01 EKİM 2005 Sayı: 2005/39 (39)

  Kızıl Bayrak'tan
  Kapitalizm kendi sonunu hazırlıyor
  3 Ekim'de AB müzakereleri başlıyor... Aldatıcı manevralar ve gerçekler
  İşçi ve emekçilerin payına mücadeleyi yükseltmek düşüyor
  Tekrar tekrar kanıtlanan gerçek; Özelleştirme yağma demektir!
  TEKEL'de özelleştirme süreci yeniden hızlanıyor
Ermeni konferansı ve devletin korkuları
Manisa'da 70 bin köylü hükümeti protesto etti
  İstanbul'da Ulucanlar anmaları
  12 Eylül'den Ulucanlar'a:İşçi sınıfına kesintisiz sald./ Y. Akkaya
  İzmir'de ON'ları Habip Gül'ün mezarı başında andık
  Ulucanlar anma ve etkinlikleri
  Ulucanlar İsviçre ve Almanya'da da anıldı
  Sendikal örgütlenmenin önündeki en temel engel sendika bürokratlarıdır
  Demokrasi mücadelesi ve Kürt sorunu/2 (Orta sayfa)
  İsrail ordusu Gazze'yi bombalamaya devam ediyor
  Savaş karşıtları 24 Eylül'de sokaklardaydı

  Bush'un yeni danışmanı Ankara'da; İşbirlikçilere yeni roller dayatılıyor

  "Barış için koşu"nun parkuru devrim ve sosyalizm mücadelesidir
  Yoldaşların kaleminden Habip ve Ümit
  Mamak İKE Kadın Komisyonu; İşyerinde, evde, sokakta kölelik zincirlerini parçalayalım!
  Sendikasızlaştırma saldırısı MİTAŞ işçisinin direnişine çarptı
  Kürdistan sorunu, çözüm dinamikleri ve handikaplar /M. Can Yüce
  Ümraniyeli devrimcilerden ortak açıklama; 1 Mayıs Mah. Kuruluş Festivali ve netleşen saflar
  Sınıf çalışmasına gençlik güçlerinin katılımı sorunu
  Bültenlerden/Genç İşçi
  Bültenlerden/Esenyurt-Kıraç İşçi Bülteni
  Basından/Türkiye Suriye'yi satacak mı?
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Mamak İşçi Kültür Evleri Kadın Komisyonu çalışmalarından…

İşyerinde, evde, sokakta kölelik zincirlerini parçalayalım!

Açıldığı günden bugüne sanat ve eğitim alanında, büyük kitle etkinlikleriyle, yerel yayınlarla ve çeşitli komisyon çalışmaları ile Mamaklı işçi-emekçilerle güçlü bağlar kurmayı başaran faaliyetimiz tüm hızıyla sürüyor. Geniş emekçi kitlelerin sorunlarını ele almak, sermaye düzeninin kültürel-siyasal-iktisadi saldırılarına karşı emekçi yığınlara devrim ve sosyalizm hedefini göstermek amacıyla çeşitli araçları birarada kullanmaya çalışıyoruz. Komite, inisiyatif, komisyon vb. araçlar bunların başında geliyor.

Bu çalışmalardan biri olan Mamak İşçi Kültür Evleri Kadın Komisyonu, emekçi kadın sorununu uzun soluklu bir çalışmanın konusu yaparak ve bu alanda derinleşerek deneyim biriktirmeye devam ediyor. Bölgede yaşayan kadınların evde, işyerinde ve yaşamın her alanında karşılaştığı sorunlara karşı emekçi kadınları biraraya getirecek mekanizmalar yaratmaya çalışıyoruz. Yıllar önce çalışmamıza, bölgede yaşayan emekçi kadınların sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit etme amacıyla anket çalışması yaparak başlamıştık. Yoksulluk, sefalet koşulları ve işsizlikten doğrudan etkilenen kadınların kendilerine özgü sorunlarını ele alan bir çalışma tarzı oluşturmaya çalışmıştık. Bu süreçte sürekliliği olan ilişkiler yaratabilmiş, bilinçlendirme toplantıları yaparak çalışmayı kültür evlerinin çatısı altında bir kadın komisyonun örgütlülüğü ile tanımlamayı hedeflemiştik. Komisyon çalışması yaklaşık bir yıl önce bir süre kesintiye uğradıktan sonra yeniden kendine özgü araçlarla devam etti. Emekçi kadınların cinsel, sınıfsal, ulusal sömürüsüne karşı mücadeleyi dünyada, ülkede ve bölgede yaşanan güncel sorunlara karşı mücadeleyle birarada ele alan bir bakışla çalışmamızı sürdürdük.

Sosyal-kültürel paylaşımı artırmak, dayanışmayı güçlendirmek amacıyla tiyatro çalışmasını gündemimize aldık. Çeşitli politik gündemler üzerinden sohbetler gerçekleştirdik. Yozlaşma gündemli etkinlikler düzenledik. Son olarak kültür evleriyle dayanışma kermesinin ardından 1 Ekim'de yapılacak emekçi kadın buluşması ile çalışmayı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Emekçi Kadın Buluşması gerek ön çalışması, gerek ele aldığı gündem, gerekse de hedefleri açısından önemli bir yerde durmaktadır. Öncelikle çalışmanın kendisi bölgede yaşayan emekçi kadınların yaşadığı sorunları işlemektedir. Birlikte mücadele çağrısı yapmakta, bunun bir aracı olarak da kadın komisyonunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Okuma yazma kursundan tiyatroya, koro çalışmasından kültürel-sanatsal etkinliklere kadar bir dizi alanda faaliyet yürüterek iş ya da ev yaşamına hapsolan kadınları biraraya getirmeyi amaçlıyoruz.

‘Şiddet'i kadınlar anlatıyor' şiarlı emekçi kadın buluşmasını da doğrudan kadın komisyonunun örgütlediği bir etkinlik olarak planladık. ‘Şiddet' gündemini, burjuva-liberal kadın çevrelerinin sorunu erkek karşıtı bir içerikle ele alarak aile içi şiddete daraltan bakış açısına karşı, şiddetin toplumsal-sınıfsal dayanaklarını güçlü bir şekilde ele alma yoluna gideceğiz. Devlet terörü, yoksulluk ve sefalet koşullarının yarattığı ekonomik şiddet ve aile içi şiddet başlıkları altında bu sorunları dile getirecek olan kadınlar yaşamlarındaki ‘şiddet'i paylaşacaklar.

Bunun için şiddetin farklı yüzlerini birarada işleyeceğiz. Faşist-şovenist histeri dalgasının arttırıldığı bir dönemde devlet tarafından zorunlu göçe mahkum edilen ve Kürt olduğu için de bir kez daha ezilen yoksul bir Kürt kadını; ev ve iş yaşamındaki zorlukları anlatan çalışan kadınlar, avukatlar, ev kadınları; oğlu veya eşi devrimci olduğu için devlet tarafından katledilen, bu nedenle devletin saldırısını tüm yaşamında hisseden ve buna karşı mücadele veren kadınlar söyleşide yeralacaklar. Böylece şiddetin asıl kaynağı olan kapitalizmi teşhir edeceğiz.

Çalışmamızı geniş bir bölgede emekçilerin evini kapı kapı çalarak, kadın buluşmasını anlatarak sürdürüyoruz. Binlerce bildirimizle, ev ziyaretleriyle, radyo programıyla ve yüzlerce afişimizle emekçi kadın buluşmasının çağrısını güçlü bir şekilde yapıyoruz.

Bugüne kadar izlenimlerimiz emekçi kadın çalışmasının sermaye düzenine karşı verilen mücadelede önemli bir yer tuttuğunu ortaya koyuyor. İşçi ve emekçi kadının özgürleşmesi ancak kölelik düzenine karşı mücadeleye katılması ile mümkün olacaktır. Bunun için bugün küçük olarak görülebilen adımları süreklileştirmek ve sistematik-ısrarlı bir çalışma tarzı ile hareket etmek gerekmektedir.

1 Ekim'de Emekçi Kadınlar Buluşuyor etkinliği bunun adımlardan biri olacaktır.

Mamak İşçi Kültür Evleri Kadın Komisyonu çalışanları