsal yaşamda ve gençlik hareketi cephesinde yaşanan güncel gelişmeleri tartıştığımız meclis toplantımızda; okulların açılış süreci, DGB tanıtım faaliyeti, bahar dönemi çalışmaları ve yaz kampına dair planlamalar yapıldı.

Mevcut gündemler üzerinden canlı tartışmaların yaşandığı meclis toplantımızda şu değerlendirme ve kararlara varıldı:

* Dünya çapında düzenin krizlerle, bunalımlarla debelendiği, baskının ve saldırganlığın gittikçe arttığı bir dönemden geçmekteyiz. Emperyalistler ve işbirlikçileri eliyle halklara büyük acı ve yıkım getiren savaş ve saldırganlık her geçen gün tırmanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra düzen güçleri gelişecek sınıf ve kitle hareketlerinin önünü alabilmek için baskı yasaları çıkartmakta, polis devleti uygulamaları giderek yoğunlaşmaktadır.

Bunların Türkiye'ye yansımaları ise; bütün bir toplumu hedef alan “İç Güvenlik Paketi” ile gençliği kuşatmak için gündeme gelen Yeni YÖK Yasası vb. uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Faşist, dinci-gerici saldırılarla kitleler yıldırılmaya çalışılmaktadır. Bir dizi üniversitede yaşanan saldırılar bunun örneğidir. Aynı anda bir dizi bahaneyle gençliğe yönelik gerçekleşen saldırılar kendinden menkul değil, planlı devlet organizasyonlarıdır. Bu bilinçle hareket eden birliğimiz gençliğin özgürleşmesinin mücadelede, gençliğin baskılara karşı örgütlenmesinde olduğunu ortaya koymaktadır.

* İlk ortaya çıkışımızla beraber gençlik mücadelesinin sınıf mücadelesinin bir parçası olması gerektiği bakışını ortaya koyduk. Kuruluşumuzdan bugüne sınıf hareketi cephesinde yaşanan bir dizi gelişme; 29 Ocak'ta gerçekleşen metal grevi, mevzilerde süren işçi direnişleri, Greif fabrika işgalinin yıldönümünde gerçekleşen “Kavel'den Greif'e... İşgal, Grev, Direniş Gecesi” DGB olarak önümüze aldığımız, bir parçası olduğumuz gündemlerdi. Sınıf gündemlerini gençliğe taşımak, gençliği sınıf mücadelesinin bir parçası haline getirmek, genç işçileri örgütlemek hedefimiz meclisimiz tarafından tekrardan ortaya konmuştur.

* Düzenin eğitim alanındaki güncel saldırılarından biri olan katlamalı har(a)ç üzerinden paralı eğitimi gündemine alan, bir dizi yerelde forumların, eylemlerin bir parçası olan birliğimiz; önümüzdeki dönem de üniversitelerde bu çalışmalara yoğunlaşacaktır. Meclisimiz, bu konuda bir komisyon üzerinden görevlendirmeye giderek katlamalı har(a)çlar ve paralı eğitim üzerine bir çalışmayı önüne koymuştur. Bu komisyonun yanı sıra tüm yerellerden katlamalı har(a)ç uygulamalarına dair bilgilerin akışı çerçevesinde ortak bir bakışın oluşturulması karara bağlanmıştır.

Gelişmeler ışığında refleks eylem ve etkinliklerin örgütlenmesi bir prensip kararı olarak alınmıştır.

Sorunu katlamalı har(a)çlara sıkıştırmayan, paralı eğitimin sadece
har(a)çlardan ibaret olmadığını, düzenin eğitimi bir piyasa alanı ve meta olarak gördüğü gerçeğini işleyen, katlamalı har(a)çlarla bir soygun gerçekleştiğini ve gençliğin baskı altına alınmaya çalışıldığını ortaya koyan bir çalışma öreceğiz.

* Genel Kurulumuzun ardından DGB’yi etkin bir şekilde gençlik kitlelerine tanıtma kararı almıştık. Bu açıdan belli adımlar attık. Fakat henüz istediğimiz düzeyde bir tanıtım faaliyeti örgütleyebilmiş değiliz. Bu kapsamda meclisimiz DGB tanıtım faaliyetini; “Emperyalist-kapitalist barbarlığa, gerici-faşist ablukaya karşı gücümüz birliğimizdir!” temel şiarı üzerinden çıkarttığımız afişler, pullar, bildiri ve broşürlerle temel politik yaklaşımımızı, ilkelerimizi, işleyişimizi bir örgütlenme çağrısı ile birleştirerek gerçekleştirme kararı almış bulunuyor. Bu dönem içerisinde etkin bir propaganda faaliyetinin yanı sıra, eylemli bir mücadele pratiği üzerinden DGB’yi gençlik içerisinde öne çıkaran bir tutumla hareket edeceğiz.

