15 EKİM 2005 Sayı: 2005/41 (41)

  Kızıl Bayrak'tan
  Ordu AŞ'nin önlenemez yükselişinin gerisinde ne var?
  Yağma sofrasından yağlı parçalar generallere
  AB tartışmaları ve işçi sınıfı
  AB süreci ve "demokratikleşme" yalanları
  Kamu Personel Rejimi Kanun Taslağı açıklandı
Mortgage sistemi: Yeni bir soygun kapısı
TMMOB mitingi Ankara'da yapıldı
  Liberal Avrupa'ya karşı sosyal Avrupa sahte söylemi; DİSK durumdan vazife çıkartıyor
  Avrupa Birliği, müzakere süreci ve DİSK'in tutumu: Yeni olan ne? / Y. Akkaya
  Yerli sermaye tartışmaları üzerine
  Serna/Seral Tekstil işçileri: Gelecek ellerimizdedir!
  Ekim Gençliği: Birleşik, kitlesel ve devrimci bir 6 Kasım için ileri!
  Demokrasi mücadelesi ve Kürt sorunu/4 :"Demokrasinin sınırlarını genişletme" programı / Orta sayfa
  Ekim Gençliği'nden açıklama: Soruşturmalar, baskılar, gözaltılar bizleri yıldıramaz!

  Çukurova Üniversitesi'nde resmi açılış protesto edildi

  Filistinli örgütler silah bırakmayı reddetti
  Irak'ı "anayasa" değil birleşik anti-emperyalist direniş kurtarabilir!
  Bush'un "terörle savaş" konuşması: Sıkışmışlık ve saldırganlık
  İran: "Tüm nükleer silahlar yokedilsin!"
  AB ülkelerinde sınıf çatışmaları keskinleşiyor
  Kapitalizm yoksulluk dağıtmaya devam ediyor
  Kürkçüler cezaevinde baskı ve işkence
  Lastik-İş İstanbul Şube Genel Kurulu'nun gösterdikleri
  Bültenlerden / Ankara İşçi Bülteni
  Bültenlerden / Topkapı İşçileri Bülteni
  İnsanlığın virüsü sermaye düzenidir
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Bu hafta gazetemizin Yaysat üzerinden gerçekleştirilen dağıtımından, bu dağıtımda yaşanan sorunlardan ve görevlerden sözetmek istiyoruz.

Tahmin edileceği -ve zaman zaman değindiğimiz- gibi, Yaysat dağıtımı esasta hedefli bir dağıtım anlamına gelmiyor. Gazetenin nerelere ve ne kadar ulaştığı konusunda bir türlü yeterli ve doğru bilgi edinilemiyor.

Diğer yandan dağıtım tekelleri, sözkonusu olan devrimci basınsa eğer, öteki yayınlarla aynı fiyatı almasına rağmen farklı bir prosedür uyguluyor. Ana bayiler gelen tüm yayınları bayilere dağıtmak, bayiler de bunları sergilemekle yükümlüyken, devrimci basın konusunda keyiflerine bırakılıyor. İsteyen istediğini yapıyor ve dağıtım tekeli hiçbir yaptırıma gitmiyor.

Özetle, genelde devrimci ve sosyalist basın, özelde gazetemiz Kızıl Bayrak bayilerde takılıp kalıyor ve iade ediliyor, ya da gönderilen bayilerin iç raflarında bekletilip geri gönderiliyor. Bu ve benzeri engeller baştan beri uygulanıyor. Ancak son dönemlerde daha dikkatli ve planlı bir engelleme çabası olduğu satış rakamlarında da kendini göstermektedir.

Kuşkusuz Yaysat ve bu tür tutumlar konusunda yapılacaklar da vardır.

Ancak, başta da belirttiğimiz gibi, Yaysat üzerinden en iyi satış rakamlarına bile ulaşılsa, bu, yine de hedefsiz bir satış olacağı için, biz bu satışı hep hesap dışı düşünmek durumundayız. Hesaplayacağımız satış elden satışımız olmalı. Çünkü ancak onun hesabını net olarak tutabilir, onunla ilgili “hesaplar” yapabiliriz. Hangi sanayi bölgesinde, hangi işçi-emekçi semtinde kaç gazete satılıyor, bunların kaçı düzenlilik arzediyor, düzenli okurlar gazete hakkında neler düşünüyor vb.

Hedef budur. Kapitalist sistemle birlikte kapitalist dağıtım tekellerinin engellerini aşmanın yolu da budur. Tüm Kızıl Bayrak okurlarının bu bilinçle hareket etmesi, gazete satış ve dağıtımına sahip çıkması durumunda dağıtım engellerinin hiçbir işlevi kalmayacaktır.

Düzenli okurlarımızın bu yönde bilinçlendirilmesi, uyarılması ve en azından gazete satışları için organize bir çalışmaya dahil edilmesi önemli ve acil görevlerimizden biridir.

***

Ekim Gençliği'nin Ekim tarihli 87. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği'nin yeni sayısını bayii ve kitapçılardan temin edebilirler.

Genç komünistler, gençlik çalışmasında yeni bir adım atmanın sevincini yaşıyorlar. Önümüzdeki hafta aylık bir periyodla merkezi liseli yayın çıkmaya başlayacak. “Özgür Bir Gelecek için Liselilerin Sesi” adlı dergi, genç komünistlerin liseli gençlik çalışmasının daha ileri ve merkezi görevlerinin kazanılmasında etkin ve güçlü bir araç olacaktır. Bu araç liseli çalışmasını hem yerellerde hem de merkezi planda yeni bir düzeye doğru taşımanın güçlü ve sağlam bir zemini döşeyecektir.

Okurlarımızın Liselilerin Sesi dergisine her türlü desteği vermelerini ve sahip çıkmalarını bekliyoruz.