5 Şubat 2005
Sayı: 2005/05(05)


  Kızıl Bayrak'tan
  Seçim oyunu ve şoven kışkırtmalar
tutmayacak.
  Amerikancı Tayyip sözlerinin arkasında bir
gün bile duramadı
  Emperyalist haydutların seçim oyunu
bitti
  Halkların cellatlarına bu topraklarda yer
yok!
  CHP operasyonunda son perde
  SEKA işçisinin kazanma kararlılığı!.
  SEKA işçilerinden
Unakıtan'a yanıt
  Direnişteki bir UNO işçisiyle konuştuk
  TEKSİF’in başındaki ağalar satışa imza attı!
  GOP BDSP kampanya
faaliyetinden
  Esenyurt ve Kıraç BDSP faaliyetlerinden
  Ankara BDSP kampanya faaliyeti
  İ. Ü.’nde soruşturma
skandalı
   Ulusal sorun ve Kürt hareketi/1 (Orta sayfa)
  Eğitim-Sen’in dünü ve bugünü
  Gayrimeşru seçimler işgali meşrulaştıramaz
  ÖDP 4. Kongresi üzerine
  Filistin halkı direnme kararlılığını koruyor!
  ABD-İngiliz emperyalist ittifakında çatırdama belirtileri
  “Başka bir dünya mümkün”, ama nasıl?
  Sempozyumda sorunlarımızı tartışmaya
hazırlanıyoruz
  PSAKD Maltepe Şubesi röportaj
  Irak seçimleri ve Kerkük üzerine koparılan
fırtına
 AB, kadın sorunu ve Türkiye
 Bültenlerden
 Mumcu cinayeti ve devletin “tuğladan duvar”ı
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Son dönemde sınıf hareketi cephesinde bazı kıpırdanmalar göze çarpmaktadır. SEKA işçilerinin günlerdir sürdürdüğü fabrika işgali bu kıpırdanmanın en göze çarpan örneğidir. SEKA işçisi kendi mücadele deneyimini arkasına alarak kararlı direnişini sürdürmektedir. Sermaye hükümetinin direnişi bitirme yönündeki tüm menavralarını boşa çıkarmayı bilmiştir.
Değişik kentlerden Ankara'ya gelen Tek Gıda-İş üyesi işçiler, TEKEL'in sigara bölümünün özeleştirmesini protesto etmek için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde bir eylem gerçekleştirdiler.
Sermaye ‘05 yılını özelleştirme yılı ilan etmiş bulunuyor. Telekom, TEKEL, PETKİM ve THY, Samsun ve Mersin limanları gibi büyük işletmeler özelleştirmesi saldırısında sermayenin gündeminin ilk sıralarında yeralmaktadır. SEKA işçisinin özelleştirmeye karşı yükseltiği direniş bayrağı sıradaki diğer işletmeler için yol gösterici olmuştur. Mersin ve Samsun liman işçilerinin ‘Limanları çetelere teslim etmeyeceğiz!' şiarıyla mücadele kararlılıklarını ortaya koymaları bir başka örnektir.

***
Emek Platformu 16 Şubat Çarşamba günü 81 ilde yapmayı planladığı ‘uyarı' eylemi öncesi çeşitli kentlerde bölge toplantıları düzenliyor. Sınıf devrimcileri İstanbul, Samsun, İzmir, Adana, Çorlu ve Diyarbakır'da düzenlenecek bu toplantılara katılarak etkin bir müdahale gerçekleştirmelidirler. Bu toplantılar, 16 Şubat eylemleri öncesi taban inisiyatifinin ve dinamiğinin harekete geçirilmesi bakımında önem taşımaktadır. 16 Şubat eylemlerinin başarısı bu müdahaleyle doğru orantılı olacaktır.

***
TEKSİF'in asalak tekstil patronlarıyla imzaladığı ihanet sözleşmesinin ardından DİSK Tekstil ağaları da aynı sözleşmeye imza atmışlardır. Sendika ağalarının her geçen gün ihanetlerine bir yenisini eklemeleri artık şaşırtıcı değil. DİSK Tekstil Sendikası'nın ihanet sicili yeterince biliniyor ve oldukça kabarıktır. Bu hainler sadece imza attıkları toplusözleşmelerle ihanet etmiyorlar. Aynı zamanda sermayenin sosyal yıkım eksenli saldırılar karşısında sınıfın elini kolunu da bağlıyorlar. Ama bunun artık bir sınırının olduğu da bilinmelidir.
Bu sayımızda yayınladığımız ‘Teksif üyesi işçiler' imzalı metin ihanete ve sermaye işbirlikçiliğine karşı tekstil işçilerinin verdiği yanıtı gösteriyor. Bu örneklerin önümüzdeki dönemde daha çoğalacağı açık olmalıdır.

***
Kızıl Bayrak'ın Temmuz 2004-Aralık 2004 aylarını kapsayan sayılarının yeraldığı 18. cildi çıktı. Okurlarımızı Kızıl Bayrak'ın 18. cildini Eksen Yayıncılık ve Kızıl Bayrak bürolarından temin edebilirler.