* DGB, önümüzdeki hareketli ve yoğun bahar dönemi boyunca düzen güçlerinin tüm saldırılarına karşı bütünlüklü bir bakışla hareket edecektir. Faşist saldırıları gerçekleştiren de, katlamalı har(a)çları getiren de, metal grevini yasaklayan da, işçileri katleden de aynı düzendir bakışı üzerinden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. “Gençliğin devrimci baharını örgütlüyoruz!” bakışıyla hareket edecek, 1 Mayıs'a kadarki süreci “Düzene karşı devrim!” ve “Gücümüz birliğimizdir!” şiarlarıyla örgütlenme seferberliğine dönüştüreceğiz.

* Bu kapsamda DGB olarak 8 Mart, Newroz, Gazi, Beyazıt ve Halepçe katliamları, Kızıldere ve 1 Mayıs gibi tarihsel öneme sahip mücadele gündemlerini, hem tarihsel ve sınıfsal içeriği üzerinden hem de güncel gelişmeler aynasında ele alarak örgütleyeceğiz. Bahar dönemi gündemlerini tüm faaliyet alanlarında seminerler, toplantılar, eylem ve etkinliklere konu edeceğiz.

1 Mayıs'a kadar örülecek güçlü bir çalışmayla birliğimizin ete-kemiğe büründürüleceği, bahar döneminin finali olarak 1 Mayıs'a güçlü bir hazırlığın bahar sürecinin güçlü geçirilmesinden geçtiğini ortaya koyan birliğimiz, işçi sınıfının bu tarihsel öneme sahip gününde yasak zincirlerini kırmak için alanlarda olacaktır.

* Yayın gündemi kapsamında mevcut pratiğimiz değerlendirilirken merkezi olarak kullandığımız Facebook sayfasının güçlendirilmesi, yerellerden beslenmesi, sitemizin hayata geçirilmesi, yerel fanzinlerin güçlendirilmesi kararları alındı. Bu konulardaki eksiklikler masaya yatırıldı, somut planlamalar yapıldı. Bir dizi yerelde hayata geçirilen fanzinlerin olanaklı ve ihtiyaç olan tüm yerellerde bir örgütlenme ve gençlik hareketine müdahale aracı olarak kullanılması tartışıldı.

* Yazın gerçekleştirilecek kampa dair ilk tartışmaları yapan meclisimiz kampın örgütlenmesi için somut ilk adımların planlamasını yapmıştır. Bu planlamaya göre, öncelikle kampı gerçekleştirebileceğimiz yerlerin araştırılması, ikinci olarak kamp açısından en uygun tarihin belirlenmesi, tarih ve yer netleştikten sonra ise önümüzdeki toplantılarda kampın içeriğinin ve ön hazırlık sürecinin planlanması karar altına alınmıştır.

* Meclisimizde aldığımız kararların hayata geçirilmesi, yerel ayaklarının örülmesi üzerinden Mart ayının ilk haftası yerel meclislerin toplanması, Mart ortasında ise MYK toplantısının yapılması karara bağlanmıştır. Kampa uzanan süreç içerisinde Türkiye Meclisimiz Mayıs ayı içerisinde bir kez daha toplanacaktır.

DGB olarak güçlü ve işlevsel bir meclis toplantısı geçirmiş bulunmaktayız. 15 farklı ilden katılımın olması, hemen herkesin tartışmalara katılması ve somut öneriler üzerinden tartışmaların yürütülmesi meclisimizi verimli kılmıştır. Şimdi önümüzde bütün bu tartışmaları ve kararları yerellerimize taşımak, somutlamak, güçlü pratikler üzerinden hayata geçirmek sorumluluğu bulunmaktadır. Meclisimizin yaptığı tartışmaların ve aldığı kararların gerçek gücünü, gerçek sonuçlarını mücadele içerisinde göreceğiz.

DGB Türkiye Meclisi

10 Şubat 2015

 
§