25 Ocak 2013
Sayı: KB 2013/04

 Kızıl Bayrak'tan
Polis devletinde devlet terörü haftası
AKP destekli silahlı çetelerden Serêkaniyê’ye saldırı
Devletin “demokrasi” makyajının son kalıntıları da dökülürken
Devlet terörüne karşı eylem güncesi
ÇHD İstanbul Şube Yöneticisi Ş. Ceren Uysal ile saldırılar üzerine
ÇHD İstanbul Şube yöneticisi Av. Gülvin Aydın ile devlet terörünü konuştuk
Hrant Dink eylem ve etkinliklerle anıldı
Türk Metalciler Kızıl Bayrak’a dava açtı
Sermaye hükümeti Ulusal İstihdam Stratejisi’ne start veriyor
UİS operasyonunda son perde
Karayolları’nda özelleştirme saldırısını durdurmak için ileri!
Daiyang-SK Metal işçileri açlık grevine başladı
İTO/Teknopark işçileri ücretlerini almakta kararlılar
TKİP IV. Kongresi sunumları.../3
“Geleceğin kıtasında” yeni bir savaş, eski bir sömürge
Doğanın metalaştırılması ve finansallaştırılması / Volkan Yaraşır
Güney Afrika deneyiminin gösterdikleri / S. Eren
İsrail seçimleri
ODTÜ’nün coşkusuyla gençliğin devrimci kavgasını büyütelim!
“Devrimci Kadın Kurultayı”na yürürken
Kadınların sağlıklı koşullarda kürtaj hakları kısıtlanamaz
Devrimci kadınlar kurultaya hazırlanıyor
Devlet terörüne karşı direniş ateşini her yere yayalım!
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

 “Terör operasyonu” adı altında bir dizi devrimci kurumun basılıp talan edildiği, ÇHD'li ve HBB'li devrimci avukatların gözaltına alınıp tutuklandığı, grevdeki Daiyang-SK işçilerine ve ücret alacakları için direnen İTO-Teknopark işçilerine dizginsiz bir polis terörünün uygulandığı, başta sınıf devrimcileri olmak üzere bir dizi yerde emperyalist savaş ve NATO'ya karşı sokağa çıkan güçlere yönelik saldırıların ardı arkasının kesilmediği bir haftayı geride bıraktık.

İçinde bulunduğumuz tarihsel dönemin olguları ve bu son gelişmeler, toplumun direnen, mücadele eden kesimlerini hedef alan faşist devlet terörünün her geçen gün tırmanacağını gösteriyor.

Bununla birlikte, başta devrimci ve ilerici sol güçler olmak üzere, işçilerin ve emekçilerin bu saldırılar karşısında ortaya koyduğu direnme çizgisi, gelişmelerin bir başka kritik halkasını oluşturuyor. Polis komplosuyla gözaltına alınan ve tutuklanan devrimci avukatların militan direnişi ve bu direnişin politik muhtevası, sermaye devletinin saldırılarını ve hesaplarını şimdiden bozmuş görünüyor. Zira binlerce insanın devrimci avukatları sahiplenmesinin gerisinde bu direngen tutum ve dik duruş yer alıyor.

Benzer bir süreç sınıf cephesinde yaşanıyor. Başta Daiyang ve Teknopark olmak üzere bir dizi direniş şahsında hakları için mücadele eden işçiler, uygulanan polis terörüne ve zorbalığa karşı büyük bir kararlılık gösteriyorlar. Sermaye devletinin azgın saldırılarına karşı militan bir tutumla yanıt veren işçiler, sonuç almaya, haklarını kazanmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Önümüzdeki dönemde başta UİS olmak üzere, sermayenin işçi sınıfına tam kölelik dayatan saldırılarına karşı genel bir direniş hattı örmek, deyim yerindeyse bütün bir işçi sınıfı sathına bu direngen tutumu yaymak büyük bir önem taşıyor.

Bununla birlikte, sermaye devletinin giderek yoğunlaşan faşist terörünü geri püskürtmenin yolu da sınıfın direnme iradesini güçlendirmek ve yaygınlaştırmaktan, işçileri, emekçileri ve gençleri bu tutum etrafında direnme çizgisine kazanmaktan geçiyor. Başta sınıf devrimcileri olmak üzere tüm devrimci ve ilerici sol güçler, dönemin görev sorumluluklarını bu çerçevede ele almalı ve faşist devlet terörüne karşı mücadeleyi büyütmelidir.

***

Devrimci Kadın Kurultayı'na artık sayılı günler kaldı. Devrimci baharın öngünlerinde toplanacak olan kurultayın başarısı, başta 8 Mart olmak üzere tüm bahar sürecine güçlü girebilmek bakımından bir ilk adımı oluşturuyor. Dolayısıyla kurultayın başarısı sonraki çalışmaları doğrudan etkileyecektir.

Geride kalan sınırlı zaman diliminde sınıf devrimcileri, giderek yoğunlaşan kurultay hazırlıklarını bu bakışla ele almalı ve bahar sürecinin bütünlüğü içerisinde bir faaliyete konu edebilmelidirler.

***

Ekim Gençliği dergisinin Ocak 2013 tarihli 142. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği dergisini kitapçılardan ve Eksen Yayıncılık bürolarından temin edebilirler.