19 Mart 2010
Sayı: SİKB 2010/12

 Kızıl Bayrak'tan
TEKEL Direnişi’nin ateşini 1 Mayıs’a ve 26 Mayıs’a taşıyalım
Güçlü bir grev-direniş süreci için taban örgütlülükleri oluşturulmalıdır!
Newroz’un isyan ateşi kızıllaştırılarak saldırılar yanıtlanmalıdır!
Metal İşçileri Birliği MYK’sının
Mart ayı toplantısı sonuçları
İzmir’de öncü TEKEL işçileri buluşması
Direnişçi TARİŞ işçileriyle
konuştuk..
İşçi ve emekçi hareketinden
Liseli gençlik çalışmasının
sorunları
Geleceksiz yaşamaya, güvencesiz çalışmaya karşı genel greve-direnişe
Devrimci kanı akıtanlar
akıttıkları kanda boğulacaklar!
Mart ayı katliamları lanetlendi!
Hüseyin Temiz sosyalizmin
günışığında yaşıyor!
Gençlik, 16 Mart’ta alanlardaydı..
Gençlik hareketinden
ABD Ortadoğu’da barışın değil, hegemonyanın peşindedir…
Afrika’daki açlığın kaynağı kapitalist barbarlık düzenidir!
Newroz ve Kürt halkının
trajedisi! - M. Can Yüce
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarının ardından
Tarihin gördüğü ilk işçi iktidarı Paris Komünü 139 yaşında
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

TEKEL işçileri 1 Nisan’da Ankara’ya yürümeye hazırlanıyor. TEKEL işçilerinin çeşitli kentlerde gerçekleştirdikleri eylem, etkinlik ve toplantılar AKP yöneticilerini, bakanlarını protesto etmeleri bunu göstermektedir. 78 günlük direniş okulundan geçen TEKEL işçileri haklarını kazanıncaya kadar direnme kararlılığını sürdürmektedir. TEKEL Direnişi’nin geçici olarak boşa çıkarıltılması bunu engelleyemeyecektir.

Sermaye ve işbirlikçi sendika bürokratları direnişi elbirliği ile bitirmişlerdi.

Direnişin elbirliğiyle bitirilmesi anında açıklama yapmak zorunda kalan Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, 1 Nisan’da 1000 TEKEL işçiyle tekrar Ankara’da olacaklarını belirtmişti. Bu açıklamada aynı zamanda tüm Türkiye’ye eylem alanına çevirerek daha etkili eylemileri gerçekleştireceklerinin de altını çizmişti. Ancak bu açıklamanın yapıldığı tarihten bugün sözü edilen etkili ve yaygın eylemler bir kez bile gündeme getirilmedi. Olduğu kadarıyla da öncü TEKEL işçilerinin inisiyatifiyle gerçekleşen eylemler oldu bunlar.

Açık ki sendika bürokratları direnişi ancak birtakım vaatlerde bulunarak bitirebileceklerini biliyorlardı ve bunda yanılmadılar. Danıştay’ın 4/C’yle ilgili olarak verdiği yürütmeyi durdurma kararını arkasına alarak direniş mevzisini düşürenler, bu arada çeşitli eylem kararını da almak zorunda kaldılar. Bunu yapmadan direniş mevzisini boşa çıkaramayacaklarını biliyorlardı. İşte şimdi bu eylemlerin uygulamaya geçirilmesi zamanıdır. Bu eylemlerden öncelikli olanı 1 Nisan Ankara eylemidir. Bu eyleme sayılı günler kalmasına rağmen anlamlı hiçbir çaba gösterilmemektedir. Zira sendika bürokrasisi sınırlı ve etkisi zayıf bir eylem olarak 1 Nisan’ı planlamış bulunuyor. Aynen 20 Şubat eylemi gibi. Ancak nasıl 20 Şubat’ta binler Ankara’ya yürüdüyse 1 Nisan’da da on binler Ankara’ya yürümelidir. Tüm hazırlıklar buna göre yapılmalıdır. Tüm ilerici ve sol güçler 1 Nisan’ı gündemine almalı, etkin bir hazırlığa konu etmelidirler. Zira 1 Mayıs’ın ön sürecine gelen 1 Nisan Ankara eylemi 1 Mayıs’a hazırlığın da bir ilk adımı olacaktır. On binlerin Ankara’ya yürüdüğü bir eylemle gündem yeniden TEKEL işçilerinin direnişiyle hareketlenecek, sınıf ve emekçi kitleleri 1 Mayıs’a eylemli bir sürecin güçlü zemini üzerinden gireceklerdir.

1 Nisan eyleminden birleşik, kitlesel ve devrimci 1 Mayıs’a, 1 Mayıs’tan 26 Mayıs genel eylemine doğru yükselen bir sürecin örgütlenmesi için bir an önce harekete geçilmelidir. Sınıf devrimcileri bulundukları tüm alanlarda bu perspektifle hareket etmeli, etkin, yaygın, enerjik ve inisiyatifli bir çaba ortaya koymalıdırlar. 1 Nisan Ankara eylemine hazırlık çalışmaları bunun başlangıcı olabilmelidir. Her zemin ve araç bunun için kullanılmalıdır.

1 Mayıs’ı 26 Mayıs eylemine başarıyla taşımanın yolu budur. 1 Mayıslar’ı 2 Mayıslar’a ilerletmenin yolu buradan geçmektedir.