07 Eylül 2012
Sayı: SİKB 2012/03 (36)

 Kızıl Bayrak'tan
Devrimci anti-emperyalist mücadele,
görevler, sorumluluklar
Düzenin inkar ve imha saldırıları
İcazetle iş yapan taşeronların
sonu hezimettir!
Türk sermaye devletinden
BM’ye işgal çağrısı!
12 Eylül düzeni AKP eliyle sürüyor!
Sınıfın gerçek örgütlülüklerini
oluşturma görevi
Kayseri’de kıdem tazminatı ve özelleştirme sempozyumu
Maltepe taşeron işçilerinden işgal!
ADÖKSAN’da bekleyiş başladı
“Gerçek bir sendikal örgütlülük kurmayı hedefliyoruz”
Hobim’de sendika düşmanlığına
Güncel gelişmeler ışığında gençlik içinde anti-emperyalist mücadele
Genç Sen ve tutumumuz üzerine
Ekim Gençliği’nin kayıt dönemi çalışmalarından
Gençlik harçlara karşı alanlarda!
Emekçiler emperyalizme ve kirli savaşa karşı alanlarda
1 Eylül’de emperyalist savaş ve saldırganlığa öfke
Avrupa’da 1 Eylül eylem ve etkinliklerinden
Sermayenin zulmüne karşı direniş ateşi!
Taksim’de “4+4+4’ü durduracağız” yürüyüşü
İzmir’de “demokrasi, sosyalizm ve anayasa” semineri
Polis terörü hız kesmiyor!
Türkiye silah ticaretinde 8.,
eğitim ve sağlıkta sonuncu
Devlet tecavüzcüleri korumaya devam ediyor!
Yarın çok güzel olacak
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...Dinci-gerici AKP iktidarının dayattığı “4+4+4” ile ilgili tartışmalar bir süredir ülkenin ana gündemlerinden birisini oluşturuyor. Gelinen aşamada sermayenin ve AKP iktidarının eğitim alanında gündeme getirdiği 4+4+4 saldırısı, yeni eğitim-öğretim döneminde uygulanmaya başlanacak. Böylece eğitimin tamamen gericileştirilmesi ve ticarileştirilmesinin önünü açan, çocuk işçiliği yaygınlaştıracak olan, kız çocuklarının eğitim hakkını tehdit eden, toplamında geleceğimizin karartılması anlamına gelen kapsamlı bir saldırı süreci ile karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz.

Eğitim alanında gündeme gelen çok yönlü saldırıların yeni bir halkası olan 4+4+4 sistemi ile bir taraftan dinci-gerici ideolojinin toplumun genç kuşaklarına daha etkin bir şekilde sirayet ettirilmesi, Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle “dindar bir nesil” yetiştirilmesi amaçlanırken, öte taraftan sermayeye nitelikli ve ucuz iş gücü yaratmak hedefleniyor.

Tüm bu sebeplerle 4+4+4 saldırısının geri püskürtülmesi, dinci-gerici AKP iktidarının yaratmak istediği karanlığın dağıtılması için önemli bir yerde durmaktadır. Zira söz konusu olan çocuklarımız şahsında geleceğimizdir. Bu doğrultuda 15 Eylül'de Ankara'da yapılacak olan miting önemli bir yerde durmaktadır. Sınıf devrimcileri 15 Eylül mitingini 4+4+4 saldırısına karşı emekçilerde birikmiş hoşnutsuzluğu ve tepkileri açığa çıkarmak ve örgütlemek bakışıyla ele almalı, bulundukları yerellerde miting çalışmasını bu bakışla hayata geçirmek için azami bir çaba ortaya koymalıdır.

İçerisinden geçilen siyasal süreç hesaba katıldığında 15 Eylül mitinginin temel gündemlerinden birisinin de emperyalist savaş ve saldırganlık olacağından kuşku duymamak gerekiyor. Bu bağlamda miting, içeride emekçilere dönük sosyal-iktisadi saldırılara karşı, dışarda emperyalizm adına yürütülen savaş taşeronluğuna karşı mücadeleyi büyütmek için önemli bir fırsat olarak önümüzde durmaktadır. Dolayısıyla sınıf devrimcileri 15 Eylül Ankara mitingini aynı zamanda emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı bir içerikle ele almalı, mitinge yönelik hazırlıklarını bu bakış üzerinden şekillendirmeli ve hızlandırmalıdır.

***

Aylık Sosyalist Gençlik Dergisi Ekim Gençliği’nin Eylül 2012 tarihli 139. sayısı çıktı. Derginin yeni sayısını kitapçılardan ve Eksen Yayıncılık bürolarından temin edebilirsiniz.