16 Kasım 2012
Sayı: SİKB 2012/12 (45)

 Kızıl Bayrak'tan
Büyük metal hareketliliği ve Renault deneyimi
Açlık grevindeki tutsaklar ölüm sınırında!
Açlık greviyle eylemli dayanışma büyüyor
HDK 2. Genel Kurulu üzerine
Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu
Kandil çok soğuktu!
DHF’den açıklama
Kiğılı davasında ilk duruşma
Türk Metal’e Renault’da büyük öfke
Oyak-Renault’da
yaşananların gösterdiği
Metal işçisinin MESS-Türk Metal ittifakını yıkmaktan başka çaresi yoktur!
Ankara’da 25. yıl coşkusu
Geceye gelen mesajlardan
Katledilişinin 3. yıldönümünde komünist işçi Alaattin Karadağ’ın devrimci anısına
İzmir İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Gecesi üzerine
"TOHUM" şöleni gerçekleşti
Suriye’ye yönelik gerici ablukaya karşı anti-emperyalist
mücadeleyi yükseltelim!
Avrupa’da şalterler indi hayat durdu
Avrupa’da açlık grevi ile dayanışma eylemleri
YÖK düzeni yeni taslağı piyasaya sürdü
Gençlik faşist baskılara boyun eğmeyecek!
50’li yıllar İstanbul’unda
“gurbet kuşları”
Taksim yalanı
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...Onbinlerce metal işçisinin çalışma ve yaşam koşullarınının belirleneceği grup metal TİS’leri, geçtiğimiz dönem içerisinde yaşanan yetki sorunu üzerinden belirsiz kalmış, bu aynı süreç metal patronlarına zaman kazandırırken Türk Metal çetesini de rahatlatan bir etkene dönüşmüştü. Zira yetkilerin belirsiz kalması, sürecin hareketsiz ve durgun seyretmesini de peşinden getirmişti.

Fakat yetki sorunu geride kaldıktan sonra, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Türk Metal’in TİS taslaklarını açıklamasıyla birlikte metal işçileri cephesinden ilk tepkiler ve eylemli süreçler de gündeme gelmeye başladı. Özellikle Türk Metal çetesinin yeni bir ihanet belgesi olan TİS taslağına karşı metal işçilerinin ortaya koyduğu tepkiler hızla ileri eylem biçimlerine dönüştü. Arçelik işçilerinin yürüyüşüyle başlayan süreç Renault işçilerinin iş bırakma ve fabrikayı terk etmeme eylemleri ile doruğa ulaştı.

TİS taslaklarının ilanıyla birlikte cereyan eden bu olaylar, önümüzdeki günlerde grup TİS’leri ekseninde yaşanacak gelişmelere de ışık tutmakta, sınıf devrimcilerine ve ilerici-öncü sınıf güçlerine yeni görev ve sorumlulukklar yüklemektedir. Metal işçilerinin Türk Metal çetesinin saltanatına ve ihanetçi tutumuna karşı gelişen hoşnutsuzluğunu bilinçli ve örgütlü bir sınıf tavrına dönüştürmek bu görevlerin ilk sırasında yer almaktadır.

***

Kürt siyasi tutsakların açlık grevi kararlılıkla sürerken, dışarıda eyleme yönelik destek de gün geçtikçe büyüyor. Kürt halkı zindanlarda süren direnişi tüm baskı ve azgın devlet terörüne rağmen onbinlerle sahipleniyor. Yanı sıra Kürt politikacılar ve milletvekilleri de direnişi dışarıda büyütmek için süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlamış bulunuyor. Bu açıdan Türk sermaye devleti her geçen gün daha da köşeye sıkışıyor ve saldırganlaşıyor.

Gelinen aşamada haklı ve meşru talepler üzerinden devam eden açlık grevinin kazanımı için ortaya konulan çabayı yükseltmek, taleplerin karşılanması doğrultusunda sonuç alıcı bir mücadele hattı örmek yakıcı bir ihtiyaç olarak önümüzde duruyor.

***

Komünist hareketin 25. yılı vesilesiyle gündeme gelen politik kitle etkinliklerinin ikincisi Ankara’da gerçekleşti. 25 yılın birikimi ve coşkusu Ankara’lı işçilerin, emekçilerin ve gençlerin emperyalist savaşa ve kapitalist sömürüye karşı buluştuğu etkinlik kürsüsünden bir kez daha yansıdı. Gazetemizin bu sayısında Ankara’da yapılan etkinliğe geniş bir yer ayırıyoruz.