31 Aralık 2010
Sayı: SİKB 2010/50

 Kızıl Bayrak'tan
2011 mücadele ve örgütlenmede
sıçrama yılı olmalıdır!
Amerikancı rejim siyonist İsrail’le arayı düzeltme telaşında
Torba yasasına karşı mücadele, engeller ve görevler
Mücadele fabrikalar düzeyinde sürecek!
Kampanya çalışmalarından..
Metal İşçileri Birliği Merkezi Yürütme Kurulu Ocak Ayı
Toplantısı Sonuçları
Metal işçisinin öfkesinden kurtulamayacaksınız!
Teklif reddedildi
eylemler sürüyor..
Buca direnişinde kritik aşama
2011 sınıf mücadelesinin
yükseltildiği bir yıl olmalıdır!.
Kriz derinleşirken sosyal mücadele büyüdü
2011 Sokağın, kavganın,
barikatın yılı
olacak! - Volkan Yaraşır
KESK’te genel kurullar
Sa-ba işçisi hakları ve
onuru için direniyor!
BERİCAP işçisi
örgütlülüğüne sahip çıktı
Üniversitelerden.
Ankara’da 15. yıl etkinliği
Maraş katliamı lanetlendi!
İsrail’in “dökme kurşun” vahşeti 2. yılında
Ölüm dalga dalga
hayatı kuşatıyor!.
“Kayıpların sorumlusu devlettir!”
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...


Elinizde tuttuğunuz Kızıl Bayrak bu yılın son sayısı.

Yayın yaşamı boyunca sosyalizm davasının ileri bir mevzisi olmanın bilinci ve sorumluluğuyla yayınını sürdüren Kızıl Bayrak bu yıl da nice zorluklara göğüs gererek dalgalanmaya devam etti.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl boyunca da, çıkan her sayımızda işçi sınıfı ve emekçilerin sesi ve soluğu olmaya çalıştık.

Sadece işçi sınıfının değil, toplumun sermaye tarafından ezilen, horlanan ve hakları çalınan kesimlerinin sesini duyurduk, mücadelelerine ortak olduk.

Meşru hak talepleri görmezden gelinip baskı ve zorla yıldırılmaya çalışılan Kürt halkıyla dayanışma içerisindeydik. Gelecek ve özgürlük talebiyle sokaklara çıkan gençliğin polis terörüyle boğulmasının, kapitalizmin kadın emeği ve bedeni üzerindeki çifte sömürüsünün karşısındaydık. Çevrenin kapitalist tekeller tarafından yağmalanmasına seyirci kalmadık...

İşte bu nedenle de yayın yaşamımızın tümünde olduğu gibi bu yıl da üzerimizdeki baskı ve terör eksik olmadı. Bu yıl da gazetemiz toplatıldı, ağır cezalara çarptırıldı, çalışan ve okurlarımıza yönelik baskı ve terör kesintisiz biçimde sürdü. Amaç Kızıl Bayrak'ı susturmak ve işçi ve emekçilerle buluşmasına engel olmaktı. Ancak saldırılar mücadele gücümüzü arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Kızıl Bayrak fabrikalarda, sanayi havzalarında, semtlerde ve okullarda dalgalanmaya devam etti.

İşte böyle zorlukları geride bırakarak yeni yıla “daha güçlü bir Kızıl Bayrak!” şiarıyla giriyoruz. Bu doğrultuda elimizden geleni yapacağız.

Kızıl Bayrak'ı güçlendirmek için yapılacak her türlü katkı ise büyük bir önem taşıyor. Okur ve yoldaşlarımızı bu bilinçle hareket etmeye çağırıyoruz.

Bu kapsamda en önemli sorumluluklardan biri ve hatta en önemlisi, Kızıl Bayrak'ı daha çok işçiye ve emekçiye taşımaktır. Özellikle dağıtım tekellerinin gazetemize sansür uyguladığı koşullarda bu daha da büyük bir önem taşımaktadır. Bunun için tüm okur ve yoldaşlarımızı Kızıl Bayrak'ı daha fazla sahiplenmeye, dağıtmaya, okumaya ve okutmaya çağırıyoruz.

Son olarak 2011 yılının sosyalizme giden yolda kazanımlarla dolu bir yıl olması dileğiyle, tüm okur ve yoldaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz.