10 Temmuz 2009
Sayı: SİKB 2009/26

  Kızıl Bayrak'tan
  Düzen içi çatışmanın gölgesinde sınıfa yönelik kapsamlı saldırılar
  Sermayenin saldırılarına ortak olanlar
hesap verecekler!
Devletin Kürt halkına yönelik “ez ve çöz” politikasının ürünü saldırıları artıyor...
2 Temmuz eylem ve etkinliklerinden...
Sabra saldırısında yaralanan Tahsin Alıcı ile saldırı ve sonrası gelişmeleri konuştuk...
  Sabra protestolarından...
  İşçi ve emekçi hareketinden...
  Bahar döneminin kazanımlarıı
  DESA direnişinin deneyimleri
ve kazanımları
  Entes direnişi güncesinden...
  “Emekçi Kadın Buluşması” gerçekleşti!
  “Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı” üzerine Düzenleme Kurulu Başkanı Erhan Karaçay ile konuştuk...
  Suç işleyen polis ödüllendirilecek!
  Hrant Dink davasının 10. duruşması...
  Temmuz bültenlerinde
mücadele coşkusu var...
  Kriz derinleşiyor, açlık kitleselleşiyor!
  AGİT sosyalizme saldırmak için tarihi çarpıtıyor!
  Honduras’ta emekçiler
faşist cuntaya karşı direniyor!
  Barack Obama’nın “büyük savaşı”
Afganistan’da başladı!
  İsrail Gazze’de savaş suçu işledi!
  Çatışma, uzlaşma ve
“çözüm” tartışmaları…
M. Can Yüce
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Burjuva gericiliğinin iç çatışması derinleşirken işçi ve emekçilere yönelik saldırılarda da her türlü sınır aşılmış durumda. Sermaye meclisinden gece yarısı operasyonları ile geçirilen işçi ve emekçi alehtarı yasalarla kırıntı düzeyindeki haklar da artık tamamen yok edilmiştir. İşçi sınıfı ortaçağ köleleğini aratmayan koşullarda çalışıtırılmakta ve ağır bir baskı ve sömürüye maruz bırakılmaktadır. Gelecek beklentisi ise tamamen yok edilmiştir.

Öte yandan bu saldırıları sınıfın içinde mevzilenmiş sendikal çetelerinin ihaneti tamamlamaktadır. Ancak bu açık ihanetçi tutuma karşı sınıf içinden henüz anlamlı bir tepki yükseltilebilmiş değildir.

İşçi sınıfı ve emekçiler tamamen köleştirilerek teslim alınmak isteniyor. İşçi sınıfının hak ve çıkarlarının temsilcisi olması gereken sendikalar, bugün için artık farklı bir işlev ve rol üstlenmiştir. Sendikalar, sendikal bürokrasinin elinde sermaye düzenine hizmet eden bir mekanizmaya dönüştürülmüştür. Sendikal bürokrasi gelinen yerde bazı istisnalar dışında, sermaye sınıfının eklentisi haline gelmiştir. İşçi sınıfının önüne örülen bu abkulayı parçalamak gelinen yerde özel bir önem taşımaktadır. Sermaye sınıfının işçi ve emekçilere yönelik yıkıcı saldırılarının kolayca hayata geçirilmesinin birer aracına dönüşen sendikalara sahip çıkmak ve sendikal ihanet çetelerini buralardan söküp atmak ertelenemez bir görevdir. Bu görev işçi sınıfının devrimcileştirilmesi çabasından ayrı ele alınamaz. Bu başarılmadan işçi sınıfının ileriye doğru bir çıkış yapabilmesi de mümkün olmayacaktır.

Sınıf devrimcileri sınıfı devrimcileştirme çabasını bir taraftan kesintisiz olarak sürdürürken öte taraftan da sendikal mevzileri sınıfa ihanet eden çetelerin elinden söküp almak çabasında yoğunlaşmalıdırlar. Bu çabanın bütünlüğü ve başarısı ölçüsündedir ki sınıf hareketini devrimcileştirmek mümkün olacaktır.


* * *

Eksen Yayıncılık tarafından baskıya hazırlanan iki yeni kitap devrimci okuruyla buluştu. Daha önce “Parti Değerlenlendirmeleri/1-2” başlığı ile yayınlanan iki kitap “Parti Değerlendirmeleri/3-4” kitapları ile tamamlanmış durumda.

“Devrimci bir partinin, TKİP’nin, son birkaç yılın siyasal gelişmelerinin yanısıra devrimci mücadelenin ve örgütlenmenin sorunlarına yaklaşımı konusunda da bir fikir edinmek isteyen herkes için, ‘Parti Değerlendirmeleri’nin birlikte yayınlanan 3. ve 4. kitapları vazgeçilmez kaynaklardır.” (Sunuş’tan)

Devrimci okurun bu kitaplara gerekli ilgiyi göstereceğini umuyoruz.

Okurlarımız ‘Parti Değerlendirmeleri’nin dört kitabını Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirler.