5 Şubat 2005
Sayı: 2005/05(05)


  Kızıl Bayrak'tan
  Seçim oyunu ve şoven kışkırtmalar
tutmayacak.
  Amerikancı Tayyip sözlerinin arkasında bir
gün bile duramadı
  Emperyalist haydutların seçim oyunu
bitti
  Halkların cellatlarına bu topraklarda yer
yok!
  CHP operasyonunda son perde
  SEKA işçisinin kazanma kararlılığı!.
  SEKA işçilerinden
Unakıtan'a yanıt
  Direnişteki bir UNO işçisiyle konuştuk
  TEKSİF’in başındaki ağalar satışa imza attı!
  GOP BDSP kampanya
faaliyetinden
  Esenyurt ve Kıraç BDSP faaliyetlerinden
  Ankara BDSP kampanya faaliyeti
  İ. Ü.’nde soruşturma
skandalı
   Ulusal sorun ve Kürt hareketi/1 (Orta sayfa)
  Eğitim-Sen’in dünü ve bugünü
  Gayrimeşru seçimler işgali meşrulaştıramaz
  ÖDP 4. Kongresi üzerine
  Filistin halkı direnme kararlılığını koruyor!
  ABD-İngiliz emperyalist ittifakında çatırdama belirtileri
  “Başka bir dünya mümkün”, ama nasıl?
  Sempozyumda sorunlarımızı tartışmaya
hazırlanıyoruz
  PSAKD Maltepe Şubesi röportaj
  Irak seçimleri ve Kerkük üzerine koparılan
fırtına
 AB, kadın sorunu ve Türkiye
 Bültenlerden
 Mumcu cinayeti ve devletin “tuğladan duvar”ı
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

Ankara BDSP kampanya faaliyetinden...

Çalışmamız hızlanarak sürüyor

‘Güvencesiz çalışmaya, geleceksiz yaşama hayır!' kampanyasının bir parçası olarak planladığımız ‘Sosyal yıkım saldırıları ve belediye işçilerinin çalışma koşulları' başlıklı paneli 30 Ocak günü Mamak İşçi Kültür Evi'nde gerçekleştirdik. Panelde katılımcı olarak BDSP temsilcisi bir arkadaş ve Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mahmut Konuk yeraldılar.
Panelde ilk sözü alan BDSP temsilcisi, tüm dünyada sermayenin işçi ve emekçi kitlelere dönük sosyal yıkım saldırılarının boyutlarını ve ülkemizdeki yansımalarını anlattı. Bunun güncel karşılıkları olan ülkemizdeki saldırı yasalarına karşı mücadelenin gerektirdiği sorumluluk ve görevlerin altı çizildi. Bu süreçte işçi sınıfının mücadelesinin önündeki temel engel olan sendika bürokrasisinin uğursuz misyonu anlatıldı ve bu sermaye ajanlarına karşı mücadelenin önemi vurgulandı.
Ardından Mahmut Konuk'un hazırladığı, ‘Belediye işçilerinin çalışma koşulları ve işçi sağlığı' konulu film gösterimi yapıldı. Konuk, Çankaya Belediyesi işçilerinin çalışma koşullarından yola çıkarak, ülkemizde işyerlerinin sağlığa uygun olmadığını çarpıcı örneklerle anlattı.
Panelin ikinci bölümünde çeşitli sorular soruldu, canlı bir tartışma ortamı yakalandı. Sorunlara ve saldırılara karşı işçi ve emekçilerin tabanda birliğine vurgu yapıldı. Son olarak sermayenin yıkım saldırılarına karşı mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği söylenerek panel bitirildi. Panele 45 kişi katıldı.
Panel ile son haftasına giren kampanyamız, merkezi kampanya broşürünün Sincan işçilerine ulaştırılmasıyla sürdü. Sabah iş giriş saatlerinde işçilere yaygın bir dağıtımla ulaştırılan broşürler ilgi çekti. Ardından merkezi olarak çıkartılan afişlerimizi OSTİM'de yaygınca kullandık. Ayrıca afişlerimizi, her zamankinden farklı olarak OSTİM'in merkezi noktalarına da yaptık. Şehrin merkezi yerlerinde afiş çalışmamız devam etti.
Yaklaşık 300 afişi çeşitli semt ve merkezlere yaptık. Çalışma sırasında devrimci çalışmayı engellemeye çalışan düzenin kolluk kuvvetlerinin saldırılarına rağmen afişlerimizi planladığımız şekilde sonlandırdık. Faaliyetimiz Ankara BDSP'nin hazırladığı yerel bildirilerin dağıtımı ve 6 Şubat günü gerçekleştireceğimiz etkinlikle sürecek.

Ankara BDSP

-----------------------------------------------------------------

Adana BDSP'nin kampanya çalışmalarından...

Sermayenin saldırılarına karşı ‘Güvencesiz çalışmaya, geleceksiz yaşamaya hayır!' şiarıyla başlattığımız kampanyamızı sürdürüyoruz. Kampanya çerçevesinde birçok fabrika ve sanayi sitesinin olduğu alanlara afişlerimizi yaptık. Özbucak, Bossalar, Tekel ve Organize Sanayi yol güzergahı, Şakirpaşa, Yurt Mahallesi, Evren Sitesi çevresi, Devlet Hastanesi önü ile çarşı merkezini yoğun olarak afişlerimizle donattık. ‘Köle değil işçiyiz! Sigartasız sendikasız ve işgüvencesiz çalışmayacağız!/BDSP', ‘Sağlık, eğitim, sigorta, emeklilik haktır! Gaspedilemez!/BDSP!, ‘İnsanca yaşamaya yeten vergiden muaf asgari ücret!/BDSP' şialarının yeraldığı üç çeşit afiş kullandık.
Gözaltı terörü...
Şakirpaşa Mahallesi'nde afiş yaparken devletin kolluk kuvvetleri tarafından durdurulduk. 3 arkadaşımız polis terörüne maruz kaldı. Hiçbir gerekçesi olmadığı halde kimlik soran polislere kimliklerini göstermeyen arkadaşlarımız zorla gözaltına alındı. 5 saat süren gözaltından sonra Şakirpaşa Karakolu'ndan serbest bırakıldılar.
Sermayeye karşı mücadele edenlere yönelik baskılarla yeni karşılaşmıyoruz. Sermaye devleti sömürü sistemini ayakta tutmak için muhalif olan herkese baskı ve zor uyguluyor. Sömürücülere karşı sınıfı bilinçlendirmek ve devrimci sınıf mücadelesine çekmek için çalışmalarımızı farklı araçlarla örmeye devam edeceğiz.

BDSP Adana

-------------------------------------------------------------------

Ümraniye BDSP kampanya faaliyetinden...

Canlı bir işçi toplantısı

‘Güvencesiz çalışmaya, geleceksiz yaşamaya hayır!' kampanyası çerçevesinde çalışmalarımız sürüyor. Kampanyanın önemli bir ayağı olan 13 Şubat'taki sempozyumun duyurusunu yapmak ve sosyal saldırılar konusunda işçileri bilgilendirmek için Sultanbeyli Başaran Mahallesi'nde bir toplantı gerçekleştirdik.
Toplantının ön hazırlık sürecinde anlatımları kimin yapacağını kararlaştırdıktan sonra gideceğimiz işçilerin bir listesini çıkararak onları toplantıya çağırma üzerinden işbölümü yaptık. Tek tek tanıdığımız işçilerin yanısıra el ilanıyla OSB ve İMES'e giden korsan servislere dağıtım yaparak toplantının çağrısını yaptık. Merkezi bildirilerimizi mahallede hedefli bir biçimde kullandık. Toplantı öncesi afişlerimizi yapamamamız önemli bir eksikliğimizdi.
Tüm çabamıza rağmen toplantıya katılım sınırlı oldu. 20 kişi katıldı. Katılımın düşük olmasına rağmen toplantı oldukça canlı bir atmosferde gerçekleşti. Sosyal saldırıların bir arkadaşımız tarafından aktarılmasının ardından, işyerlerinde yaşanan sorunlar üzerinden canlı tartışmalar yapıldı. Etkinliğe katılan işçiler sempozyuma katılacaklarını ifade ettiler. Sempozyumun örgütlenmesinin önemine vurgu yapıldıktan sonra toplantı sona erdirildi.
Gerek katılımın sınırlı olması, gerekse tartışmaların sosyal yıkım saldırılarından çok işyerlerindeki sorunlar üzerinden gerçekleşmesi, sosyal saldırıların işçi ve emekçilerin gündemine yeterince girmediğini gösteriyor. Durum bu olunca, mücadelenin görev ve sorumlulukları noktasında işçiler çok da istekli davranmıyorlar. Bunda çalışmayı yürütenlerin eksikliklerini saklı tutuyoruz. Bu eksikliği ve boşluğu doldurma bilinci ve iradesiyle çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettireceğiz.

BDSP Ümraniye

-------------------------------------------------------------------------

Maltepe PSAKD'da Kavel Direnişi paneli

Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde bir kilometre taşı olan Kavel Direnişi'nin 43. yıldönümünde, PSAKD Maltepe Şubesi İşçi Komisyonu bir panel düzenledi. 22 Ocak günü saat 19:00'da yapılan panele yaklaşık 30 kişi katıldı.
Panel öncesi Birleşik Metal İş Sendikası'nın hazırladığı Türkiye işçi sınıfının tarihinden kesitler sunan bir film gösterimi yapıldı. Ardından Tuzla tersanesinden bir işçi arkadaş Kavel Direnişi'nin önemini anlatan bir sunum yaptı. Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki işçi sınıfından günümüze sınıf hareketinin tablosunun çizildiği sunumda, Kavel Direnişi'nin nedenleri ve sonuçları ile Tariş, 15-16 Haziran Direnişi, Zonguldak maden işçilerinin Ankara yürüyüşü, ‘91 Bahar eylemlilikleri vb. süreçler anlatıldı. Sunumun ardından soru-cevap kısmına geçildi.

Kızıl Bayrak/Kartal