21 Mayıs 2010
Sayı: SİKB 2010/20

 Kızıl Bayrak'tan
İşçi sınıfına ihanetin hesabı mutlaka sorulmalıdır!
Anayasa değişikliği tartışmaları ve devrimci tutum
Baykal Amerikancı rejim tarafından
saf dışı edildi!
Polis destekli ırkçı-faşist saldırılar yayılıyor..
Madendeki patlamanın sorumlusu sömürü düzenidir!
BDSP: İş cinayetleri devam ediyor!
Sendika ve meslek örgütlerinden maden faciasına tepkiler
Ankara’da işçiler “Genel grev-genel direnişi” tartıştı
BES Adana Şube Başkanı Sinan Tunç
ile konuştuk
Türk-İş’ten 26 Mayıs ihaneti!
İşçi ve emekçi hareketinden..
Yeni dönem MESS Grup TİS süreci ve görevlerimiz
MİB: Sınıfa ihanet edenler hedefimiz olmaktan kurtulamayacaklardır!
İstanbul Kamu Emekçileri Kurultayı gerçekleştirildi!
Mayıs şehitleri eylemlerle anıldı
Gençlikten Kaypakkaya ve Mayıs şehitleri anmaları...
Sokak Üniversitesi’nde “Kapitalizmin krizi ve Yunanistan” dersi
NATO’da “stratejik” dayanışma
Krizin faturasına karşı
emekçiler sokakta!
Devrim şehitlerini anmak, kavgayı zaferle taçlandırmakla mümkündür!
Siyaset ve ahlak! - M. Can Yüce
Hasta tutsaklara özgürlük!
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Gazetemiz yayına hazırlandığı sırada 26 Mayıs genel eylemine ilişkin tablodaki belirsizlik halen devam ediyordu. 20 Mayıs günü tekrar biraraya gelmesi beklenen sendikal konfederasyonların nasıl bir tutum ortaya koyacakları kesinleşmiş değil. Sendikal bürokrasinin aylar öncesi karar altına aldığı bir genel eylemi ortada bırakması, sınıfa ve emekçilere karşı nasıl bir ihanet içinde olduklarını gösteren yeni bir örnektir sadece. Yeni bir örnektir ancak ilk değildir, son olmayacağı da kesindir. Bu ihanetin yeni örneklerinin yaşanmamasının yolu sınıfın taban inisiyatiflerine dayalı kendi öz örgütlülüklerini inşa etmesidir. Kendi bağımsız çıkarları temelinde devrimci sınıf örgütlülüğünü yaratmasıdır. Ancak böylece sermaye sınıfına ve onunla işbirliği içindeki sendikal koruculara karşı kendi bağımsız çıkarlarını savunup koruyabilir.
Sınıf hareketi farklı cephelerdeki mücadele ve örgütlenme arayışını sürdürüyor. Yerel işçi direnişleri yaygınlaşarak devam ediyor. Sermayenin işçi sınıfını köleleştirme saldırısına karşı tepkiler büyüyor. Kuralsız ve taşeronlaştırmaya dayalı kölelik düzeni her gün onlarca işçi ve emekçinin yaşamına mal oluyor. Sermaye sınıfı, işçi ve emekçileri işsizlik sopasıyla terbiye ederek yoksulluk ve sefaletin dipsiz kuyusuna itiyor. Geleceksiz ve güvencesiz yaşam, milyonlarca işçi ve emekçinin kabusu olmaya devam ediyor. Bu tablonun diğer yüzü ise sermaye sınıfının artan serveti ve zenginliğidir. Milyonlar yoksullaştıkça sermaye sınıfı servetine servet katmaktadır. İşçi ve emekçilerin örgütlenerek mücadele etmeleri dışında başka bir seçenekleri yoktur.
Sınıf devrimcileri içine girdiğimiz dönemin sunduğu sayısız imkanı ve zemini en etkili ve yaratıcı bir şekilde kullanarak sınıf kitlelerini kendi bağımsız devrimci çizgisi temelinde örgütlemeyi başarabilmelidir. Metal TİS’leri güncel planda bu çabanın merkezine oturmaktadır. Sınıfa yönelik çok yönlü devrimci siyasal çalışmanın ete-kemiğe bürünmesinin yolu sınıf kitlelerini örgütlemekten geçmektedir. Sınıf hareketinin önümüzdeki sürecini çok doğrudan etkileyecek olan metal TİS görüşmelerine sonuç alıcı bir müdahalenin yapılması planlı ve sistematik bir çabanın ortaya konulmasını zorunlu kılmaktadır. Sınıf devrimcileri yeni bir sınavla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu alanda atacakları her adım, kazanacakları her yeni mevzi hem sendikal bürokrasinin ihanetçi-uzlaşmacı çizgisinin alt edilmesi hem de sınıf zemininde güçlü ve sağlam bir zeminin inşa edilmesi bakımından hayati bir önem taşımaktadır. Sınıf devrimcileri dönemin kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukların bilinciyle güne yüklenmeli ve geleceği kazanmalıdırlar.
* * *
Hatırlatma:
Eksen Yayıncılık tarafından hazırlanan Kızıl Bayrak sayılarının ciltlenmiş yeni 4 cildi çıkarılmış bulunuyor. Ocak 2008-Haziran 2008 tarihlerini kapsayan 25.cilt, Temmuz 2008-Aralık 2008 tarihlerini kapsayan 26. cilt, Ocak 2009-Haziran 2009 tarihlerini kapsayan 27. cilt ve Temmuz 2009-Aralık 2009 tarihlerini kapsayan 28. cilt ... Okurlarımız Eksen Yayıncılık bürolarından daha önce çıkmış bulunan Kızıl Bayrak ciltleri ile yeni çıkan 4 cildi temin edebilirler.