24 Şubat 2012
Sayı: SYKB 2012/08

 Kızıl Bayrak'tan
Sermaye iktidarı
kıdem tazminatına el atmaya hazırlanıyor
Faşist baskı ve zorbalıkla toplumsal mücadelenin önü alınamayacak!
Dinci-gerici güçler arasında uzlaşma
Dinci-Amerikancı rejim ırkçı-inkarcı politikada ısrarlı
Roboski’nin sorumluluğundan kurtulamazsınız!
Kürt halkı ‘anadil’ talebiyle
sokaklara çıktı
“Örgütlenmeli ve sonuna kadar
mücadele etmeliyiz!”
“Katil NATO, işbirlikçi-uşak TC!”
Maliye emekçilerinden
1 günlük grev
“Kadınlar evde,
işyerinde direnişte”
“Örgütlenmeyi Çiğli Organize’ye yaymalıyız”
İMO’da direniş başladı!
Taşeron işçileri hakları için
Ankara yolunda
Bahar süreci ve
kitle çalışması üzerine
BDSP’nin 8 Mart
etkinlikleri programı..
Emekçi kadınlara
devrimci 8 Mart çağrısı....
BDSP’nin devrimci bahar çalışmalarından.
TC ve kriz süreci - Volkan Yaraşır
Sokak eylemleri
Romanya’da hükümeti devirdi
Dünya çapında grevler
Cumhurbaşkanı Wulff’un istifası ve sonrası
Almanya’da metal işkolu toplu iş sözleşmeleri başladı
Kavganın baharında gençliği
devrime kazanalım!.
İstanbul Eğitim-Sen 6 Nol Şube
Başkanı İsmet Akça ile konuştuk
Devrimci müzik çalışması üzerine
Bir yağma, talan ve rant projesi: Haydarpaşa
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

 Sermaye hükümeti AKP kıdem tazminatının gaspı saldırısını yeniden gündeme getirdi. Son Üçlü Danışma Kurulu toplantısında konuşan Çalışma Bakanı, Türk-İş ve Hak-İş'e kıdem tazminatının fona devri konusunda görüş bildirmeleri için 23 Şubat'ı son tarih olarak gösterdi. Bu tarihten hemen sonra AKP hükümetinin kıdem tazminatının gaspına ilişkin yasal düzenlemeleri meclise getireceği ifade ediliyor. Sendikalar cephesindeki ihanet çemberi ve suskunluk fesadı, dinci-parti AKP'nin böylesi kapsamlı bir saldırıya girişmesini kolaylaştırıyor.

Öte yandan, sermaye devleti Kürt hareketine ve devrimci-ilerici sol güçlere dizginsizce saldırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta “KCK operasyonları” kapsamında aralarında KESK'lilerin de olduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı, onlarcası tutuklandı. Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 13. yıldönümünde azgın devlet terörüne rağmen alanlara çıkan Kürt halkı ise bir kez daha 'direniş' mesajı verdi. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Kürt sorununda 'düzen içi çözüm' beklentisinin ifadesi olan 8 maddelik öneri paketi sundu. Söz konusu gelişmeler, “Kürt hareketinin sorunu direnme kapasitesinde değil fakat izlediği stratejik çizgidedir” tespitinin doğruluğuna da bir kez daha işaret etmiş oluyor.

İktidar ve rant paylaşımı uğruna kavgaya tutuşan dinci-gerici koalisyonun tarafları, Kürt halkına ve işçi-emekçilere dönük saldırılar söz konusu olduğunda “kutsal ittifaka” dört elle sarılmakta gecikmiyorlar. Kürt sorunundaki imha-inkar ve asimilasyon politikasını derinleştiren, işçi ve emekçilere dayattığı sefaleti ise daha da ağırlaştıran sermaye iktidarının bahar dönemiyle birlikte yoğunlaştırma ihtiyacı duyduğu bu saldırganlık, açık ki tüm gerilimlere rağmen dinci-gerici koalisyon eliyle sürdürülmeye devam edecek.

Kürt halkı ile işçi ve emekçi kitleleri bahar süreciyle birlikte böylesi bir tablo beklerken, saldırıların vardığı nokta, gaspedilmeye çalışılan hakların kritik boyutu ve düzenin iç gerilimleri bu cendereyi devrimci bir eksende aşmak için fazlasıyla olanak bulunduğunu gösteriyor. Bu açıdan Kürt halkının halihazırda süregelen direnme kararlılığını ve sınıfın saflarındaki mücadele eğilimlerini devrimci baharı kazanmanın olanaklarına çevirmek, devrimci güçler ve komünistler açısından yüklenilmesi gereken temel politik hattı oluşturuyor.

Sınıf devrimcileri, “sermayenin karanlığına karşı emeğin baharını kazanma” hedefi doğrultusunda bulundukları tüm alanlarda çok yönlü bir yüklenme içerisine girmiş bulunuyorlar. Baharı kızıllaştırmanın ilk durağı olan 8 Mart'ı tarihsel-sınıfsal özüne uygun bir şekilde kutlamak ve kitlesel-militan bir mücadele gününe çevirmek için kapsamlı bir çalışmayla emekçilere sesleniyorlar.

Sınıf devrimcileri, saldırıları püskürtmek ve devrimci baharı kazanmak için tüm güç ve olanaklarını seferber etmeye devam edecektir.

***

Direnişçi Maltepe Belediyesi taşeron işçilerinin Ankara yürüyüşü başladı. CHP’li Maltepe Belediyesi yönetiminin işten atma saldırısı ve taşeron köleliğine karşı CHP Genel Merkezi’ne yürüyüş başlatan işçiler, “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır!” şiarıyla mücadelelerini büyüterek sınıf kardeşlerine izlenmesi gereken yolu gösteriyorlar. Maltepe Belediyesi taşeron işçilerinin bu anlamlı mücadelesine destek olmak, direnişlerini farklı kentlerdeki işçi ve emekçilerin de gündemine sokmak, devrimci baharı kazanma iradesi açısından da oldukça önemli bir noktada duruyor.